• Nový školní rok
     • Nový školní rok

     • Nový školní rok začíná v úterý 1.9. 2020 od 8:00. Těšíme se na vás.

      Prázdninová školní infolika: 776 397 708
      (Volejte, případně pošlete SMS)

       

       

    • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)
     • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)

     • dopis ŘŠ

      Vážení rodiče,
          od 8. června otevíráme školu pro poslední skupinu žáků 6., 7. a 8. tříd formou výukových konzultací. Příchod do školy v 8:00. Konec konzultačního bloku plánujeme na 12:30, poté budou moci jít žáci na oběd (nutno se přihlásit obvyklým způsobem). Konzultace budou sloužit především jako podpora distančního vzdělávání.
      Třídní učitelé jednotlivých tříd Vás osloví prostřednictvím EduPage. Přítomnost na konzultacích potrd´te, prosím, třídním učitelům, kteří jistě zodpoví i Vaše případné dotazy. Některé žáky vyzvou vyučující k účasti na individuální konzultaci (překonání obtíží distačního učení, doplnění podkladů pro klasifikaci, ...).  První den před zahájením přinesou žáci vyplněné "Čestné prohlášení" (ke stažení na jazkvary.cz).

      Rozpis plánovaných konzultací  (8.6. - 12.6.) a (15.6. - 19.6.):
      pondělí  > třídy 6.A, 7.A, 8.A >  třídnická hodina + blok humanitních předmětů (Čj, Aj, Nj, D)
      úterý  > třídy 6.B, 7.B, 8.B >  třídnická hodina + blok humanitních předmětů (Čj, Aj, Nj, D)
      středa > třídy 6.A, 7.A, 8.A >  blok nehumanitních předmětů (M, F, Ch, Př, Z)
      čtvrtek  > třídy 6.B, 7.B, 8.B >  blok nehumanitních předmětů (M, F, Ch, Př, Z)
      pátek > individuální konzultace pro pozvané žáky

      S pozdravem a přáním všeho dobrého Jiří Burian, ředitel školy

     • Otevření školy - dopis ŘŠ

     • Vážení rodiče,

      rád bych Vás seznámil s opatřeními, která chystáme v souvislosti s pokračováním vzdělávání do konce června. Chtěl bych Vám také touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci se školou a Vaše pochopení a podporu.

      V termínu od 25. května škola zajistí vzdělávací aktivity pro žáky 1. – 5. ročníků.
      Své rozhodnutí o způsobu dalšího vzdělávání potrvdí rodiče odpovědí na dotazník z 6.5.2020 "Otevřená škola pro žáky 1. až 5. třídy" (pouze touto formou, jiné způsoby, prosím, neužívejte).

      Činnosti ve třídách v maximálním počtu 15 žáků ve skupině budou probíhat denně v době od 8.00 – 16.00 hodin. Ranní družina nebude otevřena. Dopolední výuku plánujeme v čase od 8.00 – 12:00 hodin, odpolední činnosti do 16 hodin.  V uzavřené skupině se budou střídat maximálně 2 pedagogové, jeden bude přítomen v době při dopoledních a druhý při odpoledních činnostech.

      Skupiny budou utvořeny podle počtu přihlášených žáků. To znamená, že budou ředitelem školy vytvořeny studijní skupiny s ohledem předvším na potřeby žáků. Vyučující ve třídě a pedagog v odpoledních aktivitách bude přidělen ke skupině podle možností školy a s ohledem na zajištění odpoledního provozu. O zařazení žáka do studijní skupiny budou rodiče informováni před zahájením otevřené výuky.

      Škola umožní přihlášeným žákům ke školnímu vzdělávání stravování ve školní jídelně.

      Podrobnosti organizačního zajištění budou v souladu s metodikou MŠMT "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce roku 2019/2020"  a budou specifikovány podle počtu přihlášených žáků.


      O konkrétní podobě průběhu všech aktivit souvisejících s pobytem žáka ve škole Vás budeme včas informovat.

      Podmínkou pro účast žáka je povinnost zákonného zástupce doložit, že dítě nepatří do rizikové skupiny. Při prvním vstupu do školy předloží a odevzdá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (tiskopis pošleme spolu s instrukcemi)

      Žádáme rodiče, pokud mají zájem o docházku svého syna/ dcery do školy do konce školního roku, aby závazně vyjádřili svůj zájem do 18. května 2020 (pozor: po této době nebude moci být žák přijat).

       

                                                                       S pozdravem a přáním všeho dobrého Jiří Burian, ředitel školy

       

       

      Příloha:
      PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ žÁKŮ A PROVOZ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

      Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a zároveň je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení, které musí žák odevzdat nejpozději při vstupu do školy. Účast žáků je dobrovolná. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. žáka nelze zařadit do školní skupiny po termínu 25.5.2020

      Hygienická opatření:

      a) při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména
      > zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška)
      > dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

      b) příchod ke škole a pohyb před školou
      > minimalizovat velké shromažďování osob před školou
      > před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
      > pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
      > jednotlivé skupiny budou přicházet ve stanoveném čase, na určené místo a vyčkají na pedagogický doprovod

      c) vstup do budovy školy
      > je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
      > žáci si na určeném místě vydezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem
      > všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
      > každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
      > žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy

      d) v budově školy
      >  při přesunech je vhodné dodržení doporučených odstupů 2 metry (nejméně 1,5 metru)
      >  před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
      >  na toaletách si žáci musí mýt ruce mýdlem, použít dezinfekci a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou
      >  škola zabezpečí pravidelnou dezinfekci školních prostor 

      e) ve třídě
      >  po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce
      >  v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Dochází-li k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
      >  při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
      >  žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

      Při podezření na možné příznaky COVID-19
      Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.Ostatní žáci budou pak umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka.

    • Opatření v rámci vyhlášení mimořádné události
     • Opatření v rámci vyhlášení mimořádné události

     • Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. března 2020 zrušit kvůli koronaviru výuku na základních, středních a vyšších odborných školách. Základní škola jazyků od 11. 3. 2020 od 8:00 je pro žáky uzavřena do odvolání. Po zjištění nových informací vás budeme informovat zde.

    • Okresní kolo soutěže "Angličtina nás baví"
     • Okresní kolo soutěže "Angličtina nás baví"

     •  

      Dne 20.2.2020 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo soutěže Angličtina nás baví. Moc gratulujeme oběma našim reprezentantům k postupu do krajského kola, Péťovi z 5.C a Emičce ze 4.A. Emičce zároveň gratulujeme k 1. místu v kategorii žáci 4. ročníků

    • Úspěchy našich žáků v okresních kolech jazykových soutěžích
     • Úspěchy našich žáků v okresních kolech jazykových soutěžích

     • V únoru se konala okresní kola soutěží v německém a anglickém jazyce, ve kterých byli úspěšní naši žáci. V německém jazyce byly úspěšné Linda Hacene a Amálka Ribikauskaite, v anglickém jazyce Jakub Holubovský. Držíme všem palce v krajském kole.

     • Literární soutěž 6.B, 7.B a 8.A

     • V hodinách literatury si třídy 6.B, 7.B a 8.A zkouší trénovat spisovný a plynulý mluvený projev formou soutěže - přednesem mluvních cvičení o přečtené knize. Mají tak možnost si zasoutěžit o malou odměnu. Spolužáky je pak hodnocen zvlášť řečnický výkon i obsah knihy, z výsledkové tabulky se tak můžeme dozvědět nejenom jména nejlépe hodnocených řečníků, ale také získat tipy k přečtení titulů, které posluchači mluvních cvičení považují za zajímavé. Nejlepší řečnicí třídy 6.B se v 1. pololetí stala Katka Vávrová, 7.B za nejlepšího řečníka zvolila Tadeáše Krondla a v 8.A bodovali hned 2 soutěžící - Nikola Procházková a Eda Avgustini (na fotografii). V příloze naleznete pořadí nejlepších výsledků do 10. místa. Většinu z uvedených titulů lze zapůjčit také ve škole - přijměte tímto pozvání do školní knihovny, která je otevřená o velké přestávce v úterý, ve středu a čtvrtek.  

      Reklama_na_knihu_2020_1_polol.docx

    • Netradiční den v 1.A (30. 1 2020)
     • Netradiční den v 1.A (30. 1 2020)

     • 30. ledna 2020 čekalo prvňáčky první vysvědčení. Již předem věděli, že je také čeká neobvyklá výuka. První hodinu soutěžili v individuálních  matematických hrách a skládali na rychlost slova z rozházených písmen. Vědomostní boj vyvrcholil skupinovými hrami.

      Druhou hodinu se všichni proměnili v malé kuchaře. Cílem práce bylo připravit si co neoriginálnější svačinku. Každá skupina měla připravenou nakrájenou zeleninu i ovoce, máslo, šunku, sýry, světlé i tmavé celozrnné pečivo. Každý si podle svých představ a chutí připravil jídlo, ke kterému nechyběl ani teplý čaj. Než si děti svačinky snědly, vyhodnotily nejveselejší a nejoriginálnější díla. Žáčci vše s chutí snědli, někteří si i přidávali.

      Den si pak děti zpestřily výtvarnou výchovou, kdy se zabývaly kresbou ptáčků. Dokončovaly práci nazvanou U krmítka a již netrpělivě vyčkávaly předání vysvědčení. Pololetní práce byla u všech ohodnocena krásnými vysvědčeními a pochvalnými listy za snahu, píli, vzornou domácí přípravu i hezké chování. Netradiční den skončil společným přípitkem a přáním, aby další pololetí bylo pohodové a příjemné jako to první.

      Do galerie Netradiční den v 1.A (30. 1 2020) byly přidány fotografie.

    • Upravený rozvrh od 3. 2. 2020
     • Upravený rozvrh od 3. 2. 2020

     • Od 3. 2. bude platit upravený rozvrh. Změny se týkají především prvního stupně. 

      Zde je návod, jak si aktuální rozvrh zobrazit na webových stránkách naší školy:

    • Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019
     • Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019

     • 14. prosince 2019 se na naší škole již podruhé konala soutěže First Lego League. Letošního ročníku se účastnilo 8 týmů z Karlovarského kraje ve čtyřech disciplínách – v týmové spolupráci, prezentaci výzkumného úkolu zaměřeného na pomoc městu, designu postaveného robota a robotgame – disciplíny, při které musel naprogramovaný robot splnit co nejvíce úkolů a nasbírat tak nejvíce bodů. Celkovým vítězem základního kola se stal tým Pulse Prvního českého gymnázia Karlovy Vary, který s přehledem postupuje do semifinále na Slovensku.  Náš tým „Libušinka“ pod vedením pana učitele Šebka skončil na pátém celkovém místě, v dílčích soutěžích obsadil třetí místo v týmové spolupráci. Gratulujeme vítězům, našim účastníkům děkujeme za jejich snahu a divákům za podporu soutěžících. Poděkování patří také hlavnímu organizátorovi soutěže P. Brhelovi a sponzorům této akce, jmenovitě generálnímu partneru firmě Witte a partnerům Karlovarskému kraji, Hospodářské komoře Karlovarského kraje, MŠMT a firmě Bonnel.

      Do galerie Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019 byly přidány fotografie.

    • Zrušení lyžařského výcviku pro 5. ročník: 13. až 17. 1 .2020
     • Zrušení lyžařského výcviku pro 5. ročník: 13. až 17. 1 .2020

     • Z důvodu nevhodných lyžařských podmínek se ruší lyžařský výcvik žáků 5. ročníku v termínu 13. až 17. 1 .2020. Lyžařský výcvik bude přesunut na vhodnější termín, který bude včas oznámen. Vyučování bude příští týden probíhat beze změn.

    • Ředitelské volno - 20. 1. 2020
     • Ředitelské volno - 20. 1. 2020

     • Dne 20. ledna 2020 bude ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogů. Školní družina bude fungovat pro předem přihlášené děti. Bude pro ně zajištěn oběd.

    • Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"
     • Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"

     • Žáci naší školy několik měsíců nacvičovali v němčině malou divadelní hru „Santa stávkuje!“ v rámci projektu „Učíme se hrou a hudbou“, který je realizován díky partnerské škole Jenaplanschule. Současně tuto hru nacvičovaly německé děti v partnerské škole v češtině. Hra vyprávěla o smutném Santovi, kterému se nelíbila komerčnost Vánoc. Proto se rozhodl na Vánoce odjet na Malorku. Andělé ho přemlouvali, aby zůstal a rozdal dárky těm, kteří si to zaslouží.

