• Zájezd do Berlína

     • Ve dnech 3. a 4. dubna jsme se my, žáci druhého stupně, vypravili na zájezd do Berlína, kde nás čekal nabitý program. Měli jsme možnost zhlédnout památky a nasát atmosféru tohoto evropského velkoměsta. Prohlédli jsme si dominanty Berlína, jako jsou ikonická Berlínská televizní věž a Braniborská brána. Dále jsme navštívili budovu Spolkové sněmu, Pergamon muzeum, Checkpoint Charlie, zbytky Berlínské zdi na East Side Gallery a Památník holocaustu. Nocleh jsme měli zajištěný nedaleko centra v moderním hotelu.

      Cesta domů byla dlouhá, a tak jsme mohli vstřebat všechny naše nové poznatky a zážitky, které nám tento výlet nabídnul.

      Odkaz na fotogalerii: zde

     • Návštěva představení v Národním divadle

     • Žáci 7. až 9. ročníků se 30. března vypravili na večerní představení baletu Popelka do Národního divadla. Ještě před představením je čekal náročný odpolední program v Praze - návštěva Planetária Praza a ZOO.

     • Hodiny moderní chemie

     • V úterý 4. dubna se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili Hodin moderní chemie pořádaných VŠCHT Praha. Během programu se žáci seznámili s novými trendy v chemii interaktivní formou s množstvím pokusů. Někteří si za svoje správné odpovědi odnesli drobné ceny a zájemci vyrobenou zmrzlinu.

     • Ukázka historických zbraní

     • Dne 23. března měli možnost žáci 2. stupně si prohlédnout a vyzkoušet historické zbraně a zbroj – meče, bojové sekery, palcát, také části plátové zbroje jako jsou rukavice a přilbu zvanou šalíř (součást německé plátové zbroje)

      Zbroj prošla ve středověku vývojem. Z počátku kožené ochrany části těla byly dále doplňovány kovovými pláty. Další známou ochranou byla kroužková zbroj. Vrcholná zbroj byla kombinací kroužkové zbroje a celoplátové kovové ochrany. Kompletně ustrojený rytíř tak nosil zbroj vážící okolo 50 kg. Turnajové zbroje byly ještě těžší. Některé zdroje uvádí váhu okolo 70 kg. Kromě jednoručních mečů se ve středověku používaly také jeden a půl a obouruční meče. Jednalo se o sečné zbraně. Jak už sám název napovídá, k držení bylo zapotřebí obou rukou, a proto nemohl být současně nesen v druhé ruce štít, jako tomu bylo u mečů jednoručních. A jak je na tom realita versus film? Vážně rytíř, který nese 50kg zbroj, meč a štít, vyskočí do vzduchu a přetne jiného bojovníka? Vezměte si lehčího spolužáka na záda a pak s ním udělejte pár kroků. To je realita.

      Moc děkujeme za názornou ukázku a přednášku Zdeňku Süssenbeckovi bývalý člen šermířské skupiny Discordia.

     • Účast našich žáků v okresním kole soutěže anglického a německého jazyka

     • Minulý týden se uskutečnila okresní kola jazykových soutěží. V kategoriích I.A (6. a 7. ročníky) se umístili naši žáci takto: angličtina - 2. místo Rubina S. (7.A), němčina - 2. místo Jan M. (7.A) a Ondřej S. (7.A). Skvělý výkon podala také Emma Č. (9.A) v angličtině (v kategorii II.A - 8. a 9. ročníky), kde skončila těsně na 4. místě. Všem gratulujeme

     • Přednáška o požární ochraně

     • Jan Bittner, student Střední odborné školy energetické a stavební v Chomutově, dobrovolný hasič v obci Vojkovice a zároveň absolvent naší školy, si připravil pro žáky třetích, šestých a osmých ročníků přednášku na téma: Požární ochrana.

      Jak se chovat v krizové situaci? Co má obsahovat evakuační zavazadlo? Jak se zorientovat v budově a najít únikový východ v případě nebezpečí? Kde najít hasicí přístroje a jak je použít?... A nejenom na tyto otázky měl Honza ve své přednášce odpovědi.

      Žáci si zároveň v malých skupinkách prošli s Honzou školu, aby si prakticky ověřili, zda jsou schopni, podle únikových textů a šipek, najít cestu z budovy.

      Přednáška měla úspěch a řada žáků se na konci shodla, že získané informace jsou pro ně opravdu cenné. I když většina doufá, že je nebudou muset v praxi nikdy použít.

      Honzovi tímto děkujeme a budeme se těšit, při nějaké další zajímavé přednášce, na viděnou.

