• Vysvědčení za 1. pololetí - zpráva ŘŠ

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o způsobu vydáví vysvědčení. Osobně předat každému žákovi půlroční výpis známek letos není možné. Na základě pokynů MŠMT se posouvá termín předání pololetního vysvědčení na období, až bude opět dovolena osobní přítomnost žáků ve škole. Je však zároveň uvedeno, že škola má povinnost zpřístupnit obsah vysvědčení žákům a rodičům poslední den pololetí, tedy 28. ledna.

      Jak může škola poslat rodiči půlroční výpis známek elektronicky?
      Pošleme Vám zprávu prostřednictvím EduPage. Rodič si výpis z vysvědčení  stáhne a jeho přijetí podepíše podobně jako při podepisování známek. Žáci si mohou výpis také stáhnout, nemohou jej však podepsat. Škola má vždy aktuální přehled o tom, kteří rodiče už výpis viděli i to, kteří ho již podepsali a kdy.

      Věřím, že se k Vám dostane výpis vysvědčení včas.

      S pozdrvem Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

     • Dopis ŘŠ - výuka žáků od 4.1.2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      přeji Vám do nového roku vše dobré a posílám informaci o způsobu výuky a provozu družiny a jídelny od pondělí. S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

      Způsob výuky od 4.1.2021
         Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage:
      > 1AB, 2AB - prezenční výuka
      > 3AB, 4AB, 5ABC - distanční výuka
      > 6AB, 7AB, 8AB,  9AB - distanční výuka

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel sebou - 11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)

      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      > Tv možný i venku (vhodné sportovní oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny osoby ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Nabídka individuální konzultace s rodiči a konzultace pro žáky s distanční výukou>> návštěvy rodičů i žáků s vyučujícím jsou možné po domluvě předem.

       

     • Dopis ŘŠ - návrat žáků do školy od 30.11.2020

     • Vážení rodiče, žáci,

      posílám Vám stručný soupis informací k očekávaném návratu žáků do školy. Věřím, že se nám v předvánočním čase podaří výuku konsolidovat a srovnat nejpalčivější propady způsobené distanční výukou. S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy


      Způsob výuky od 30.11. (začíná lichý týden)
      Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage.
      > 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5ABC- prezenční výuka
      > 6B, 8AB - prezenční výuka v liché týdny X distanční výuka v sudé týdny
      > 6A, 7AB - prezenční výuka v sudé týdny X distanční výuka v liché týdny
      > 9AB - prezenční výuka


      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (personální důvody, větší počet oddělení)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit


      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel sebou - 11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)
      > posílen pedagogický dozor ve ŠJ

      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům I. stupně zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      > Tv na II. stupeni v přírodě (vhodné sportovní oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny osoby ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Nabídka individuální konzultace s rodiči a konzultace pro žáky s distanční výukou>> návštěvy rodičů i žáků s vyučujícím jsou možné po domluvě předem.

       

     • Postupný návrat žáků do škol - aktuálně od 18.11.2020

     • Vážení rodiče,
      rádi bychom Vás stručně seznámili s několika změnami, které vyplývají z aktuální situace.

      Denní provoz přípravného ročníku, 1. a 2. třídy: Škola otevřena od 7:40. Vyučování bude probíhat podle upraveného rozvrhu v EduPage.

      Starší žáci pokračují v distanční výuce podle pokynů jednotlivých vyučujících.

      Provoz ŠD: ranní družina mimo provoz, odpoledne do 16:00

      Provoz ŠJ: Žáci přímé výuky se budou stravovat v jídelně podle rozpisu od 12:00 do 13:00. Čas výdeje obědů do jídlonosičů pro starší žáky lze objednat a odebírat od 13:00 do 13:30

      Hygienická opatření: roušky, mytí rukou, očista lavic, štíty, roušky. Zajištěn pravidelný úklid toalet a společných prostor školičky a režim větrání. Pravidelný pobyt dětí venku vyžaduje vhodné oblečení.

      Nabízíme individuální konzultace s rodiči a staršími žáky. Návštěvy rodičů a starších žáků jsou možné po domluvě předem.

      S nadějí očekáváme návrat dalších ročníků do školy od pondělí 23.11. Budeme Vás včas informovat.