      Hra získala definitivní podobu během třídenního setkání ve Waschleithe, kde se intenzivně nacvičovalo a dolaďovaly se kulisy a kostýmy. Premiéra proběhla 13. prosince 2019 v sále školy Jenaplanschule v Markersbachu. Nejdříve se hrálo pro děti a odpoledne pro rodiče. O týden později se konalo představení pro naše žáky 6. a 7. ročníků v Divadle Husovka. Přišli také rodiče účinkujících. Všechna představení se povedla, a proto velká pochvala patří dětem z kroužku, které se musely naučit těžký text, používat během představení mikrofony, pohybovat se správně po jevišti a včas se převléknout do kostýmu a nezapomenout na svoje rekvizity. Těšíme se na nácvik další hry, jejíž premiéra bude v červnu nebo v září.

      Do galerie Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!" byly přidány fotografie.

    • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019
     • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019

     • Dne 7. prosince 2019 se v rámci projektu MINT, který je realizován díky partnerské škole Jenaplanschule, zúčastnil přehlídky First Lego league Junior tým čtvrťáčků. Náš tým postavil model ekologického hotelu, u kterého musel použít motory ze stavebnice Lego We Do a naprogramovat je tak, aby se některé části modelu pohybovaly. Součásti přehlídky byl také plakát, který informoval o členech týmu a jeho práci na modelu. Celkem se přehlídky účastnilo 6 týmu (2 týmy z Karlových Varů a 4 z Německa). Každý tým byl vyhodnocen za něco, v čem vynikal. Náš tým byl pochválen za týmovou spolupráci. Za odměnu si všechny děti mohly vyrobit perníkovou chaloupku a ozdobit podle svého.

      Do galerie Soutěž First lego league Junior - Markersbach 7.12.2019 byly přidány fotografie.

     • Preventivní aktivity podpořené KV krajem

     • Rádi bychom touto cestou poděkovali za finanční příspěvek, který letos Karlovarský kraj udělil naší škole k podpoře aktivit primární prevence. Z obdržené částky byl částečně uhrazen pobyt našich šesťáků na zářijovém adaptačním výjezdu. Jeho organizaci a průběh zajistila školní metodička prevence společně s naší výchovnou poradkyní. Další část peněz směřovala k uhrazení programu dlouhodobé primární prevence pro letošní páté třídy, které na naší škole vedl akreditovaný lektorský tým společnosti Světlo Kadaň. Formou tří bloků tříhodinových besed s dětmi pracovali odborníci na podpoře prokolektivního a férového chování, objasnili jim hravou formou psychosociálních aktivit důležitost společensky prospěšných hodnot a postojů, upozornili na různá všudypřítomná rizika, která na děti číhají v mezilidském styku i ve virtuálním prostoru. Celkem se obě  zmíněné preventivní aktivity dotkly celé stovky našich žáků. 

      Doufáme, že se podobné prospěšné výchovné a osvětové programy podaří zopakovat také v příštím kalendářním roce.

      Odkazy:

      www.zivykraj.cz

      www.kr-karlovarsky.cz

    • Vánoční dílny 2019
     • Vánoční dílny 2019

     • Dne 28. 11. 2019, ve čtvrtek před první adventní nedělí, jsme již po čtvrté zorganizovali pro děti a jejich rodiče vánoční dílny. Na zajištění důstojného a hladkého průběhu celé akce se podílela většina zaměstnanců. Paní učitelky si vzaly na starosti  tvoření pro děti a jejich rodiče, mužští kolegové zase krátký kulturní program, paní sekretářka zajistila materiál a paní kuchařky napekly….

      Mile nás překvapila opravdu velká účast. Kromě našich velkých žáků, z nichž mnozí se zapojili i do příprav a organizace akce, přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. A určitě nás všechny těší, když vidíme na této akci naše absolventy, kteří si ve své bývalé škole dávají srazy a čas zde strávený si opravdu užívají.

      Velký dík patří mamince Tůmové za poskytnutí krásných šitých výrobků k prodeji v našem stánku.

      Výtěžek z celé akce představoval 33.542,- Kč. Po odečtení nákladů jsme se opět rozhodli částku 23 542,- Kč věnovat na dobročinnost. Tentokrát jsme přispěli nevidomému chlapci na pořízení nového asistenčního psa.

      Vánoce jsou přece symbolem dobrých skutků….. a proto i nás potěší, že jako škola se můžeme připojit. Děkujeme, že jste nás navštívili a přispěli na dobrou věc!

      Přejeme vám krásný a příjemný adventní čas.