     • Konverzační soutěž v německém jazyce

     • V pátek 24.2. se odhodlaní a nadějní němčináři představili v konverzační soutěži v německém jazyce. Soutěž byla určena žákům sedmých, osmých a devátých ročníků, celkem se přihlásilo 14 žáků.

      Soutěžními úkoly bylo popsat obrázek a poté plynule hovořit k vylosovanému tématu.Snažily jsme se vytvořit příjemnou atmosféru, napekly koláč a zajistily od sponzorů pití i drobné pamlsky a upomínkové předměty. Nevíme, zda příjemná atmosféra žáky ovlivnila, nicméně výkony soutěžících byly výborné a rozhodování, kdo má patřit mezi nejlepší v kategorii 7. tříd a v kategorii 8. a 9. tříd, nebylo jednoduché.

      Dva nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola. Vítězové si kromě německých dobrot odnesli poukázku na 300,- Kč do papírnictví v Karlových Varech. 

      Atmosféru soutěže zachycují fotografie. I ta, která je pořízena z listu, který sloužil k zapsání poznámek na "potítku" :-)

      Všem blahopřejeme a děkujeme za píli, se kterou se na soutěž připravovali. Okresní kolo se koná ve čtvrtek 9.3. Budeme držet palce! Mgr. Monika Maléřová a Mgr. Jaroslava Tomáňová

     • Děti dětem

     • Vánoční jarmark, který se konal na konci roku 2022, přitáhl i tentokrát nemalý počet návštěvníků. Právě díky nim se nám podařilo vybrat nemalou částku, kterou jsme se rozhodli věnovat dětem z Dětského centra Karlovy Vary. Po předchozí domluvě s paní ředitelkou Ing. Erikou Pavlovou se skupina žáků z 8. třídy vydala za dětmi, které momentálně našly v centru svůj domov. Měli jsme příležitost strávit s těmito dětmi příjemné dopoledne. Žáci předali dětem krásné dárky v hodnotě téměř 10.000,- Kč a prožili s nimi nezapomenutelné chvíle plné emocí. Pod vedením paní ředitelky jsme si prohlédli jednotlivé třídy a pokoje dětí a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o životě v centru. Osudy dětí i slova paní ředitelky nás velmi zasáhly, a proto jsme se domluvili, že bychom chtěli podobné setkání zopakovat a navázat s příspěvkovou organizací užší spolupráci. Paní ředitelka náš návrh opětovala a dohodli jsme se, že se za dětmi určitě zase vrátíme.

     • Projekt Tvoříme společně trvalou Evropu skončil

     • 30. listopadu 2022 skončil přes dva roky trvající česko-německý projekt Tvoříme společně trvalou Evropu, jehož partnery byly také školy Jenaplanschule z Markersbachu a Základní škola Karlovy Vary, 1. máje. Náplní projektu byla česko-německá střetnutí, rozvíjení jazykových dovedností v sousedním jazyce, návštěva firem a účast v robotických soutěžích. Bohužel z velké části byl projekt poznamenám epidemií, která bránila v realizaci střetnutí. Velká část se musela nakonec uskutečnit online. Až v roce 2022 mohl projekt pokračovat tak, jak byl naplánován. Slavnostně byl zakončen závěrečným konferencemi, které se uskutečnily na začátku listopadu 2022 - v Markersbachu a Karlových Varech. Kromě rekapitulování průběhu projektu bylo možné konečně předvést naživo 3. výstup divadelních kroužků. 

     • Sbírka ke Dni válečných veteránů

     • V listopadu 2022 proběhla na naší škole sbírka ke Dni válečných veteránů, během které se vybralo 3 339 Kč. Po celé ČR se podařilo vybrat celkem 3 034 938 Kč. Finance budou použity na přímou pomoc veteránům a dalším bojovníkům za svobodu prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa.

     • Úspěch našich florbalistek v krajském kole

     • 17. ledna se uskutečnilo krajské kolo florbalového turnaje dívek 2. stupně, do kterého postoupil náš tým z 2. místa okresního kola. V krajském kole skončil na krásném třetím místě. Děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme!

     • Technika je zábava

     • Skukpina žáků 9. ročníku si vyzkoušela své technické dovednosti během projektového dne "Technika je zábava" na SPŠ Ostrov.

     • Mikulášská nadílka

     • 5.12. zažili někteří žáci prvního stupně mikulášskou nadílku. Jako každý rok se za čerty a Mikuláše převlékli žáci devátých tříd. Děti byly tento rok moc hodné, a tak měli andělé spoustu práce s rozdáváním pochval.

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení