• Vánoční jezevec ve světě
     • Vánoční jezevec ve světě

     • Vánoční svátky u nás i ve světě mají stejné jmenovatele - hodnoty radosti, lásky a naděje plní srdce všech bez ohledu na jejich původ. Tak rozdílní, v tom základním však tolik podobní... A jak o svých tradicích mluví oni sami? To si poslechněte v dnešním příspěvku.

     • Těšíme se na Vánoce

     • Kdo by se netěšil na Vánoce! Děti na ZŠ jazyků se na toto období připravují pečlivě a pilně, aby vše bylo v pořádku připraveno, než nastane onen dychtivě očekávaný Štědrý den. Svědomitě se snaží naplnit odkaz Vánočního jezevce, a tak se pečou a zdobí vánoční perníčky, chystá vánoční výzdoba, píší dopisy a nacvičují různá vánoční vystoupení. A díky tomu nám alespoň adventní čas zbývající do Vánoc rychleji utíká!

     • Mikulášská nadílka

     • Dne 3. 12. 2021 navštívil žáčky 1. stupně Mikuláš a donesl dětem malou nadílku. Na přípravě akce se podíleli žáci 9. ročníků (Karolína H., Lucie Z., Nicol K., Filip B., Matěj M., Pavel P. a Julie H.

     • Sbírka lízátek pro onkoláčky měla nevídaný úspěch

     • 25.791 lízátek! Tímto číslem se žáci ze Základní školy jazyků v Karlových Varech zapojili do charitativní akce Lízátka pro onkoláčky.

      Celé tři týdny přinášeli žáci do školy lízátka, aby pomohli malým pacientům při náročné léčbě onkologických onemocnění. Ač se to možná nezdá, pro malé pacienty je lízátko velmi důležitou věcí. Po absolvování chemoterapie jim právě lízátko pomáhá zahnat pachuť v ústech, která je jedním z velmi nepříjemných vedlejších projevů léčby.

      Mezi žáky Základní školy jazyků se našli i tací, kteří přinášeli do školy rovnou celé balíky a krabice lízátek. Zapojili se všichni, ať už přispěli pár lízátky, nebo rovnou celým balením.

      Celá akce zorganizovaná „pro dobrou věc“ opravdu bavila. Tento „zápal“ nezůstal nepovšimnut a Lázeňské lesy Karlovy Vary se rozhodly věnovat pro třídu, která nasbírala nejvíce lízátek, poukázku do Lanového centra sv. Linhart.

      Poukaz získala třída 5.B, které se podařilo nasbírat neuvěřitelných 5.318 lízátek.

      V dnešní době, která není pro nikoho jednoduchá, je opravdu radost pozorovat, jak s velkou chutí pomoci dobré věci se žáci do sbírky zapojili.

      Lízátka budou rozvezena do nemocnic v celé České republice, které se specializují na léčbu onkologických onemocnění.

      Dagmar Svobodová

    • Lovili jsme Bobříka informatiky
     • Lovili jsme Bobříka informatiky

     • V týdnu od 8. do 12. 11. 2021 se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili 14. ročníku soutěže Bobřík informatiky – celostátní online informatické soutěže podporované MŠMT. Soutěž seznamuje žáky s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Při lovu řešili otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Aby Bobříka ulovili, museli získat nejméně 120 bodů z maximálních 192. To se některým opravdu povedlo (viz tabulka). Blahopřejeme všem úspěšným lovcům. Koordinátor soutěže H. Kuciánová

      Výsledky

     • Úspěch našich žáků v Logické olympiádě

     • Také v letošním roce se řada žáků naší školy úspěšně zúčastnila Logické olympiády. V krajském kole, které se konalo 5. 11., se nejlépe umístil Daniel z 5.A. Protože se umístil na krásném 3. místě, postupuje do celostátního kola, které se bude konat v Míčovně Pražského hradu. V krajském kole se umístili na skvělých místech také Johanka, Luisa Victoria a Alexander ze 4.A. Všem gratulujeme!

     • Česko-německé setkání

     • V září se podařilo po dvou letech uskutečnit tradiční čtyřdenní česko-německé setkání tří škol: ZŠ jazyků K. Vary, ZŠ K. Vary 1. máje a německé školy Jenaplanschule z Markersbachu. Náplní setkání, které se konalo v rámci dvouletého projektu Tvoříme společně trvalou Evropu, byly především česko-německé jazykové hry, výtvarné dílny a sportovní aktivity. Kromě toho účastníci navštívili sklárnu Moser,  Loket, Svatošské skály, Lanové centrum sv. Linharta  a informační centrum v Annabergu, kde proběhla beseda o Evropské unii. I přes ztížené podmínky kvůli koronavirové epidemii se střetnutí povedlo. 

    • S lízátkem do školy: "Sbírka lízátek pro onkoláčky!
     • S lízátkem do školy: "Sbírka lízátek pro onkoláčky!

     • Od 11. října do 25. října 2021 bude na naší škole probíhat „Sbírka lízátek pro onkoláčky“. Přines do školy jakýkoliv počet lízátek a pomoz tak malým pacientům, pro které je lízátko velmi důležitou věcí. Po absolvování chemoterapie jim lízátko pomáhá zahnat nepříjemnou pachuť, kterou právě chemoterapie způsobuje.

      Třída, která nasbírá nejvíce lízátek, získá poukázku do Lanového centra Sv. Linhart.

      S LÍZÁTKEM DO ŠKOLY A UDĚLÁŠ DOBRÝ SKUTEK

     • Návštěva 3.A v Ekocentru Cheb - Upeč třeba chleba

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Návštěva 3.A v Ekocentru Cheb - "Upeč třeba chleba".

      V pátek 17. září děti 3.A zažily úžasný den v krajském středisku ekologické výchovy v Chebu. Žáci se zúčastnili výukového výukového programu ZASAĎ TŘEBA CHLEBA. Cílem návštěvy bylo seznámit se a prohlédnout si základní pěstované obiloviny, naučit se je rozeznávat a popsat jejich stavbu. Děti se také dozvěděly o významu obilovin pro člověka, o jejich pěstování i sklizni. Součástí programu byla i praktická ukázka pravěkých způsobů zpracování obilovin. Děti si ve dvojicích zadělaly těsto, vytvarovaly si malé chlebíčky, které jim paní lektorka upekla. Velká radost byla při ochutnávání. Většina dětí si kousek chlebíčku schovala a odvezla si domů, aby mohli ochutnat i rodiče či sourozence. V rámci této akce se děti potěšily s domácími zvířátky, pochovaly si morčátka, podrbaly kartáčem vepříka Lojzíka, vyvenčily kozičky, prohlédly si kurník i včelí úl. Některým dětem nahnal strach krocan. Velkým zážitkem pro děti bylo zhlédnutí týdenních selátek. Na konci programu si děti pochutnaly na čerstvých malinách a jahůdkách, které si samy otrhaly. Děkujeme organizátorům této krásné akce, paní lektorce, která nás s velkou trpělivostí po celé dopoledne provázela  Moc se těšíme na další program. Žáci 3.A

     • Adaptační kurz 6. tříd

     • Nádherné počasí, krásné okolí, dobré jídlo, pestrý program plný her, soutěží a seznamovacích aktivit, ale hlavně prima parta - taková slova mohou charakterizovat třídenní pobyt 6.A a 6.B v Perninku v Krušných horách. Šesťáci zde strávili v druhém zářijovém týdnu několik dní, aby se vzájemně poznali s novými spolužáky i se svými novými třídními učiteli. Tento adaptační pobyt byl pro naše šesťáky zorganizován už poosmé a my jsme rádi, že svůj si přestup na druhý stupeň mohli zpestřit zajímavou zkušeností i zábavou. Přejeme jim, aby se jim i nadále dobře dařilo, aby stále fungovali jako dobrý kolektiv a aby svým novým třídním učitelům dělali jen radost! 

    • Ohlédnutí za letními příměstskými tábory pořádanými naší školou
     • Ohlédnutí za letními příměstskými tábory pořádanými naší školou

     • Během letních prázdnin zorganizovala naše škola několik příměstských táborů. Jedním z nich byl výtvarný, během kterého si děti vyzkoušely celou řadu technik - keramiku, grafiku, kresbu, malbu nejrůznějšími materiály, prostorové vytváření... Tábor byl zakončen vernisáži, která byla doprovázena kulturním programem vytvořeným samotnými dětmi. 

      Každoročně je výtvarný tábor tematicky zaměřen - v prvním ročníku jsme v Tajné misi Paragaia zažívali různá tvořivá dobrodružství, hledali jsme a vytvářeli přírodní bytosti Matky Země a ověřili jsme si své schopnosti v Bečovské botanické zahradě. Druhý ročník s názvem CK Atlantis se nesl v duchu cestovní kanceláře, která hledala stopy a cestu ztracené Atlantidy. Jestli jsme ji našli? To je tajemství. Zatím poslední ročník s názvem Strážci Grišaverza nás zavedl do krajiny magických kouzel, tajemných věšteb, lektvarů a zaklínadel. Absolventi se stali mistry malé vědy. Co přinese další ročník? Nechte se překvapit!

      Prezentace: 

      Strazci_Grisaverza.pdf

      CK_Atlantis.pdf​​​​​​​

     • Realizace česko-německého projektu online

     • Kvůli koronavirové pandemii nebylo možné v minulém školním roce uskutečnit v rámci projektu Tvoříme společně trvalou Evropu česko-německá setkání žáků Základní školy jazyků K. Vary, Základní školy K. Vary, 1. máje a Jenaplanschule z Markersbachu. Nakonec se podařilo uskutečnit několik online setkání a vytvořit zajímavé výstupy projektu. Za zmínku stojí již tradiční účast týmů všech partnerských škol v soutěži First Lego League Explore (mladší žáci) a Challenge (starší žáci). Protože osobní účast týmů nebyla možná, musely týmy natočit videa a prezentovat svoji přípravu na soutěž a konečné výstupy během online rozhovoru s porotou. Během přípravy na soutěž probíhaly online schůzky mezi členy týmů partnerských škol. Podařilo se také zrealizovat tradiční soutěže Bohemiáda a Germaniáda, při kterých si žáci Jenaplanschule a ZŠ jazyků navzájem ověřili svoje znalosti v partnerském jazyce formou otázek. Poslední zajímavou online akcí byla prezentace výtvarných děl vytvořených dětmi během uzavření škol a výstupu divadelního kroužku na téma My a Evropa.

     • Pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců ze zahraničí

     • Pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců ze zahraničí

      Vážení rodiče, 
      čas dovolených letos přináší i různá omezení. Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření, které upravuje povinnosti osob při návratu z ciziny. Dotýká se jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak dětí žáků a studenů…

      MŠMT informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí takto: Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před návratem do zaměstnání do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (resp. 24 hodin, jde-li o sousední země).
      V případě vstupu zpět na území ČR jsou tyto osoby povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na některém z veřejných odběrových míst.

      Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:
      a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování
      b) osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19
      c) osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření
      Z ochranného opatření plyne pro zaměstnavatele povinnost zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se prokážou negativním testem nebo jinými skutečnostmi.

      Povinnost informovat školu o cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před zahájením školní docházky platí také pro děti v MŠ, žáky a studenty.
      Pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám, které pobývaly v zahraničí, účast na vzdělávání do doby předložení negativního testu s výjimkou návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem a s výjimkou dětí do 6 let, pro která platí zvláštní pravidla.

       

      Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí:
      s nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země) – může být umožněn vstup na pracoviště/do školy ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenní test ne starší 48 hodin, RT-PCR test ne starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti/žáci/studenti budou po tuto dobu používat respirátor, nikoliv zdravotnickou roušku. Test musí být proveden do 5 dnů od návratu. Lze použít i test provedený v dané cizí zemi před návratem, ne starší 48/72 hod.
      s vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země) – daná osoba se musí nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR podrobit RT-PCR testu a do doby výsledku testu se podrobit samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost na vzdělávání.
      s extrémním rizikem nákazy („černé“ země) – do 24 hodin od vstupu na území ČR se podrobit RT-PCR testu a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den se podrobit RT-PCR testu. Do výsledku RT-PCR testu podrobit se samoizolaci. Do předložení výsledku testu zaměstnavateli (určující je výsledek 2. testu – mezi 10. a 14. dnem od vstupu) nemůže být těmto osobám umožněn vstup na pracoviště a účast na vzdělávání.
      Pro osoby, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, platí povinnost nosit při opuštění bydliště respirátor po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR.

      Odkaz na ochranné opatření a informace k návratu z ciziny.

      Zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichz-se-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021

      Podmínky cestování do a z ciziny najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí:

      https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

     • Vzpomínka na příměstský tábor

     • Do školy o prázdninách? Proč ne! Vždyť letní dobrodružství prožité s kamarády nehrozí zkoušením, psaním testů nebo domácích úkolů. Příměstský tábor je to pravé právě pro ty, kteří chtějí školu a také své učitele zažít jinak a přitom se zabývat tím, co je baví. Prázdninový program pro děti naši vyučující pořádají od roku 2019 a na své si přijdou jak ti, co rádi sportují, tak milovníci umění a hudby. Všechny skupiny pak kromě sportovních a výtvarných aktivit jezdí na výlety, hrají týmové hry a občas třeba také nocují ve škole. Také stravování je pro děti zajištěno, proto to jediné, co si nesmí děti s sebou zapomenout přinést, je dobrá nálada!


      V příloze si můžete prohlédnout prezentaci fotografií z proběhlých sportovních kurzů, které pro děti připravili pan učitel Hlavatý a pan učitel Šebek. Sportovni_tabor.pdf 

     • Vítejte ve školním roce 2021/22

     • Informace k zahájení nového školního roku:
      > 1.9. od 8:00 zahajujeme jednou vyučovací hodinou, žáci dostanou aktuální pokyny od svých třídních učitelů.
      > všichni žáci se otestují na Covid-19 antigenní metodou. Testování žáků 1.9. a 6.9. a 10.9. během 1. hodiny. Žáci 0. a 1. ročníku místo 1.9. testováni 2.9. Výjimnku z testování mají očkovaní žáci.
      > Školní jídelna bude vařit od 6.9. V těchto dnech probíhají dokončovací práce po rekonstrukci. 

     • Projekt Paměť národa - Příběhy našich sousedů

     • I v letošním roce se naši deváťáci zapojili do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Cílem projektu je vyhledat pamětníka a zaznamenat jeho vzpomínky, které jako střípky do mozaiky zapadnou do určitého historického období a následně je zajímavě zpracovat. V letošním roce žáci 9.B Laura Hanzlová, Jasmin Khaled a Karel Mařík vyzpovídali prof. Václava Šimona, významného českého lékaře - urologa. Jak se jim podařilo zachytit vzpomínání pana profesora na mládí v protektorátní době, se můžete přesvědčit sami. 

      „…to je něco, co máte od Pána Boha navíc, že poznáte hodný lidi, že poznáte lidi, který jsou charakterní, že poznáte lidi, který jsou milosrdní, že poznáte rodiny, který drží spolu…“

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení