• Karlovarský půlmaraton a jeho dobrovolníci

     • O uplynulém víkendu se konal v Karlových Varech tradiční Půlmaraton. Zajistit celý závod, aby vše šlapalo jak má, o to se stará veliký tým organizátorů. Nedílnou součástí tohoto týmu jsou také dobrovolníci, kteří připravují a posléze dohlížejí na trať závodu.

      Ze Základní školy jazyků Karlovy Vary se letos zúčastnilo rekordních osmdesát dobrovolníků, kteří pomáhali nejenom při Půlmaratonu, ale řada z nich stála na trati i při DM rodinném běhu. Svým velkým počtem obsadili pět úseků tohoto známého závodu.

      Mnozí z nich pomáhali již při uplynulých ročnících, ale ti nejmenší, se stali organizátory úplně poprvé. Všichni předvedli, že zvládnou i náročné úkoly spojené s tímto závodem, spolupracovali mezi sebou a napříč ročníky táhli „za jeden provaz“. Chovali se jako skuteční profesionálové, na které je spolehnutí.

      Všem proto patří velké poděkování, jelikož toto jsou přesně ty chvíle, které prověří, jak si kdo dokáže poradit i pod určitým tlakem. A tyto zkušenosti a zážitky v lavicích  žáci opravdu nezískají.

       

      Dagmar Svobodová

     • Virtuální galerie obrázků z distanční výuky

     • Prohlédněte si obrázky v naší virtiální galerii, které vytvořili žáci při distanční výuce výtvarné výchovy u paní učitelky Krügerové. 

      Video bylo vytvořeno pro online setkání s německou partnerskou školou Jenaplanschule.

    • Účast našich týmů v robotické soutěži First Lego League (Německo)
     • Účast našich týmů v robotické soutěži First Lego League (Německo)

     • Letošní ročník soutěže v robotice First Lego League proběhl online a příprava byla velice náročná, protože v době uzavření škol musela probíhat online, vše se pak dohánělo po otevření škol. Přesto se týmy naší školy stihly připravit. Naše škola se v rámci česko-německého projektu Tvoříme společně trvalou Evropu zúčastnila regionálních kol v německém Sasku: First Lego League Explore (pro žáky do 10 let) a First Lego League Challenge (od 11 do 16 let). Společným tématem pro letošní ročník soutěže byly pohybové aktivity.

      Úkolem mladších žáků, kteří soutěžili ve First Lego League Explorer za týmy IQ Team a Toxic Team, bylo sestavit model z Lego kostek, který musel být spojen s tématem letošního ročníku soutěže a mít nějakou pohyblivou část z Lega WeDo. Zabývali se daným tématem ve formě výzkumu a nakonec vytvořili plakát.

      Tým starších žáků Libušina Team soutěžil ve sekci First Lego League Challenge, pracoval na projektu a sestrojení robota ze stavebnice Lego Mindstorm EV3. Úkolem bylo naprogramovat ho tak, aby splnil za dvě mitnut co nejvíce úkolů na hrací desce.

      Obě soutěže by za normální situace probíhaly prezenčně v Německu, bohužel současná situace tomu nepřála, proto vše probíhalo v on-line prostředí. Všechny týmy se proto musely navíc prezentovat formou videa, ve kterém porotu podrobně seznámily s výsledky své práce.

      Libušina Team se umístil celkově na krásném druhém místě a vyhrál kategorii Robot Design. Kategorie mladších žáků nemá vítěze - vítězí všichni, ale naše týmy byly pochváleny za zajímavé prvky v modelu.

     • Dopis ŘŠ - Výuka od 17. května 2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      naše škola se vrací k plnému režimu přímé výuky pro všechny žáky. Vezměte, prosím, na vědomí stručný souhrn aktuálních informací.  Do konce školního roku počítáme s intenzivním vzděláváním až do posledních dní a se značným omezením mimoškolních akcí a školních výletů.
      S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

      Způsob výuky od 17.5.2021
      > výuka bude probíhat bez omezení podle aktuálního rozvrhu v EduPage

      Provoz ŠJ
      > žáci se budou stravovat v jídelně ( obnoven výběr ze dvou až tří jídel)
      > hromadné přihlášení všech žáků přihlášených ke školnímu stravování (vedoucí ŠJ)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)


      Provoz ŠD
      > režim školní družiny bez omezení
      > školička ráno otevírá v 6:30
      > odpolední družina do 17:00


      Povinné testování žáků přítomných ve škole
      > žáci I. stupně se budou sami testovat 1x týdně ve své třídě pod vedením třídní učitelky (v pondělí od 8:00)
      > žáci II. stupně se budou sami testovat 1x týdně v učebně podle rozvrhu (v pondělí od 8:00)
      > budeme testovat antigenními testy
      > žáci s pozitivním výsledkem testu přejdou do "izolační místnosti" a počkají na rodiče, které budeme bezodkladně kontaktovat
      > žáci, kteří nebudou testováni ve stanoveném termínu (např. přijdou do školy v úterý, ...) se budou testovat individuálně, nutno nejdříve přijít do sekretariátu školy

     • Úspěch našich žáků v jazykových soutěžích

     • I když byly školy do dubna pro druhý stupeň zcela uzavřeny, proběhly okresní a krajská kola olympiád v cizích jazycích v onlinové podobě, ve kterých uspěli dva naši žáci a postoupili do ústředního kola. Rádi bychom pogratulovali Ameliji Ribikauskaité (němčina) a Loriku Sahatqiu (angličtina) za úspěch v krajských kolech v kategorii II.A a postup do ústředního kola. V mladší kategorii I.A se v okresním kole olympiády z němčiny umístily Anneli Rejdová na 1. místě a Nikola Ducsáková na 2. místě. Také gratulujeme. 

     • Dopis ŘŠ - návrat dalších žáků do školy od 3.5.2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      posílám Vám stručný souhrn informací k očekávanému návratu žáků II.stupně a připomenutí informací pro žáky I. stupně a předškoláky. Součesně  bych chtěl vracející se žáky do školy ujistit, že budeme při zjišťování znalostí, zkoušení a testování postupovat citlivě, s důrazem na pozitivní hodnocení a motivaci (není třeba se bát jít do školy :-).
      S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Způsob výuky od 3.5. (pozor, začíná týden B). Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage:
      > přípravný ročník... prezenční výuka
      > 1AB, 3AB, 4AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B
      > 2AB, 5ABC ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 7AB, 8AB  ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 6AB, 9AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel s sebou  11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)
      Ve školní jídelně je posílen pedagogický dozor a zvýšená hygienická opatření

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (větší počet oddělených skupin)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit


      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům I. stupně zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny děti ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Povinné testování žáků přítomných ve škole
      > žáci I. stupně se budou sami testovat 1xtýdně ve své třídě pod vedením třídní učitelky a paní vychovatelky (v pondělí od 8:00)
      > žáci II. stupně se budou sami testovat 2xtýdně v učebně podle rozvrhu (v pondělí od 8:00 a ve čtvrtek od 8:00)
      > žáci s negativním výsledkem testu se budou moci účastnit přímé výuky
      > žáci s pozitivním výsledkem testu přejdou do "izolační místnosti" a počkají na rodiče, které budeme bezodkladně kontaktovat
      > žáci, kteří budou potřebovat při testování asistenci rodiče, budou testováni odděleně od své třídy ve vyhrazených prostorách hlavní budovy školy (také v pondělí od 7:45 a ve čtvrtek od 7:45, aktuální instrukce jim sdělí přítomní pedagogové)
      > žáci, kteří nebudou testováni ve stanoveném termínu (např. přijdou do školy v úterý, ...) se budou testovat individuálně. Nutno nejdříve přijít do sekretariátu školy

     • Dopis ŘŠ - návrat žáků do školy od 12.4.2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      posílám Vám stručný souhrn informací k očekávanému návratu předškoláků a žáků 1. stupně do školy. Věřím, že se nám zdárně podaří splnit  podmínku testování na "Covid-19" všech osob ve škole přítomných a že se i starší žáci dočkají přímé výuky ve škole.
      S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Způsob výuky od 12.4. (začíná týden A)
      Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage.
      > přípravný ročník... prezenční výuka
      > 1AB, 3AB, 4AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B
      > 2AB, 5ABC ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 6AB, 7AB, 8AB, 9AB ... distanční výuka

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (větší počet oddělených skupin)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel s sebou  11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)
      Ve školní jídelně bude posílen pedagogický dozor

      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům I. stupně zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny děti ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Povinné testování žáků přítomných ve škole testem LEPU
      > žáci se budou sami testovat ve své třídě pod vedením třídní učitelky a paní vychovatelky (v pondělí od 8:00 a ve čtvrtek od 8:00)
      > žáci s negativním výsledkem testu se budou moci účastnit přímé výuky
      > žáci s pozitivním výsledkem testu přejdou do "izolační místnosti" a počkají na rodiče, které budeme bezodkladně kontaktovat
      > žáci, kteří budou potřebovat asistenci rodiče, budou testováni odděleně od své třídy ve vyhrazených prostorách hlavní budovy školy (také v pondělí od 8:00 a ve čtvrtek od 8:00, aktuální instrukce jim sdělí přítomní pedagogové)
      > žáci, kteří nebudou testováni ve stanoveném termínu (např. přijdou do školy v úterý, ...) se budou testovat individuálně. Nutno nejdříve přijít do sekretariátu školy

      Oznámení rodičů, že budou při testování svého dítěte
      > Účast rodičů při samotestování by neměla býti nutná, rodičům však přítomnost při testování nebudeme odpírat.
      > Z organizačních důvodů bychom potřebovali vědět, kteří z rodičů budou při testování. Proto prosím všechny rodiče o závazné vyplnění anketní otázky, kterou pošleme prostředníctvím zprávy v EduPage.

       

     • Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky

     • Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání na ZŠ

      V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel Základní školy jazyků Karlovy Vary, příspěvkové organizace (dále jen školy) kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

       

      Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímání na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

      1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivě výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (§ 36 školského zákona).

      2. Přijímáni budou žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni do školy a byl jim udělen odklad povinné školní docházky

      3. Přijímáni budou žáci s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy

      4. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.

      5. Pokud nelze děti vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.

      6. Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod školy

      Kritéria jsou platná pro zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/22

       

       

      Kritéria přijetí žáků do přípravné třídy na ZŠ

      V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitel školy kritéria přijetí žáků do přípravné třídy. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

      Žáci budou do přípravné třídy přijímaní na základě žádosti zákonného zástupce a na základě písemného doporučení poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu podle těchto kritérií:

      1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivě výchovnou péči.

      2. Přijímáni budou žáci s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy

      3. Přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence.

      4. Nelze děti vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.

      5. Pokud nebude naplněna kapacita třídy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod školy.

      Kritéria jsou platná pro zápisy do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

       

      V Karlových Varech 1.3.2021

     • Dopis ZŘŠ pro rodiče žáků II. stupně

     • Vážení rodiče!

      Vzhledem ke složité situaci ve školství, jsme se rozhodli, že v rámci vzdělávacího procesu budeme poskytovat op příštího týdne (tj. týden od 15.3.) doučování z českého jazyka, matematiky. Jedná se především o službu pro žáky ohrožené neúspěchem nebo žáky neprospívající.

      Pedagogové, kteří budou doučování realizovat:

      Český jazyk
      6.r. – J. Táborková
      7.r. – D. Svobodová
      8.r. – D. Svobodová
      9.r. – J. Táborková

      Matematika
      6.r. – K. Šťastná
      7.r – H. Hrubá
      8.r.– K. Šťastná
      9.r – J. Šebek

      Český jazyk pro cizince – K. Janischová:
      6. a 7. roč.
      8. a 9. roč.

      Žáky, kterým doučování vyučující daných předmětů doporučí, budou „doučovateli“ osloveni a bude jim sdělen den a čas, kdy bude doučování pravidelně probíhat.

      S dotazy se můžete obracet na třídní učitele nebo přímo na pedagogy, kteří budou doučovat.

      S pozdravem

      za vedení školy
      Mgr. J. Trautnerová
      zástupkyně ředitele ZŠ jazyků KV
     • Dopis ZŘŠ pro rodiče mladších žáků

     • Vážení rodiče!
      Vzhledem ke složité situaci ve školství, jsme se rozhodli, že v rámci vzdělávacího procesu budeme poskytovat některé aktivity nad rámec zavedené výuky:

      1)    Online vysílání školní družiny (přípravný ročník, 1. - 3. ročník)

      Od čtvrtka 11.3.
      Vysílání povede denně každá p. vychovatelka pro svoji třídu v čase 13,00 – 15,00. V rámci tohoto vysílání si budou moci děti popovídat mezi sebou, p. vychovatelky si pro děti připraví řízenou činnost v podobě nejrůznějších her a dalších zábavných aktivit. Posledních 20 minut každého vysílání je možné věnovat i vypracování domácích úkolů (na základě domluvy).

      Účast dětí v tomto vysílání a jejich zapojení do nabízených aktivit je dobrovolné a je jen na rozhodnutí, uvážení dětí a rodičů, jestli se do vysílání připojí, příp. které dny.

      Do tohoto vysílání se mohou připojit i žáci, kteří v běžném režimu ŠD nenavštěvují.


      2)    Individualizace výuky (1. - 5. ročník)

      Od pondělí 15.3.
      P. učitelka rozhodne, zda pro zvládnutí konkrétního učiva u některých žáků je vhodnější individuální přístup. Vybraní žáci budou osloveni p. vychovatelkou – ta jim pošle odkaz na online výuku a povede se žákem individuální vyučovací hodinu (výuka předmětu bude probíhat paralelně s rozvrhem třídy a probíráno učivo na základě pokynů p. učitelky).

      3)    Doučování z českého jazyka a matematiky pro žáky ohrožené neúspěchem
      Doučování českého jazyka pro cizince
      (1.- 5. ročník)

      Od pondělí 15.3.
      Učitelé daných předmětů doporučí žáky, kterým má být doučování určeno. Doučování bude probíhat 2x týdně (český jazyk a matematika). Vybraní žáci budou včas informováni o časech, ve kterých online doučování bude probíhat.
      Jedná se o dobrovolnou aktivitu.

      4)    Distribuce a příjem pracovních materiálů (přípravné třídy, 1. - 5. ročník)

      Od čtvrtka 11.3.
      Na základě instrukcí p. učitelky si rodiče vyzvednou ze školy nebo naopak doručí do školy pracovní materiály .
      Kontaktní místo: Školička – uč. č. 410 (zvonit u dveří ŠD, nebo volat na tel. č. 776 397 708)
      Služba funguje denně v čase: 7.00 – 8.00
                                         14.00 – 16.00

      V případě potřeby se obraťte na třídní učitelky, které zodpoví vaše dotazy.

      S přáním klidných dnů

      za vedení školy
      Mgr. J. Trautnerová
      zástupkyně ředitele školy
     • Vysvědčení za 1. pololetí - zpráva ŘŠ

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o způsobu vydáví vysvědčení. Osobně předat každému žákovi půlroční výpis známek letos není možné. Na základě pokynů MŠMT se posouvá termín předání pololetního vysvědčení na období, až bude opět dovolena osobní přítomnost žáků ve škole. Je však zároveň uvedeno, že škola má povinnost zpřístupnit obsah vysvědčení žákům a rodičům poslední den pololetí, tedy 28. ledna.

      Jak může škola poslat rodiči půlroční výpis známek elektronicky?
      Pošleme Vám zprávu prostřednictvím EduPage. Rodič si výpis z vysvědčení  stáhne a jeho přijetí podepíše podobně jako při podepisování známek. Žáci si mohou výpis také stáhnout, nemohou jej však podepsat. Škola má vždy aktuální přehled o tom, kteří rodiče už výpis viděli i to, kteří ho již podepsali a kdy.

      Věřím, že se k Vám dostane výpis vysvědčení včas.

      S pozdrvem Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení