• Upozornění pro rodiče ohledně příjezdu a parkování před hlavní budovou školy - nová pravidla

     • Vlevo od hlavní budovy je nově vyznačen pruh s dopravní značkou K + R (Kiss nad Ride), který je určen pouze pro zastavení a vystoupení dítěte, nikoliv pro parkování. Parkování před hlavní budovou a ve školním dvoře je pouze na povolení ředitele školy.

      Parkování je možné v blízkém parkovacím domě, popř. v okolních ulicích. Porušování pravidel bude sledovat městská policie.

     • Vítáme vás v novém školním roce 2022/2023

     • Informace k zahájení nového školního roku:

      1.9. od 8:00 zahajujeme jednou vyučovací hodinou, žáci dostanou aktuální pokyny od svých třídních učitelů. Seznamy dětí do přípravných tříd a žáků do prvních ročníků budou vyvěšeny 1.9. od 7.30 na dveřích školičky.

      Školní jídelna bude vařit od 2.9. (Ke stravování se lze přihlásit od 25.8.)

     • Letní škola pro ukrajinské děti

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Letní škola pro ukrajinské děti.

      V červenci zrealizovala naše škola letní tábor pro ukrajinské děti ve věku od 7 do 13 let. Tábor byl zaměřený na výuku českého jazyka. Děti formou výkladu v češtině poznávaly Karlovy Vary a památky, seznámily se s lázeňskou léčbou během besedy s odborníkem, který provádí lázeňské procedury v jednom karlovarském hotelu. Kromě toho absolvovaly výlety a věnovaly se také sportovním aktivitám na školním hřišti, stolním hrám a vaření. Poslední den byl vyhrazen hře, během které hledaly indicie a luštily křížovky, aby našly ukrytý poklad. Tábor se mohl uskutečnit také díky finančnímu příspěvku od Vojenských lesů a statků ČR.

     • Střetnutí v Sasku

     • Ve dnech 11. až 13. července 2022 se v Sasku uskutečnilo setkání našich 14 žáků ze 7. a 8. ročníků s německými vrstevníky z partnerské školy Jenaplanschule, netradičně o letních prázdninách. Program setkání začal na univerzitě BA Plauen, kde se děti seznámily s možnostmi studia na této škole, vyslechly přednášku o Evropské unii a Euregio Egrensis. Byla zajištěna lektorka pro jazykové animace, během kterých se mohly děti lépe seznámit. Druhý den dopoledne pracovaly děti v česko-německých skupinkách na dvojjazyčných plakátech o Evropské unii a odpoledne strávily v zábavním parku Plohn. Večer byl vyhrazen sportu a táboráku. Třetí den navštívily univerzitu ve Zwickau, kde si děti prohlédly moderní učebny.

      Děkuji našim dětem, že se zúčastnily tohoto setkání během prázdnin. Byly skvělé!

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Střetnutí v Sasku.

     • Doupovské hory 2022

     • Žáci 7. ročníků se 19. a 20. června vydali na dvoudenní exkurzi do Doupovských hor. Provázel je Jan Matějů, přírodovědec z Karlovarského muzea. Během exkurze tento odborník seznámil naše žáky s vybranou flórou a faunou a historickým vývojem krajiny, na které se podepsalo zánik řady vesnic v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Doupovské hory 2022.

     • Módní design v textilní výrobě

     • Žáci 9.A si během projektové výuky mohli vyrobit tričko dle svého návrhu technikou síťotisku. Nejdříve si vytvořili na papír návrh, poté si vystřihli potřebné tvary, které si naaranžovali na tričko, a nakonec se vše zažehlilo.

     • Angličtina ve městě

     • 16. června podnikla 3.B zajímavou výuku angličtiny ve městě. Skupina paní učitelky Bot připravila pro skupinu paní učitelky Kotěšovcové cestu k pokladu, během které se plnily zajímavé úkoly. Byli jen vítězové a navíc bylo krásné počasí.

     • Vystoupení našich gymnastek

     • Na konci května dívky z kroužku sportovní gymnastiky pozvaly své rodiče a kamarády do tělocvičny naší školy, aby jim předvedly své sestavy.

      Nejdříve proběhl společný nástup s gymnastickým pozdravem. Na všech nářadích vystupovaly dívky postupně, a to od nejmladších dívek z 1. a 2. tříd (Pepina D., Míša K., Saša K., Sofča H.), dále pak dívky z 3. až 5.tříd (Alička K., Natka B., Luisinka M., Anetka B.) a na závěr se předvedly nejstarší členky kroužku z druhého stupně ZŠ (Marlenka L., Emča K. a Natka S.). 

      Vystoupení zahájily ukázkami sestav na hrazdě, které byly odstupňované podle obtížnosti pro dané věkové kategorie. Poté se naše nejmladší gymnastky předvedly na lavičce, starší na nízké kladince a nejstarší dívky na vysoké kladině. Vrcholem celého vystoupení pak bylo cvičení na akrobacii, kde dívky zacvičily nádherné sestavy s hudebním doprovodem.

      Troufám si říci, že všichni, kdo se přišli podívat, byli výkonem děvčat nadšeni a nejednu sestavu sledovali se zatajeným dechem.

      Gymnastika bývá často označována za královnu sportu, proto mne velmi těší, když se i dnešní mládež tomuto  krásnému sportu věnuje. Děkuji všem dívkám za přízeň a rodičům za podporu.

      Všem přeji krásné a poklidné léto :-)

      Petra Duncsáková

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Vystoupení našich gymnastek.

    • Dětský den v Markersbachu - 2. června 2022
     • Dětský den v Markersbachu - 2. června 2022

     • Dne 2. června 2022 se vydala 3.A oslavit Dětský den s německými vrstevníky z Jenaplanschule do Markersbachu spolu s dětmi ze ZŠ K. Vary 1. máje. Setkání se konalo na místním hřišti, kde byla připravena 4 stanoviště pro 80 dětí. Kromě toho si všechny děti společně zacvičily a zatancovaly.

      Po polední pauze odjely české děti do Neudorfu, kde nastoupily na parní vláček, kterým jely do Oberwiesenthalu. Zde si mohly nakoupit v místním supermarketu. U kasy si musely poradit samy. Velmi často se stávalo, že si děti špatně spočítaly konečnou cenu nákupu a musely něco u kasy nechat. Naštěstí pokladní byli vstřícní.

      Výlet se vydařil také díky krásnému počasí. Setkání se konalo v rámci česko-německého projektu Tvoříme společně trvalou Evropu.

      Zde je popis jednotlivých stanovišť:

      1. Hra s barvami: kolem hřiště byly vyvěšeny barevné karty. Vedoucí hry zvolali název nějaké barvy v češtině a němčině, ke které se pak musela česko-německá dvojice dostat předem daným způsobem (trakař, skok po jedné noze, kachní chůze, běh zády k sobě, běh v obruči). Pak musela dvojice za ruce co nejrychleji na start. Nejpomalejší dvojice nebo ta, která porušila pravidla, byla vyřazena z hry.

      2. Poznávací bingo: každé dítě dostalo kartičku s devíti políčky (3x3). V každém políčku byla vždy jedna věta, která popisovala určitou vlastnost (např. „Máme doma zvíře.“). Úkolem dětí bylo najít spoluhráče, o kterém tato věta souhlasí. Když někoho takového našly, napsaly si jeho jméno do políčka. Cílem hry bylo sesbírat co nejvíce jmen, ale minimálně tři v jedné řadě (rovnoběžně, svisle nebo diagonálně) jako v bingu.

      3. Tlumočící štafeta se skákáním v pytli: hrály dva týmy proti sobě (vždy pět českých a pět německých dětí v jednom týmu). Každé dítě dostalo dvě kartičky, na každé bylo jedno slovo v cizím jazyce. Na druhé straně překážkové dráhy leželo deset obrázků, které odpovídaly slovům na kartičkách. Každý tým dostal jeden pytel. Děti běžely jedno po druhém s prvním slovem a pytlem v ruce k obrázkům a položily svou kartičku na příslušné slovo. Zpátky skákaly v pytli opět na startovní pozici. Tam předaly pytel druhému dítěti, které mohlo vyběhnout. Oběma týmům se měřil čas, dokud každé dítě neběželo dvakrát. Za každé špatně položené slovo se odečítala jedna sekunda. Vyhrál rychlejší tým.

      4. Čtyřka vyhrává: vytvořily se 4 stejně velké týmy. Na stole leželo 8 obrázků po šesti různých barvách, tzn. celkem 48 obrázků. Týmy si postupně vybíraly vždy jedno políčko. Aby ho získaly, musely jít k vedoucímu hry a říct správně v cizím jazyce, co je na obrázku a barvu. Pokud to bylo správně, získaly kartičku s oním slovem, na ní napsaly číslo svého týmu a položily ji na příslušný obrázek. Tak se vystřídaly postupně všechny týmy. Cílem hry bylo vytvořit řadu ze tří označených obrázků (vodorovně, svisle nebo diagonálně). Za každou řadu získal tým jeden bod. Vyhrál tým s nejvíce body.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Dětský den v Markersbachu - 2. června 2022.

     • Turnaj v Ringu

     • Dne 17.5. se po vyučování uskutečnil turnaj v Ringu. Zúčastnilo se 11 týmů žáků a žákyň 2. stupně. První místo obsadili žáci z 9.B, 2. místo žáci z 9.A a 3. misto žákyně ze 7.A. Děkuji všem aktérům za krásnou atmosféru a pomoc při rozhodování zápasů. Radka Teušlová

     • Úspěšné mladší volejbalistky

     • Naše žákyně J. Černá a M. Zedníková se zúčastnily se svým volejbalovým týmem VKKV Mistrovství ČR mladších žákyň, se kterým obsadily krásné 2. místo. 

     • Dobrovolníci ze ZŠ jazyků na Karlovarském 1/2 maratonu

     • Přes 130 žáků ze Základní školy jazyků Karlovy Vary se zúčastnilo, jako dobrovolníci, Karlovarského ½ maratonu. Tento úctyhodný počet dobrovolníků pomáhal s přípravou trati, dohledem během závodu a následným úklidem.

      Pro řadu z nich to byla zkušenost zcela nová. Někteří ale pomáhali již několikátý rok a objevili se dokonce i tací, kteří, ač již dávno nejsou žáky ZŠ jazyků, pomáhají na této akci od roku 2016.

      Nováčky si vzali většinou na starosti jejich starší spolužáci, aby jim pomohli s plněním různých úkolů spojených s organizací závodu. Všichni si navzájem pomáhali, a pokud mezi nimi byla kdy nějaká „rivalita“ ve školním prostředí, při společné práci, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizela. 

      Pro žáky je to výborná škola, kdy se naučí zodpovědnosti a týmové spolupráci, kterou nemají šanci vyzkoušet si v praxi, mimo školní lavice. Práce dobrovolníka je může mnohému naučit a přináší řadu zajímavých a nevšedních zážitků.

      Všem proto patří veliké poděkování, protože svoji práci odvedli téměř jako profesionálové, a pokud se vyskytl nějaký problém, dokázali ho vždy vyřešit. 

      D. Svobodová

     • Zápis žáků z Ukrajiny

     • Основна інформація для нових учнів  з України

      Kdy/коли: 6. 6. 2022 (9:00 - 13:00) + 13. 6. 2022 (9:00 - 13:00)

      Kde/де: ZŠ jazyků Karlovy Vary (ulice Libušina 31)

      více informací v sekretariátu školy / більше інформації в секретаріаті школи

       

      Dokumenty k přijetí do školy:

      Pokud žák/žákyně přichází ze školy mimo ČR, je třeba doložit:

      1) kopii pasu dítěte nebo vízum

      2) kopii úředního překladu rodného listu do českého jazyka (možno dodat později)

      3) žáci do 2. - 9. třídy doloží kopii vysvědčení posledního ukončeného ročníku (možno nahradit čestným prohlášením)

      4 ) žáci do přípravného ročníku doloží doporučení pedagogické poradny

      Документи для вступу до школи:

      Якщо учень походить із школи за межами Чехії, необхідно довести:
      1) копію паспорта або візи дитини

      2) копію офіційного перекладу свідоцтва про народження на чеську мову (можна надати пізніше)
      3) учні 2-9 класів надають копію свідоцтва про останній закінчений рік (можна замінити урочистою декларацією)
      4) учні надають рекомендації педагогічної консультації у підготовчому році

       

       

     • Polytechnická liga

     • Dne 27. 4. 2022 se v Chebu uskutečnila soutěž Polytechnické ligy pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, které se zúčastnili i žáci naší školy ze třídy 7. A a 8.A. Soutěžili s výrobky, které vytvořili v rámci hodin pracovních činností zaměřených na oblasti šití a práce se dřevem. Nešlo však jen o samotnou výrobu. Součástí soutěže je také prezentace výrobků porotě a ostatním soutěžícím. Naši žáci získali cenu za nejkreativnější nápad a jeho zpracování. Děkujeme za vzornou reprezentaci!!!

      Soutěž je podpořena z projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji reg. č. CZ.02.3./68/0.0/0.0/19_078/0017823.

     • Anglické luštění v parku

     • Žáci z 9.B si připravili pro žáky ze 7.B hádanky v angličtině, které museli v malých týmech vyřešit během vycházky do parku u Imperiálu. Tým, kterému se podařilo vyřešit všechny hádanky, našel za odměnu poklad s dobrotami.

     • Žáci základní školy jazyků reprezentovali Českou republiku v Americe

     • Jedinečného úspěchu dosáhli žáci Základní školy jazyků v Karlových Varech, když se jim podařilo probojovat se do celosvětového finále v soutěži FIRST® LEGO® League (FLL), které se uskutečnilo v dubnu v Houstonu v USA.

      FIRST® LEGO® League (FLL) je celosvětová soutěž dětských týmů do šestnácti let ve výzkumu a robotice. Program rozvíjí technické, prezentační a týmové dovednosti. Soutěže se v letošním roce účastnilo přes 679 000 dětí ze 110 zemí světa.

      Tým, kterému se podařilo probojovat až do celosvětového finále, tvořili žáci šestého ročníku: Daniel Biskup, Fiona Žáková, Ema Kotěšovcová a Lukáš Matějů. I přes velmi nízký věk a omezené zkušenosti dosáhli úspěchu v regionálním kole. Následně výborně obstáli také v republikovém finále. To jim vyneslo účast na First Championship v USA.

      Celosvětové finále soutěže FIRST® LEGO® League v George R. Brown Convention Center v Houstonu v USA se konalo v termínu 20. - 23. dubna 2022. V kategorii FLL Challenge, ve které soutěžil také tým ze Základní školy jazyků, bylo 106 teamů z 80 zemí světa. Celé soutěže se zúčastnilo přes šest tisíc soutěžících.

      Soutěžící ze Základní školy jazyků se v takto obrovské konkurenci rozhodně neztratili. Porota ocenila neobvyklý design soutěžního robota a způsob startovaní programů pomocí barevných senzorů. V rámci inovačního projektu bylo oceněno zvolené téma a zpracování prezentačního materiálu. Celkově byl tým chválen za schopnost prezentovat svoji práci v anglickém jazyce. Týmový duch se také projevil při vlastnoruční výrobě triček a vlajky.

      „Pro tým byla důležitá především zkušenost s účastí na velké mezinárodní soutěži v anglickém jazyce. Seznámení s týmy z celého světa a vzájemné sdílení zkušeností je také nesmírně důležité. A to, že mohli prožít něco takového společně, je určitě posune dál jako tým,“ říká vedoucí týmu učitel Jiří Šebek.

       „Moc jsme si to užili, ostatní týmy byly super a určitě jsme se celkově zlepšili. Děkujeme sponzorům, kteří nám umožnili se do Houstonu dostat,“ hodnotila svůj start na takto prestižní celosvětové soutěži čtveřice soutěžících.

      Účast na této prestižní celosvětové soutěži by ale nebyla možná bez sponzorů, kteří na dalekou cestu přispěli. Byli to Witte Automotive, Karlovarský kraj, DHL, SKF, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, obec Vintířov, Lukas, ept connector s.r.o.

      Pokud se chcete o soutěži nebo o cestě do Houstonu dozvědět více, navštivte prezentaci, které je dostupná v Krajské knihovně v Karlových Varech.

       

      Dagmar Svobodová

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení