• Teambuildingové dny na Goethově vyhlídce

     • V říjnu se díky finanční podpoře The Kellner Foundation podařilo zrealizovat teambuildingové dny pro 11 tříd (od 5. do 9. ročníku). Akce se účastnili také třídní učitelé, kteří tak měli možnost poznat nové způsoby práce s třídním kolektivem, kterých lze dobře využívat v třídnických hodinách, během projektových činností i při řešení případných problémů. Akce se konala ve venkovním prostředí u Goethovy vyhlídky. Hry byly zaměřené především na týmovou spolupráci.

      Nejzajímavější částí byl adrenalinový zážitek na lezecké dráze a sjezd na lanovce. Větší část žáků poprvé v životě získala tuto zkušenost, která symbolicky představovala krok do neznáma, který se zdá být nebezpečným a nesnadným, v cíli však účastníka může čekat krásný pocit radosti z překonání strachu, poskytnuté podpory spolužáků i ze zvládnutí nové situace. Připodobněno k situaci nových žáků v kolektivech, kteří jsou vystaveni změně a novému prostředí, žáci původního kolektivu i žáci nově do tříd příchozí docenili odvahu každého, kdo se odhodlal překážku v podobě strachu zdolat.

      J. Táborková

    • Stávka 27.11. a vyhlášení ředitelského volna
     • Stávka 27.11. a vyhlášení ředitelského volna

     • Vážení rodiče, přátelé naší školy, žáci,

      stávkový výbor zaměstnanců ZŠ jazyků Karlovy Vary oznámil řediteli školy, že se většina zaměstnanců školy bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude celý den zcela uzavřena. Ředitel školy na tento den vyhlašuje pro žáky ředitelské volno.

       

      Snažíme se o moderní výuku cizích jazyků, učíme žáky s odlišným mateřským jazykem, pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, chceme se věnovat žákům nadaným.

      Chceme, aby naše škola byla pro naše žáky užitečná pro jejich život a dala jim dobré základy k dalšímu studiu, aby se naučili orientovat ve složitostech dnešního světa. Moje kolegyně a kolegové mají obavy, že plánované změny naše záměry vážně ohrozí.

      Zdárný chod školy nutně zajišťují i neučitelské profese: vychovatelky, asistenti pedagoga, provozní zaměstnanci, pracovníci školní jídelny. Je ohroženo jejich platové ohodnocení, hrozí nežádoucí redukce pracovních míst.

      Stávkou vyjadřujeme nesouhlas s aktuálním stavem a vyzýváme aktéry zvažovaných změn, aby přistupovali k tématu školství jako ke skutečné prioritě rozvoje naší společnosti.

       

      Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za nastavení takových podmínek ve vzdělávání, které zajistí kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

      Nejvíce nás znepokojují návrhy, které by mohly mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

      Reálné snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy.

      Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.

      Nastavení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), které by ohrozilo realizaci dělení hodin, tandemovou výuku, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané.

      Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).

      Neustálé odkládání zakotvení pozic "školní psycholog" a "školní speciální pedagog" do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.

      Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

       

      Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili. Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

      1) Zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců

      2) Zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.

      3) Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.

       

      Děkujeme za pochopení.

      Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Mgr. Radka Teušlová, Mgr. Hana Kuciánová, Mgr. Lukáš Kislinger, Mgr. Jaroslava Tomáňová ... členové stávkového výboru

     • Bobřík informatiky

     • V týdnu od 6. do 10. 11. 2023 se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili 16. ročníku soutěže Bobřík informatiky – celostátní online informatické soutěže podporované MŠMT. Soutěž seznamuje žáky s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Při lovu řešili otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Aby Bobříka ulovili, 3. a 4. třída (kategorie MINI) musela získat nejméně 100 bodů, 5. třída (kategorie BENJAMIN) nejméně 120 bodů. To se některým opravdu povedlo.Blahopřejeme všem úspěšným lovcům.

      Koordinátor soutěže H. Kuciánová

     • Andělský vánoční Jarmark

     • Základní škola jazyků zve všechny na vánoční jarmark, který se koná 30. listopadu od 16:30 do 19 hodin v prostorách hlavní budovy. Těšíme se na vás!

      Podrobnosti naleznete ZDE

     • Návštěva Francouzského institutu v Praze

     • 10. listopadu se vydali žáci, kteří se učí čtvrtým rokem francouzský jazyk, do Francouzského institutu v Praze. Navštívili knihovnu s francouzskou literaturou a poté shlédli film ve francouzském znění.

      "Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět." Jan Vrba (český básník)

     • Odemykání slabikáře v 1. ročníku

     • Ve čtvrtek 9. 11. 2023 byl u našich prvňáčků v 1.A a 1.B důležitý den. Před dětmi byl velký úkol - rozloučit se s Živou abecedou a získat svou první knihu - Slabikář.

      V průběhu vyučování hledali ztracená písmenka, ve skupinkách řešily úkoly se slabikami a slovy, četli, skládali, a to všechno proto, aby získali zlatý klíč, který jim umožní Slabikář odemknout. Všichni se snažili a klíč opravdu získali. Starší spolužáci ze 6. B jim na závěr zahráli pohádku o písmenkách a slavnostně jim Slabikář předali. I oni zavzpomínali, jak ho v první třídě dostali. Bylo to velmi milé setkání, na které si všichni rádi vzpomeneme.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Odemykání slabikáře v 1. ročníku.

     • Úspěch našich žáků v Logické olympiádě

     • V krajském kole Logické olympiády zaznamenali naši žáci skvělé výsledky. V kategorii A (3. až 5. ročníky) se na skvělém 3. místě umístila Adele M. a postupuje do celostátní kola, na 4. místě ve stejné kategorii skončil Matyáš H. V kategorii B (2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií) skvěle konkurovala žákům z gymnázií Kristýna J. Všem gratulujeme a Adele držíme palce v celostátním kole.

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení