• Vítejte na stránkách ZŠ jazyků Karlovy Vary.
   • Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary. >>www.mmkv.cz
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Škola umožňuje připojení WiFi a rychlý internet. Nabízíme nadstandardní výuku cizích jazyků.
   • Podporujeme naše žáky v účasti v předmětových olympiádách, ve sportovních soutěžích.
   • Škola realizuje projekty s partnerskou školou v Německu.
     • Zájezd do Vídně

      17. 4. 2024

      Ve dnech 26. a 27.3., v době před velikonočními prázdninami, jsme podnikli s žáky 2. stupně poznávací zájezd do Vídně. Navštívili jsme letní sídlo Habsburků Schönbrunn, kde jsme měli příležitost vidět, v jakých komnatách naši tehdejší císaři se svými rodinami žili. Prošli jsme rozlehlou zahradu zámku. Kdo vytrval a v prudkém větru vystoupal až na nejvyšší bod zahrad, mohl si vychutnat podmanivý výhled na Vídeň.

     • Hodina moderní chemie

      4. 4. 2024

      Ve středu 4. 4. 2024 navštívili naši školu lektoři z Vysoké školy chemicko – technologické v Praze s projektem „Hodina moderní chemie“. Program byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Poutavou formou za doprovodu řady pokusů seznámili žáky s novými trendy v chemii a s jejich aplikací v praxi.

     • Noc s Andersenem

      26. 3. 2024

      Také letos se naše škola zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem, která se pořádá na mnoha školách a v knihovnách vždy koncem března. 22.3.2024 u nás ve škole se svými třídními učitelkami nocovaly třídy 1.B, 5.A, 7.B a některé děti z 8.B. Program, zaměřený na podporu čtenářství, zahrnoval nejdříve krátké divadelní vystoupení žáků ze 2. stupně, ve kterém se olympští bohové i Andersenovy pohádkové postavičky pokoušeli domluvit pyšnému Narcisovi, aby neměl rád jen sám sebe, ale všímal si i dobrých lidí ve svém okolí. Staré řecké báje se vlastně staly hlavním motivem celé noci, která takto byla připravena při příležitosti stého výročí narození slavného spisovatele Eduarda Petišky. Děti tak mohly dále zhlédnout ještě loutkové divadelní vystoupení pana Petra Erbena o králi Odysseovi a také si zasoutěžit v tematickém herním okruhu, ve kterém tříčlenné týmy sbíraly body v námi připravených

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Školní kalendář 2023/24

   svátky a školní akce >>> Skolni_kalendar.pdf

  • Zvonění

   Sobota 20. 4. 2024
  • The Kellner Family Foundation

   Naše škola je podpořena v rámci uzavřeného grantové řízení Nadace The Kellner Family Foundation na podporu vzdělávání a integrace ukrajinských žáků ve veřejných základních školách. Z těchto prostředků budeme ve školním roce 2023/24 realizovat třídenní adaptační pobyty pro šesté třídy s větším počtem integrovaných ukrajinských žáků, dále budeme financovat vzdělávání našich pedagogů a koordinátora inkluze. Za tuto podporu nadaci děkujeme.

    
   Šablony 2025
   OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ
   Spolufinancován Evropskou unií.
   Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
    
   Doučování žáků škol
   REALIZACE INVESTICE KOMPONENTA 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
   Informace k projektu>> zde
    
   Digitalizujeme školu
   REALIZACE INVESTICE KOMPONENTA 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
   Informace k projektu>> zde
  • Přihlášení

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení