• Úvod

        • Na této stránce vás budeme seznamovat s aktuálními informacemi týkajících se příjímacích řízení na střední školy a s dalšími tématy související s výchovným poradenstvím.