• Vítejte na stránkách ZŠ jazyků Karlovy Vary.
    • Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary. >>www.mmkv.cz
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Škola umožňuje připojení WiFi a rychlý internet. Nabízíme nadstandardní výuku cizích jazyků.
    • Vedle výuky jazyků nabízíme žákům II.stupně studium základů polytechniky

    • Podporujeme naše žáky v účasti v předmětových olympiádách, ve sportovních soutěžích
    • Škola realizuje projekty se třemi partnerskými školami v Německu.
     • Dopis ŘŠ - aktualizovaná opatření na období 14.10. - 1.11.2020

      13. 10. 2020

      Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o aktuálních a ze známých důvodů upravených opatřeních, která stanovujeme na období středa 14.10. - neděle 1.11. 2020:

      1) výuka všech žáků školy bude probíhat distančně - výuka, při které se žáci neučí ve škole. Prvotní informace o hodinách distanční výuky mají žáci v třídní knize (EduPage) v kolonce pro domácí úkoly. Distanční výuka by neměla vyžadovat spoluúčast rodičů na vyučovací hodině, dohled nad dětmi a zajištění domácích podmínek by neměl přesahovat obvyklou úroveň. Distanční výuka je povinná součást vzdělávání. Náplň, formu, úkoly a hodnocení výuky pro danou třídu stanovuje její vyučující.

      2) o způsobu výuky od pondělí 2.11.2020 Vás budu s předstihem informovat

      3) školní družina je do 1.11.2020 uzavřena

      4) nabídka stravování ve školní jídelně:
      a) děti se mohou naobědvat ve školní jídelně od 12:00 - 13:00
      b) dospělí mohou dětem vy

     • Koronavirus - důležitá upozornění

      9. 9. 2020


      OD 10. ZÁŘÍ 2020 ZAVÁDÍME NOŠENÍ ROUŠEK NA CHODBÁCH A VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY
      Další pravidla zvýšené ochrany před koronavirem žákům vysvětlí vyučující ve čtvrtek po příchodu do tříd.
      Pravidla provozu školy budeme pravidelně aktualizovat zde na webu školy www.jazkvary.cz
      Adresované zprávy žákům a rodičům budeme rozesílat prostřednictvím naší aplikace EduPage.

     • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

      28. 8. 2020

      Sraz 1. září 2020 u prvního vchodu školičky – nízká budova naproti hlavní škole v 7.50 hod. Seznam žáků jednotlivých tříd bude vyvěšen na vstupních dveřích. Veškeré informace vám předají třídní učitelky. Pomůcky a potřeby nenakupujte, na všem se průběžně domluvíme. Těšíme se na první společné setkání.
      Třídní učitelky – 1.A Mgr. Ivana Kulhánková, 1.B Mgr. Barbora Durdilová

     • Nultý ročník

      28. 8. 2020

      Vážení rodiče.
      Nultý ročník bude zahájen 1.září 2020 . Sraz 7:50 u zadního vchodu před budovou I.stupně (malá školička). První den proběhne ve slavnostním uvítacím režimu. Zde se také dozvíte o naší první třídní schůzce, kde budete informováni o organizaci celého školního roku. Seznam na pomůcky, které děti budou potřebovat, obdržíte v den zahájení školního roku.
      Těšíme se na vás - uč. Svintická Libuše a Liptáková Nicol

    • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)
     • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)

      1. 6. 2020

      dopis ŘŠ

      Vážení rodiče,
      od 8. června otevíráme školu pro poslední skupinu žáků 6., 7. a 8. tříd formou výukových konzultací. Příchod do školy v 8:00. Konec konzultačního bloku plánujeme na 12:30, poté budou moci jít žáci na oběd (nutno se přihlásit obvyklým způsobem). Konzultace budou sloužit především jako podpora distančního vzdělávání.
      Třídní učitelé jednotlivých tříd Vás osloví prostřednictvím EduPage. Přítomnost na konzultacích potrd´te, prosím, třídním učitelům, kteří jistě zodpoví i Vaše případné dotazy. Některé žáky vyzvou vyučující k účasti na individuální konzultaci (překonání obtíží distačního učení, doplnění podkladů pro klasifikaci, ...). První den před zahájením přinesou žáci vyplněné "Čestné prohlášení" (ke stažení na jazkvary.cz).

      Rozpis plánovaných konzultací (8.6. - 12.6.) a (15.6. - 19.6.):
      pondělí > třídy 6.A, 7.A, 8.A > třídnická hodina + blok humanitních př

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kalendář

  • Zvonění

   Sobota 24. 10. 2020
  • Fotogalerie

   • Podzim ve školní družině
   • Úklid nejbližšího okolí nadšenými žáčky školní družiny 2. ročníku
   • Netradiční den v 1.A (30. 1 2020)
   • Libušina Team potřetí vyhrál regionální kolo soutěže First Lego League ve Zwickau - "Už zase!"
   • Regionální kolo soutěže First Lego League na ZŠ jazyků K. Vary - 14. 12. 2019
   • Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"
   • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019
   • Videoworkshop ve Waldsassenu - tvroba krátkých animovaných filmů a jazyková animace na partnerské škole
   • Halloween v hodinách angličtiny dne 25.10.2019 ( skupiny 3.AB, 4.AC, 5.AC - uč. Veselská)
   • Otvírání Slabikáře v 1. A
   • Návštěva filmového festivalu ve Schwarzenbergu v rámci literární projektu s německou školou Jenaplanschule
   • Návštěva partnerské školy v saském Plavně - říjen 2019
  • Přihlášení