• Příjímací řízení na střední školy

    • Přijímací zkoušky na SŠ - termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

     SYSTÉM PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ UCHAZEČŮ PŘÍSTUPNÝ PRO RODIČE OD 1. ÚNORA 2024!!!

     INSTRUKCE K PODÁNÍ PŘÍHLÁŠKY: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

     https://www.to-das.cz/dipsy-cermat-prihlaseni-a-navod-k-podani-prihlasky-na-ss/

     (Elektronická přihláška se bude podávat pouze přes web https://dipsy.cz/, ne přes indentitu občana. Na této stránce ve spodní části jsou k dispozici formuláře - pro lékaře, přihláška.) 

     Vše podstatné naleznete na těchto webových stránkách: https://www.prihlaskynastredni.cz/

     Prezentace MŠMT: https://www.npi.cz/images/prezentace/prijimaci_rizeni_2024.pdf

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

     Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu (60 minut) ze vzdělávacího oboru Matematika (70 minut) a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

     Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

     1. termín: pátek 12. dubna 2024

     2. termín: pondělí 15. dubna 2024

     Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

     1. termín: úterý 16. dubna 2024

     2. termín: středa 17. dubna 2024

     Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

     1. termín: pondělí 29. dubna 2024

     2. termín: úterý 30. dubna 2024

     Další termíny: ZDE

     Odevzdání přihlášek si zajišťuje žák sám, nebo jeho zákonný zástupce samostatně!!!!

     Podrobnější informace:

     https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

     https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

     Cizinci podle Lex Ukrajina

     Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

      

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení