• Vítejte na stránkách ZŠ jazyků Karlovy Vary.
    • Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary. >>www.mmkv.cz
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Škola umožňuje připojení WiFi a rychlý internet. Nabízíme nadstandardní výuku cizích jazyků.
    • Vedle výuky jazyků nabízíme žákům II.stupně studium základů polytechniky

    • Podporujeme naše žáky v účasti v předmětových olympiádách, ve sportovních soutěžích
    • Škola realizuje projekty se třemi partnerskými školami v Německu.
     • Dopis ŘŠ - Výuka od 17. května 2021

      14. 5. 2021

      Vážení rodiče, žáci,
      naše škola se vrací k plnému režimu přímé výuky pro všechny žáky. Vezměte, prosím, na vědomí stručný souhrn aktuálních informací. Do konce školního roku počítáme s intenzivním vzděláváním až do posledních dní a se značným omezením mimoškolních akcí a školních výletů.
      S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

     • Úspěch našich žáků v jazykových soutěžích

      3. 5. 2021

      I když byly školy do dubna pro druhý stupeň zcela uzavřeny, proběhly okresní a krajská kola olympiád v cizích jazycích v onlinové podobě, ve kterých uspěli dva naši žáci a postoupili do ústředního kola. Rádi bychom pogratulovali Ameliji Ribikauskaité (němčina) a Loriku Sahatqiu (angličtina) za úspěch v krajských kolech v kategorii II.A a postup do ústředního kola. V mladší kategorii I.A se v okresním kole olympiády z němčiny umístily Anneli Rejdová na 1. místě a Nikola Ducsáková na 2. místě. Také gratulujeme.

     • Dopis ŘŠ - návrat žáků do školy od 12.4.2021

      9. 4. 2021

      Vážení rodiče, žáci,
      posílám Vám stručný souhrn informací k očekávanému návratu předškoláků a žáků 1. stupně do školy. Věřím, že se nám zdárně podaří splnit podmínku testování na "Covid-19" všech osob ve škole přítomných a že se i starší žáci dočkají přímé výuky ve škole.
      S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Způsob výuky od 12.4. (začíná týden A)
      Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage.
      > přípravný ročník... prezenční výuka
      > 1AB, 3AB, 4AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B
      > 2AB, 5ABC ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 6AB, 7AB, 8AB, 9AB ... distanční výuka

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (větší počet oddělených skupin)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4