• Konverzační soutěž v německém jazyce

     • V pátek 24.2. se odhodlaní a nadějní němčináři představili v konverzační soutěži v německém jazyce. Soutěž byla určena žákům sedmých, osmých a devátých ročníků, celkem se přihlásilo 14 žáků.

      Soutěžními úkoly bylo popsat obrázek a poté plynule hovořit k vylosovanému tématu.Snažily jsme se vytvořit příjemnou atmosféru, napekly koláč a zajistily od sponzorů pití i drobné pamlsky a upomínkové předměty. Nevíme, zda příjemná atmosféra žáky ovlivnila, nicméně výkony soutěžících byly výborné a rozhodování, kdo má patřit mezi nejlepší v kategorii 7. tříd a v kategorii 8. a 9. tříd, nebylo jednoduché.

      Dva nejlepší z každé kategorie postupují do okresního kola. Vítězové si kromě německých dobrot odnesli poukázku na 300,- Kč do papírnictví v Karlových Varech. 

      Atmosféru soutěže zachycují fotografie. I ta, která je pořízena z listu, který sloužil k zapsání poznámek na "potítku" :-)

      Všem blahopřejeme a děkujeme za píli, se kterou se na soutěž připravovali. Okresní kolo se koná ve čtvrtek 9.3. Budeme držet palce! Mgr. Monika Maléřová a Mgr. Jaroslava Tomáňová

     • Děti dětem

     • Vánoční jarmark, který se konal na konci roku 2022, přitáhl i tentokrát nemalý počet návštěvníků. Právě díky nim se nám podařilo vybrat nemalou částku, kterou jsme se rozhodli věnovat dětem z Dětského centra Karlovy Vary. Po předchozí domluvě s paní ředitelkou Ing. Erikou Pavlovou se skupina žáků z 8. třídy vydala za dětmi, které momentálně našly v centru svůj domov. Měli jsme příležitost strávit s těmito dětmi příjemné dopoledne. Žáci předali dětem krásné dárky v hodnotě téměř 10.000,- Kč a prožili s nimi nezapomenutelné chvíle plné emocí. Pod vedením paní ředitelky jsme si prohlédli jednotlivé třídy a pokoje dětí a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o životě v centru. Osudy dětí i slova paní ředitelky nás velmi zasáhly, a proto jsme se domluvili, že bychom chtěli podobné setkání zopakovat a navázat s příspěvkovou organizací užší spolupráci. Paní ředitelka náš návrh opětovala a dohodli jsme se, že se za dětmi určitě zase vrátíme.

     • Projekt Tvoříme společně trvalou Evropu skončil

     • 30. listopadu 2022 skončil přes dva roky trvající česko-německý projekt Tvoříme společně trvalou Evropu, jehož partnery byly také školy Jenaplanschule z Markersbachu a Základní škola Karlovy Vary, 1. máje. Náplní projektu byla česko-německá střetnutí, rozvíjení jazykových dovedností v sousedním jazyce, návštěva firem a účast v robotických soutěžích. Bohužel z velké části byl projekt poznamenám epidemií, která bránila v realizaci střetnutí. Velká část se musela nakonec uskutečnit online. Až v roce 2022 mohl projekt pokračovat tak, jak byl naplánován. Slavnostně byl zakončen závěrečným konferencemi, které se uskutečnily na začátku listopadu 2022 - v Markersbachu a Karlových Varech. Kromě rekapitulování průběhu projektu bylo možné konečně předvést naživo 3. výstup divadelních kroužků. 

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení