• Vítejte na stránkách ZŠ jazyků Karlovy Vary.
        • Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary. >>www.mmkv.cz
        • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
        • Škola umožňuje připojení WiFi a rychlý internet. Nabízíme nadstandardní výuku cizích jazyků.
        • Vedle výuky jazyků nabízíme žákům II.stupně studium základů polytechniky

        • Podporujeme naše žáky v účasti v předmětových olympiádách, ve sportovních soutěžích
        • Škola realizuje projekty se třemi partnerskými školami v Německu.
          • Návštěva 3.A v Ekocentru Cheb - Upeč třeba chleba

            19. 9. 2021

            Do fotoalba byla přidána nová galerie Návštěva 3.A v Ekocentru Cheb - "Upeč třeba chleba".

            V pátek 17. září děti 3.A zažily úžasný den v krajském středisku ekologické výchovy v Chebu. Žáci se zúčastnili výukového výukového programu ZASAĎ TŘEBA CHLEBA. Cílem návštěvy bylo seznámit se a prohlédnout si základní pěstované obiloviny, naučit se je rozeznávat a popsat jejich stavbu. Děti se také dozvěděly o významu obilovin pro člověka, o jejich pěstování i sklizni. Součástí programu byla i praktická ukázka pravěkých způsobů zpracování obilovin. Děti si ve dvojicích zadělaly těsto, vytvarovaly si malé chlebíčky, které jim paní lektorka upekla. Velká radost byla při ochutnávání. Většina dětí si kousek chlebíčku schovala a odvezla si domů, aby mohli ochutnat i rodiče či sourozence. V rámci této akce se děti potěšily s domácími zvířátky, pochovaly si morčátka, podrbaly kartáčem vepříka Lojzíka,

          • Adaptační kurz 6. tříd

            16. 9. 2021

            Nádherné počasí, krásné okolí, dobré jídlo, pestrý program plný her, soutěží a seznamovacích aktivit, ale hlavně prima parta - taková slova mohou charakterizovat třídenní pobyt 6.A a 6.B v Perninku v Krušných horách. Šesťáci zde strávili v druhém zářijovém týdnu několik dní, aby se vzájemně poznali s novými spolužáky i se svými novými třídními učiteli. Tento adaptační pobyt byl pro naše šesťáky zorganizován už poosmé a my jsme rádi, že svůj si přestup na druhý stupeň mohli zpestřit zajímavou zkušeností i zábavou. Přejeme jim, aby se jim i nadále dobře dařilo, aby stále fungovali jako dobrý kolektiv a aby svým novým třídním učitelům dělali jen radost!

          • Realizace česko-německého projektu online

            7. 9. 2021

            Kvůli koronavirové pandemii nebylo možné v minulém školním roce uskutečnit v rámci projektu Tvoříme společně trvalou Evropu česko-německá setkání žáků Základní školy jazyků K. Vary, Základní školy K. Vary, 1. máje a Jenaplanschule z Markersbachu. Nakonec se podařilo uskutečnit několik online setkání a vytvořit zajímavé výstupy projektu. Za zmínku stojí již tradiční účast týmů všech partnerských škol v soutěži First Lego League Explore (mladší žáci) a Challenge (starší žáci). Protože osobní účast týmů nebyla možná, musely týmy natočit videa a prezentovat svoji přípravu na soutěž a konečné výstupy během online rozhovoru s porotou. Během přípravy na soutěž probíhaly online schůzky mezi členy týmů partnerských škol. Podařilo se také zrealizovat tradiční soutěže Bohemiáda a Germaniáda, při kterých si žáci Jenaplanschule a ZŠ jazyků navzájem ověřili svoje znalosti v partnerském jazyce formou o

    • Partneři

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
    • Školní kalendář 2021/22

      >>>.pdf

    • Zvonění

      Pátek 22. 10. 2021
    • Tvoříme společně trvalou Evropu
      Nový projekt s Jenaplanschule z Markersbachu. Informace k projektu>> zde
    • Přihlášení