     • Dopis ŘŠ - zpráva o rozšíření distanční výuky

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás seznámil s novinkami, kterými reagujeme na dnešní nelehkou situaci. Podle všech předpovědí budeme i v listopadu muset velkou část výuky vykonávat distančně. Pro komunikaci s žáky a rodiči používáme EduPage, který obsahuje třídní knihu, třídní stránky, nástěnky, klasifikaci a zadávání domácích úkolů. V některých předmětech ve vyšších ročnících učitelé používají k doplnění výuky o e-learning  Moodle (silný, ale uživatelsky dosti náročný). Pociťujeme potřebu rozšířit sadu našich nástrojů o systém uživatelsky jednodušší, o možnost výuky on-line, o využití cloudu, o bezpečné prostředí uzavřené školní sociální sítě přístupné pouze učitelům, žákům školy a jejich rodičům, zákonným zástupcům. Vybrali jsme Google Classroom. Někteří žáci se s ním již setkali na prvním stupni v pilotním programu. V posledním říjnovém týdnu mají děti podzimní prázdniny a učitelé se připravují na plné nasazení  Google Classroom od 2.11.2020. Věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům:
      1) Hlavním komunikačním nástrojem zůstává EduPage (rozvrh, klasifikace, docházka, zápis témat a úkolů v třídní knize, webové stránky, zprávy, formuláře, odkazy k on-line výuce...).
      2) Základním nástrojem pro distanční výuku, on-line výuku a později v lepších časech pro podporu přímé výuky e-learningem bude  Google Classroom.
      3) Všem žákům bude přidělen školní e-mail (prijmeni@jazkvary.info), který bude určen pouze pro přihlášení do školního Google Suite a komunikaci se spolužáky. Abychom zajistili pravidla ochrany soukromí, pořebujeme souhlas rodičů, o který Vás neprodleně požádám elektronicky výzvou přes formulář v EduPage, kde bude obsah souhlasu jasně definován a vysvětlen.
      4) Od 2. 11. bude probíhat pravidelná dopolední výuka on-line (videohovory podle pravidelně aktualizovaného rozvrhu v EduPage) v rozsahu 2-3 hodiny za den. Žáci budou potřebovat připojení k internetu a počítač nebo tablet či smartphone. Současně bude probíhat až do návratu do školy distanční výuka (Google Classroom, případně Moodle).
      5) Odevzdávání úkolů e-mailem, přes WhatsApp, Facebook a další veřejné sociální sítě je nežádoucí a nebude akceptováno (skončí bez odpovědi v koši).
      6) Potřebné přihlašovací údaje žákům včas doručí a vysvětlí  třídní učitelé. Pokyny pro své předměty upřesní vyučující.  Způsob komunikace rodičů se školou se nemění.


      S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      P.S.: Pokud budete chtít pomoci našim žákům s výpočetní technikou, rádi přijmeme starší notebooky a tablety. Zajistíme základní instalaci SW a zapůjčíme potřebným.

     • Dopis ŘŠ - aktualizovaná opatření na období 14.10. - 1.11.2020

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o aktuálních a ze známých důvodů upravených opatřeních, která stanovujeme na období středa 14.10. -  neděle 1.11. 2020:

      1) výuka všech žáků školy bude probíhat distančně - výuka, při které se žáci neučí ve škole. Prvotní informace o hodinách distanční výuky mají žáci v třídní knize (EduPage) v kolonce pro domácí úkoly. Distanční výuka by neměla vyžadovat spoluúčast rodičů na vyučovací hodině, dohled nad dětmi a zajištění domácích podmínek by neměl přesahovat obvyklou úroveň. Distanční výuka je povinná součást vzdělávání. Náplň, formu, úkoly a hodnocení výuky pro danou třídu stanovuje její vyučující.

      2) o způsobu výuky od pondělí 2.11.2020 Vás budu s předstihem informovat

      3) školní družina je do 1.11.2020 uzavřena

      4) nabídka stravování ve školní jídelně:
      a) děti se mohou naobědvat ve školní jídelně od 12:00 - 13:00
      b) dospělí mohou dětem vyzvednout jídlo do jídlonosičů v čase 11:30 - 11:50
      c) dosavadní objednávky jídel od 14.10. do konce měsíce byly všem zrušeny
      d) k novému odběru jídel na středu (14.10.) a čtvrtek (15.10.) je třeba se přihlásit na základě výzvy v EduPage, od pátku (16.10. - 27.10.) si můžete objednat odběr stravy běžným způsobem (aplikace Strava), vždy s dvoudenním předstihem.
      e) režim školní jídelny od 2.11.2020 bude stanoven podle aktuální situace


      Děkuji za pochopení. Přeji zdraví  a sílu  k překonání nelehkého období.
      Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

     • Koronavirus - důležitá upozornění


     • OD 10. ZÁŘÍ 2020 ZAVÁDÍME NOŠENÍ ROUŠEK NA CHODBÁCH A VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY
      Další pravidla zvýšené ochrany před koronavirem žákům vysvětlí vyučující ve čtvrtek po příchodu do tříd.
      Pravidla provozu školy budeme pravidelně aktualizovat zde na webu školy www.jazkvary.cz
      Adresované zprávy žákům a rodičům budeme rozesílat prostřednictvím naší aplikace EduPage.

       

     • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

     • Sraz 1. září 2020 u prvního vchodu školičky – nízká budova naproti hlavní škole v 7.50 hod. Seznam žáků jednotlivých tříd bude vyvěšen na vstupních dveřích. Veškeré informace vám předají třídní učitelky. Pomůcky a potřeby nenakupujte, na všem se průběžně domluvíme. Těšíme se na první společné setkání.
      Třídní učitelky – 1.A Mgr. Ivana Kulhánková, 1.B Mgr. Barbora Durdilová

     • Nultý ročník

     • Vážení rodiče.
      Nultý ročník bude zahájen 1.září 2020 . Sraz 7:50 u zadního vchodu před budovou I.stupně (malá školička). První den  proběhne ve slavnostním uvítacím režimu. Zde se také dozvíte o naší první třídní schůzce, kde budete informováni o organizaci celého školního roku. Seznam na pomůcky, které děti budou potřebovat, obdržíte  v den zahájení školního roku.     
                                                                        Těšíme se na vás - uč. Svintická Libuše a Liptáková Nicol