• Výsledky spolupráce ZUŠ A. Dvořáka a ZŠ jazyků

     • Někteří žáci ZŠ jazyků jsou i žáky ZUŠ A. Dvořáka. Již roky je nastavená spolupráce mezi oběma školami tak, že vycházíme vstříc jak rodičům, tak i žákům. Šetříme jim čas s přejížděním přes město a výuka může probíhat v budově ZŠJ.

      Mezi úspěšné žáky klavírního oddělení patří žák 7. třídy Valery K. V letošním školním roce se zúčastnil několika interních koncertů v ZUŠ A. Dvořáka, kde skvěle zahrál např. drobné etudy Karla Czerneho. Byl též pozván jako host na veřejnou akci Lions Clubu Karlovy Vary v hotelu Richmond. Hrál zde skladby skladatelů Gněsiny, Karla Czerneho nebo L. van Beethovena. Veškeré skladby dokázal zahrát zpaměti. Velký úspěch sklidil také na několika veřejných koncertech v hotelu Imperiál.

      Další velmi úspěšnou klavíristkou ZŠ Libušina je Evgenija H. ze 6. třídy. I ona hrála na mnoha interních koncertech ZUŠ A. Dvořáka, účastnila se taktéž veřejné akce v hotelu Richmond. Všechny skladby odehrála zpaměti a sklidila velký aplaus. Předváděla vždy bravurní výkony a vše hrála též zpaměti. Evgenija je velmi pilná žákyně, na hodiny se dokáže připravovat velmi pečlivě a zodpovědně a denně dokáže cvičit hodinu i více. Po hudební stránce se určitě řadí mezi velmi nadané a perspektivní žáky „zušky“.

      Je třeba ještě zmínit jména Marušky M. z 2. třídy, nadějné začátečnice ve hře na klavír, a Elizabeth J., též nadějně se rozvíjející klavíristky, která za jeden školní rok zvládla látku cca tří ročníků.

      Určitě si zaslouží zmínku také začínající mladé talenty - prvňáček Luca L., který je velmi šikovný ve hře na zobcovou flétnu nebo Dominik M. z páté třídy, který již úspěšně zahrál na koncertě v ZUŠ Antonína Dvořáka. 

      Barbora Bočková, učitelka hudby v ZUŠ A. Dvořáka

    • Majáles poprvé na ZŠ jazyků (2. června)
     • Majáles poprvé na ZŠ jazyků (2. června)

     • Zkusit něco nového v závěru školního roku, který bývá vždy velmi hektický, to byla velká výzva pro učitele a žáky Základní školy jazyků v Karlových Varech.

      Majáles je sice primárně studentská slavnost, ale oslavit příchod toho nejhezčího ročního období a zároveň závěru školního roku, mohou i ti základní školou povinní.

      Celodenní program byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnováno dětem. Ti nejmladší si užili nejenom sportování, ale na své si přišli také milovníci kreativity, kterou mohli projevit třeba při výrobě mandal a tvorbě zvířátek ze speciálních balonků. Starší žáci se zúčastnili sportovně-dobrodružné hry v okolí školy, během které plnili různé zapeklité úkoly. Připraven byl také turnaj ve florbalu a ringu. V závěru dopoledního programu přijeli k budově školy karlovarští hasiči společně s městkou policií. Zlatým hřebem byl výkon jedno z příslušníků, který, před zraky všech přítomných, několikrát slanil z nejvyššího patra budovy školy. Za což si vysloužil ohromný potlesk.

      Odpolední část programu byla věnována také rodičům a přátelům školy, například z řad bývalých žáků. Florbalový turnaj byl tentokrát kombinací rodičů a dětí. Ale ani ti, kteří nechtěli v horkém dni sportovat, nepřišli zkrátka. Byla pro ně připravena řada kreativních dílen, kde si příchozí vyzkoušeli svoji zručnost ve výrobě kreslených kamínků, odznaků, mandal, zdobení hrnečků, nebo se mohli nechat zvěčnit ve fotokoutku. Všichni po té využili osvěžení, a doplnění sil, ve formě zmrzliny, popcornu, buřtů, koláčků, dortů nebo cukrové vaty. 

      V závěru celé akce proběhlo také kulturní vystoupení připravené žáky školy a vyhlášení vítěze florbalového turnaje a sportovně-dobrodružné hry.

      Byť se jednalo o první ročník této akce, vše se povedlo na jedničku. A proto se můžeme příští rok těšit na její pokračování.   Dagmar Svobodová 

      Odkaz na fotogalerii: dopoledne zde   odpoledne zde     

     • Almanach žákovských prací

     • Jako malé prázdninové překvapení vkládám almanach slohových a výtvarných prací žáků 6. B, 7. A, 8. A a 9. B. Vážení žáci, uchovejte milou vzpomínku na tento školní rok. Přeji vám krásné prázdniny. Mgr. J. Táborková

     • Povídání s potápěčem

     • Žáci 4. a 7. tříd se zúčastnili povídání s panem Zdeňkem Süssenbeckem, který je členem potápěčského klubu Nautilus Chodov. Děti si prohlédly vybavení potápěče, porovnaly si 50 let starý neopren s tím dneším, mohly si potěžkat lahve na potápění, dozvěděly se o rizicích pod vodu a jak fungují plíce při sestupu a výstupu. Moc děkujeme za zajímavé setkání.

     • PROJEKT ZAHRADA

     • Jak by měla vypadat ideální školní zahrada? Přesně na to jsme se v průběhu dubna a května ptali našich žáků právě proto, abychom si uměli udělat názornou představu o potřebách a přáních dětí samých, vždyť právě ony školní zahradu využívají nejvíce. Rádi bychom totiž vytvořili dobře promyšlený a naplánovaný projekt, abychom mohli zažádat o finance k rekonstrukci naší zahrady. Prostranství malé školní budovy („školičky“) nabízí zázemí pro školní družinu, děti z prvního stupně ho využívají i při hodinách tělocviku a o velkých přestávkách a probíhá zde každoroční focení tříd. Na školní zahradě by se ale dalo podniknout určitě i mnoho dalších zajímavých aktivit a my bychom byli rádi, aby mohla sloužit i starším dětem z 2. stupně.

      V rámci projektu jsme tedy dětem ukázali prostranství, které by bylo možné inovovat, děti obdržely také půdorys školní zahrady a pak už jen diskutovaly, plánovaly a zapisovaly nebo rozkreslovaly své nápady do různých myšlenkových map, plakátů a anketních lístků. Někteří žáci měli například za úkol si výsledné provedení návrhu představit z pozice prvňáčka, žáka druhého stupně a učitelky, aby si lépe představili různé detaily, na které by bylo vhodné se zaměřit. Tím se lépe dostali jak k otázkám bezpečnosti a praktičnosti, tak k otázce, jak jednotlivé prvky vyzdobit. Děti nám tak předaly dobré a praktické podněty a nápady, jako je například zřízení pítka s vodou pro případ, kdyby někdo neměl své pití, nebo umístění hodin a věšáčků na bundy.  Mladším dětem by se nejvíce líbily nové klouzačky, houpačky, prolézačky a kolotoče, neměla by chybět ani trampolína. Žákům vyšších ročníků zase vířily hlavou poměrně neobvyklé nápady, jako je například letní kino nebo jurta, ve které by vznikla venkovní učebna. Zejména chlapce potom zaujal nápad miniskateparku, nebo alespoň malé rampy, kterou by mohly používat děti na koloběžkách a skateboardech.

      Některé děti byly požádány o zpětnou vazbu k již hotovým nápadů. I to je totiž cenné a užitečné. Díky hodnotícím komentářům se totiž podařilo již rozpracované návrhy ještě vylepšit.

      Všem dětem, které na projektu spolupracovaly, děkujeme za jejich nápady. Doufejme, že se nám povede ty nejpovedenější nápady dětí zrealizovat a dopřát tak dětem příjemné chvíle, strávené v nové školní zahradě!

     • Dokument Cesta

     • I cesta je cíl…Známé heslo, které zná jistě každý z nás, zejména ti, kteří se ocitají v období různých změn a problémů, které se snaží překonat.

      Toto heslo se stalo mottem i pro tvůrce filmového dokumentu s názvem Cesta, který měl premiéru 29. 5. 2023 v Praze. Natočen a sestaven byl za podpory fondu UNICEF díky Národnímu pedagogickému institutu, který se koncem školního roku 2021/2022 zajímal o různé postupy směřující k bezproblémovému průběhu začleňování dětí - cizinců do českých škol. Bylo vytipováno několik českých škol s velkým počtem žáků s odlišným mateřským jazykem nebo škol, které přijaly větší množství dětí běženců z Ukrajiny. Na podzim probíhalo natáčení,  v zimě sestavování materiálů, doplňování různými informacemi a titulky a bylo rozhodnuto, že oproti původnímu plánu sestavit několik kratších medailonků o jednotlivých školách bude vytvořen jeden delší film, v němž vystoupí pouze zástupci ze tří škol. A do užšího výběru se tak dostala také naše 6.B se svou třídní učitelkou Janou Táborkovou. Ta při natáčení představila naši dobrou zkušenost s pořádáním adaptačních výjezdů pro třídy, které doznaly různých změn ve složení svých kolektivů.

      U nás se jedná hlavně o 6. ročník, s odlivem některých žáků na gymnázia i s příchodem žáků nových se totiž výrazně mění právě kolektiv 6. tříd. Děti se v tomto ročníku také seznamují se svým novým třídním učitelem, proto už od roku 2016 pořádáme adaptační výjezdy pro 6. třídy hned v září, co nejdříve po zahájení školního roku. Jejich smyslem je to, aby se děti navzájem seznámily, aby poznaly i svého nového třídního učitele, ale především i to, aby ihned v začátcích tohoto náročného období, které 2. stupeň se svými zvýšenými nároky představuje, zažily něco příjemného a pozitivního. A adaptační kurzy v Perninku přesně takové vždy bývají – 3 dny plné zábavy a smysluplné práce na budování zdravého třídního klimatu. Jazyková bariéra, která by dětem bez znalosti českého jazyka bránila se cítit přirozeně a uvolněně, také není podstatná, protože kromě aktivit komunikačních zařazujeme také aktivity pohybové a kreativní, při kterých může být pochválen a oceněn úplně každý žák. Hlavně pro děti, které k nám přicházejí z jiných škol a zemí a které jsou plny obav a strachu z neznámého, zážitek úspěchu a podpory dodává kladnou motivaci pro to, aby se v novém prostředí snažily co nejrychleji si zvyknout.

      Věříme, že právě takový zážitek sounáležitosti se skupinou kamarádů může dát každému, kdo se cítí být ztracen v bludišti změn a nových situací, ten správný směr na cestě k jeho cíli!​​​​​​​​​​​​​​

      Na premiéře v Praze sklidil dokument Cesta velký úspěch. Tvůrcům, ale především aktérům se dostalo ocenění v podobě poděkování a pochvaly od významných osobností, jakými jsou pan Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, dále paní Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR, nebo pan Ivo Jupa, ředitel NPI ČR. Nyní už je film veřejně přístupný (viz uvedené odkazy).

      Výběr fotografií zahrnuje momenty ze slavnostní premiéry filmu i záběry ve filmu použité (kapitola "Třídní"). (Autorem fotografií pořízených pro NPI je BcA. David Háva.)

      Upoutávka a reportáž ze slavnostní premiéry: https://www.youtube.com/watch?v=bkaksIZykck

      Film Cesta:

      https://www.youtube.com/watch?v=0TEf7VvhQyA&t=405s   nebo   https://ukrajina.npi.cz/dokument-cesta

      Publikace k filmu: https://ukrajina.npi.cz/files/brozura-cesta-a5-12-05-2023-online.pdf

     • Zájezd do Paříže

     • Na začátku června jsme se – my žáci 8.A - vydali na poznávací zájezd do Paříže. Začalo se okružní jízdou po městě a návštěvou Eiffelovy věže. Po obědě v „Brasserie de la Tour Eiffel“ jsme se vydali na plavbu po Seine, odkud bylo vidět většina pamětihodností Paříže v historické části města. Dále byla naplánovaná návštěva pařížského „mrakodrapu“ Montparnass, kam jsme se dopravili metrem. V podvečerních hodinách jsme se přemístili na hotel, kde jsme měli zařízené ubytování. Druhý den jsme se vydali do malebné části Montmartre, viděli jsme Moulin Rouge, došli jsme až k bazilice Sacre Coeur a na malebné náměstí malířů. Poté jsme se přesouvali opět metrem do centra Paříže. Prošli jsme se čtvrtí Opéra, náměstím Vendome a někteří žáci navštívili muzeum v Louvru. Odpolední hodiny druhého dne jsme strávili v Tuilerijských zahradách před Louvrem. Aby si žáci vyzkoušeli svoji franzouzštinu v praxi, oslovili Francouze v zahradách, představili se a zeptali se, zda jim mohou položit několik otázek. Žáci měli připravené dotazníky, ale nezůstalo jen u nich. Dotázaní Francouzi byli přátelští a žáci si s nimi hezky popovídali. Někteří si na sebe dokonce vyměnili kontakt. Zájezd se velmi vydařil.

      Klimajová Štěpánka

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení