• Vítejte na stránkách ZŠ jazyků Karlovy Vary.
   • Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary. >>www.mmkv.cz
   • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Škola umožňuje připojení WiFi a rychlý internet. Nabízíme nadstandardní výuku cizích jazyků.
   • Podporujeme naše žáky v účasti v předmětových olympiádách, ve sportovních soutěžích.
   • Škola realizuje projekty s partnerskou školou v Německu.
     • Teambuildingové dny na Goethově vyhlídce

      27. 11. 2023

      V říjnu se díky finanční podpoře The Kellner Foundation podařilo zrealizovat teambuildingové dny pro 11 tříd (od 5. do 9. ročníku). Akce se účastnili také třídní učitelé, kteří tak měli možnost poznat nové způsoby práce s třídním kolektivem, kterých lze dobře využívat v třídnických hodinách, během projektových činností i při řešení případných problémů. Akce se konala ve venkovním prostředí u Goethovy vyhlídky. Hry byly zaměřené především na týmovou spolupráci.

     • Bobřík informatiky

      18. 11. 2023

      V týdnu od 6. do 10. 11. 2023 se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd zúčastnili 16. ročníku soutěže Bobřík informatiky – celostátní online informatické soutěže podporované MŠMT. Soutěž seznamuje žáky s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Při lovu řešili otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Aby Bobříka ulovili, 3. a 4. třída (kategorie MINI) musela získat nejméně 100 bodů, 5. třída (kategorie BENJAMIN) nejméně 120 bodů. To se některým opravdu povedlo.Blahopřejeme všem úspěšným lovcům.

     • Odemykání slabikáře v 1. ročníku

      13. 11. 2023

      Ve čtvrtek 9. 11. 2023 byl u našich prvňáčků v 1.A a 1.B důležitý den. Před dětmi byl velký úkol - rozloučit se s Živou abecedou a získat svou první knihu - Slabikář.

      V průběhu vyučování hledali ztracená písmenka, ve skupinkách řešily úkoly se slabikami a slovy, četli, skládali, a to všechno proto, aby získali zlatý klíč, který jim umožní Slabikář odemknout. Všichni se snažili a klíč opravdu získali. Starší spolužáci ze 6. B jim na závěr zahráli pohádku o písmenkách a slavnostně jim Slabikář předali. I oni zavzpomínali, jak ho v první třídě dostali. Bylo to velmi milé setkání, na které si všichni rádi vzpomeneme.

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Školní kalendář 2023/24

   svátky a školní akce >>> pdf

  • Zvonění

   Neděle 10. 12. 2023
  • The Kellner Family Foundation

   Naše škola je podpořena v rámci uzavřeného grantové řízení Nadace The Kellner Family Foundation na podporu vzdělávání a integrace ukrajinských žáků ve veřejných základních školách. Z těchto prostředků budeme ve školním roce 2023/24 realizovat třídenní adaptační pobyty pro šesté třídy s větším počtem integrovaných ukrajinských žáků, dále budeme financovat vzdělávání našich pedagogů a koordinátora inkluze. Za tuto podporu nadaci děkujeme.

    
   Šablony 2025
   OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ
   Spolufinancován Evropskou unií.
   Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
    
   Doučování žáků škol
   REALIZACE INVESTICE KOMPONENTA 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
   Informace k projektu>> zde
    
   Digitalizujeme školu
   REALIZACE INVESTICE KOMPONENTA 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
   Informace k projektu>> zde
  • Přihlášení

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení