• Možnost zapůjčení

     • V rámci projektu Národní plán obnovy (oblast digitální propasti) je možné si ve škole zapůjčit notebook či chromebook pro domácí přípravu na vyučování. Zájemci můžou požádat o zapůjčení na mail kubova@jazkvary.cz.

     • Předávání slabikářů

     • V úterý 29. 11. čekal prvnáčky z 1. A a 1.B netradiční den - kluci a holky se dočkali své první opravdické knížky, ve které si budou moci sami číst - slabikáře. A protože jsme tento slavný okamžik chtěli našim nejmenším zpříjemnit, připravili si pro ně naši šesťáci krátké divadelní vystoupení a básničku o abecedě a poté prvňáčkům noví kamarádi ze třídy 6. B. předali vytoužený slabikář, na který se všichni malí žáčci už moc těšili. Než si ho ale mohli otevřít, převzali si od nich ještě velký zlatý klíč - tím si budou moci symbolicky odemknout bránu k moudrosti, která se ukrývá v knihách. Šesťáci zase od prvňáčků dostali jako poděkování krásnou záložku a od bývalé paní učitelky třídní i malou dobrůtku. Slabikář si všichni s velkým nadšením odnesli domů, aby se podělili se svou radostí s rodiči. Kluci a holčičky tak díky žákům ze 6. B prožili krásné dopoledne. Děkujeme jim za to, že byli ochotni se této hezké akce zúčastnit.

     • Lovili jsme Bobříka informatiky

     • V týdnu od 7. do 11. 11. 2022 se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili 15. ročníku soutěže Bobřík informatiky – celostátní online informatické soutěže podporované MŠMT.  Soutěž seznamuje žáky s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Při lovu řešili otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Aby Bobříka ulovili, museli získat nejméně 120 bodů z maximálních 192. To se některým opravdu povedlo.

      Ze čtvrtých tříd byli nejlepšími lovci: Saša K., Petr Š., Matyáš H., Adele M., Nicole D., Ivan N. a Alice K. 

      Z pátých tříd pak: Max V., Šimon M., Raphael L., Johana J., Elmira G., Arkhip S., Christian \p., Hana Z., Viktorie S., Alex S., Marko L., Eliška D., Michal K., Jan P., Dominika K., Ivan N., Dáša R., Natálie B., Marek B., Kryštof P., Ellen J., Barbora R., Bajro O., Antonia A., Vláďa K., Nela H.

      Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům :-) Koordinátor soutěže H. Kuciánová

       

    • Nácvik česko-německé pohádky O Jeníčkovi a Mařence
     • Nácvik česko-německé pohádky O Jeníčkovi a Mařence

     • Skupinka našich žáků ze 7.B nacvičila s dětmi z německé školy Jenaplanschule pohádku O Jeníčkovi a Mařence v češtině a němčině. Aby se mohli všichni "sehrát", proběhlo nejdříve v říjnu třídenní setkání na statku Bernard u Sokolova. Veškerý čas nebyl věnován pouze nácviku pohádky. Děti si vyrobily během workshopu v místní dílničce svíčku a podnikly pěší výlet do blízkého Lokte. Setkaly se ještě jednou den před premiérou, aby mohly doladit pohádku a rekvizity. Premiéra pohádky proběhla 2. listopadu během závěrečné konference projektu Tvoříme společně trvalou Evropu v Markersbachu. Kromě pohádky zazpívaly písničku a zarecitovaly básničku od Františka Hrubína - vše k tématu pohádky. Záznam pohádky můžete shlédnout na blogu k projektu (odkaz na blog je na úvodní stránce vpravo). Představení se dětem moc povedlo. Vystoupení s dětmi nacvičily paní učitelky J. Tomáňová (ZŠ jazyků) a Z. Halušková (Jenaplanschule).

      Fotoalbum: zde

     • Polytechnická liga ve vaření

     • Dne 9. listopadu se uskutečnila Polytechnická liga ve vaření na Střední živnostenské škole v Sokolově. Soutěžíci museli uvařit jídlo, kde hlavní složkou byly těstoviny. Za naši školu se zúčastnily dva týmy z 8. ročníků, které se umístily na medajlových pozicích: Adéla K. a Ha Trang N. (Kristýna) na 2. místě a Eliška H. a Adéla K. na 3. místě. Gratulujeme!

     • Úspěch našich žáků v krajském kole Logické olympiády

     • Dne 4.11. 2022 se uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády v Krajské knihovně. Krajského kola se zúčastnili za naši školu 3 žáci z 5.A:  Alexander S., Luisa V. M. a Marek B. (Tomáš P. z 5.B, který také postoupil do krajského kola, se pro nemoc nemohl bohužel zúčastnit.) Postup do celostátního finále, které proběhne 28. 11. 2022 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, si vybojoval díky 3. místu Alexandr S. Gratulujeme všem účastníkům!

    • Sbírka ke Dni válečných veteránů - 7. 11. 2022
     • Sbírka ke Dni válečných veteránů - 7. 11. 2022

     • Dnes po skončení třídních schůzek proběhne sbírka ke Dni válečných veteránů, kterou pořádá organizace Post Bellum. Symbolem sbírky je vlčí mák a minimální výška příspěvku činí 30 Kč. Kasičky budou umístěny u hlavního vchodu hlavní budovy a školičky. Vybrané peníze budou použity na podporu válečných veteránů v jejich každodenních potřebách či problémových situacích. 

     • Halloween na ZŠ jazyků KV

     • Trochu se bát, trochu si hrát, ale hlavně s kamarády strávit noc ve škole - této prazvláštní nabídky svých třídních učitelů využily některé naše třídy. Při příležitosti halloweenských oslav se tak některé děti navečer opět vrátily zpět do školy, kde pro ně byl připraven pestrý program. Šesťáci museli spolupracovat, aby jako jeden tým úspěšně zvládli projít halloweenskou únikovou hrou. Starší děti vytvořily pro mladší zábavné tematické úkoly na různých stanovištích a pomáhaly jim i s výrobou lampionů a s dlabáním dýní, kterými jsme vyzdobili chodbu k hlavním dveřím školy. Proč? Přeci proto, aby pohyb ve ztemnělé škole byl zajímavější a děsivější, tomu ale ještě více než dýně přispěli právě žáci starších ročníků, kteří se v pozdních hodinách přeměnili v děsivé nestvůry, ukryté v temných zákoutích noční školy a blízkého okolí. Překonat strach a vydat se stezkou odvahy pak musely nejen mladší děti, ale také sami učitelé, kterým patří veliké poděkování za zorganizování akce! Poděkovat se však sluší také rodičům všech účastníků, kteří pro děti připravili pohoštění, také MV ČR za finanční příspěvek na nákup provozního materiálu. 

    • Tvoříme společně trvalou Evropu - Sprachkurs
     • Tvoříme společně trvalou Evropu - Sprachkurs

     • Ve dnech 19. až 22. září se uskutečnilo čtyřdenní setkání našich "deváťáků" s německými vrstevníky z Jenaplanschule Markersbach. Během čtyř dní proběhla celá řada aktivit: seznamovací hry, animační program s lektorkou od Tandemu, společná práce na plakátech o elektromobilitě, návštěva Witte Nejdek a Porcelánové školičky Nová Role, bowling, návštěva lanového centra na Linhartu, účast německých žáků ve vyučovacích hodinách.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Tvoříme společně trvalou Evropu - Sprachkurs.

     • Pozvánka na třídní schůzky dne 7. listopadu 2022

     • Dne 7. listopadu se konají třídní schůzky od 17. hodin.

      Již od 16. hodin jsou zváni rodiče a žáci 9. ročníků na schůzku se zástupci středních škol kvůli volbě studia na střední školu.

      Od 16.30 se koná schůzka členů SRPDŠ (uč. 121 v přízemí).

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení