• PROJEKT ZAHRADA

     • Jak by měla vypadat ideální školní zahrada? Přesně na to jsme se v průběhu dubna a května ptali našich žáků právě proto, abychom si uměli udělat názornou představu o potřebách a přáních dětí samých, vždyť právě ony školní zahradu využívají nejvíce. Rádi bychom totiž vytvořili dobře promyšlený a naplánovaný projekt, abychom mohli zažádat o finance k rekonstrukci naší zahrady. Prostranství malé školní budovy („školičky“) nabízí zázemí pro školní družinu, děti z prvního stupně ho využívají i při hodinách tělocviku a o velkých přestávkách a probíhá zde každoroční focení tříd. Na školní zahradě by se ale dalo podniknout určitě i mnoho dalších zajímavých aktivit a my bychom byli rádi, aby mohla sloužit i starším dětem z 2. stupně.

      V rámci projektu jsme tedy dětem ukázali prostranství, které by bylo možné inovovat, děti obdržely také půdorys školní zahrady a pak už jen diskutovaly, plánovaly a zapisovaly nebo rozkreslovaly své nápady do různých myšlenkových map, plakátů a anketních lístků. Někteří žáci měli například za úkol si výsledné provedení návrhu představit z pozice prvňáčka, žáka druhého stupně a učitelky, aby si lépe představili různé detaily, na které by bylo vhodné se zaměřit. Tím se lépe dostali jak k otázkám bezpečnosti a praktičnosti, tak k otázce, jak jednotlivé prvky vyzdobit. Děti nám tak předaly dobré a praktické podněty a nápady, jako je například zřízení pítka s vodou pro případ, kdyby někdo neměl své pití, nebo umístění hodin a věšáčků na bundy.  Mladším dětem by se nejvíce líbily nové klouzačky, houpačky, prolézačky a kolotoče, neměla by chybět ani trampolína. Žákům vyšších ročníků zase vířily hlavou poměrně neobvyklé nápady, jako je například letní kino nebo jurta, ve které by vznikla venkovní učebna. Zejména chlapce potom zaujal nápad miniskateparku, nebo alespoň malé rampy, kterou by mohly používat děti na koloběžkách a skateboardech.

      Některé děti byly požádány o zpětnou vazbu k již hotovým nápadů. I to je totiž cenné a užitečné. Díky hodnotícím komentářům se totiž podařilo již rozpracované návrhy ještě vylepšit.

      Všem dětem, které na projektu spolupracovaly, děkujeme za jejich nápady. Doufejme, že se nám povede ty nejpovedenější nápady dětí zrealizovat a dopřát tak dětem příjemné chvíle, strávené v nové školní zahradě!

     • Dokument Cesta

     • I cesta je cíl…Známé heslo, které zná jistě každý z nás, zejména ti, kteří se ocitají v období různých změn a problémů, které se snaží překonat.

      Toto heslo se stalo mottem i pro tvůrce filmového dokumentu s názvem Cesta, který měl premiéru 29. 5. 2023 v Praze. Natočen a sestaven byl za podpory fondu UNICEF díky Národnímu pedagogickému institutu, který se koncem školního roku 2021/2022 zajímal o různé postupy směřující k bezproblémovému průběhu začleňování dětí - cizinců do českých škol. Bylo vytipováno několik českých škol s velkým počtem žáků s odlišným mateřským jazykem nebo škol, které přijaly větší množství dětí běženců z Ukrajiny. Na podzim probíhalo natáčení,  v zimě sestavování materiálů, doplňování různými informacemi a titulky a bylo rozhodnuto, že oproti původnímu plánu sestavit několik kratších medailonků o jednotlivých školách bude vytvořen jeden delší film, v němž vystoupí pouze zástupci ze tří škol. A do užšího výběru se tak dostala také naše 6.B se svou třídní učitelkou Janou Táborkovou. Ta při natáčení představila naši dobrou zkušenost s pořádáním adaptačních výjezdů pro třídy, které doznaly různých změn ve složení svých kolektivů.

      U nás se jedná hlavně o 6. ročník, s odlivem některých žáků na gymnázia i s příchodem žáků nových se totiž výrazně mění právě kolektiv 6. tříd. Děti se v tomto ročníku také seznamují se svým novým třídním učitelem, proto už od roku 2016 pořádáme adaptační výjezdy pro 6. třídy hned v září, co nejdříve po zahájení školního roku. Jejich smyslem je to, aby se děti navzájem seznámily, aby poznaly i svého nového třídního učitele, ale především i to, aby ihned v začátcích tohoto náročného období, které 2. stupeň se svými zvýšenými nároky představuje, zažily něco příjemného a pozitivního. A adaptační kurzy v Perninku přesně takové vždy bývají – 3 dny plné zábavy a smysluplné práce na budování zdravého třídního klimatu. Jazyková bariéra, která by dětem bez znalosti českého jazyka bránila se cítit přirozeně a uvolněně, také není podstatná, protože kromě aktivit komunikačních zařazujeme také aktivity pohybové a kreativní, při kterých může být pochválen a oceněn úplně každý žák. Hlavně pro děti, které k nám přicházejí z jiných škol a zemí a které jsou plny obav a strachu z neznámého, zážitek úspěchu a podpory dodává kladnou motivaci pro to, aby se v novém prostředí snažily co nejrychleji si zvyknout.

      Věříme, že právě takový zážitek sounáležitosti se skupinou kamarádů může dát každému, kdo se cítí být ztracen v bludišti změn a nových situací, ten správný směr na cestě k jeho cíli!​​​​​​​​​​​​​​

      Na premiéře v Praze sklidil dokument Cesta velký úspěch. Tvůrcům, ale především aktérům se dostalo ocenění v podobě poděkování a pochvaly od významných osobností, jakými jsou pan Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, dále paní Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR, nebo pan Ivo Jupa, ředitel NPI ČR. Nyní už je film veřejně přístupný (viz uvedené odkazy).

      Výběr fotografií zahrnuje momenty ze slavnostní premiéry filmu i záběry ve filmu použité (kapitola "Třídní"). (Autorem fotografií pořízených pro NPI je BcA. David Háva.)

      Upoutávka a reportáž ze slavnostní premiéry: https://www.youtube.com/watch?v=bkaksIZykck

      Film Cesta:

      https://www.youtube.com/watch?v=0TEf7VvhQyA&t=405s   nebo   https://ukrajina.npi.cz/dokument-cesta

      Publikace k filmu: https://ukrajina.npi.cz/files/brozura-cesta-a5-12-05-2023-online.pdf

     • Zájezd do Paříže

     • Na začátku června jsme se – my žáci 8.A - vydali na poznávací zájezd do Paříže. Začalo se okružní jízdou po městě a návštěvou Eiffelovy věže. Po obědě v „Brasserie de la Tour Eiffel“ jsme se vydali na plavbu po Seine, odkud bylo vidět většina pamětihodností Paříže v historické části města. Dále byla naplánovaná návštěva pařížského „mrakodrapu“ Montparnass, kam jsme se dopravili metrem. V podvečerních hodinách jsme se přemístili na hotel, kde jsme měli zařízené ubytování. Druhý den jsme se vydali do malebné části Montmartre, viděli jsme Moulin Rouge, došli jsme až k bazilice Sacre Coeur a na malebné náměstí malířů. Poté jsme se přesouvali opět metrem do centra Paříže. Prošli jsme se čtvrtí Opéra, náměstím Vendome a někteří žáci navštívili muzeum v Louvru. Odpolední hodiny druhého dne jsme strávili v Tuilerijských zahradách před Louvrem. Aby si žáci vyzkoušeli svoji franzouzštinu v praxi, oslovili Francouze v zahradách, představili se a zeptali se, zda jim mohou položit několik otázek. Žáci měli připravené dotazníky, ale nezůstalo jen u nich. Dotázaní Francouzi byli přátelští a žáci si s nimi hezky popovídali. Někteří si na sebe dokonce vyměnili kontakt. Zájezd se velmi vydařil.

      Klimajová Štěpánka

     • Informace k poslednímu vyučovacímu týdnu tohoto školního roku

     • " Ředitelské volno"

       

      Během letních prázdnin dojde k realizaci dlouho plánované rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu v hlavní budově naší základní školy a též k opravě střechy na hlavní budově.

      Protože se jedná o časově i organizačně velmi náročnou akci, je potřeba se stavebními pracemi začít co nejdříve, aby školní budova byla v září připravena k zahájení výuky v novém školním roce.

      Letošní školní rok 2022–2023 bude proto předčasně ukončen vydáním vysvědčení 1. vyučovací hodinu dne 26. června 2023. Pro rodiče, kterým touto situací nastanou problémy se zaopatřením svých dětí, bude v týdnu od 26. – 30. 6. 2023 k dispozici školní družina (bez ohledu na to, zda během školního roku děti školní družinu navštěvovaly, či nikoli). V provozu bude pro tyto děti též školní jídelna.

      Prostřednictvím ankety v Edupage budete včas osloveni, zda máte/ nemáte zájem o využití ŠD.

     • Divadlo Letadlo - V korunách stromů

     • Děkujeme mamince Lucy za zprostředkování a uhrazení divadelního představení pro děti z prvních tříd od Divadla Letadlo "V korunách stromů - Léto". Děti společně oslavily narozeniny kamaráda a představení si velmi užily.

     • Krajské kolo v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

     • Dne 29. května se náš tým zúčastnil krajského kola v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Atmosféru soutěže si můžete prohlédnout ve fotokoláži.

      Sice jsme se neumístili na předních místech, ale drželi jsme totiž se známého hesla: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!".

     • Informace k přímětskému táboru - SPORTOVNÍ ODDÍL

     • Téma: „Letní Sportiáda“ (celotáborová soutěž s vyhodnocením a cenami)

      Termín: pondělí 10. 7. – pátek 14. 7. 2023

      Vedoucí: Ladislav Hlavatý, Jiří Šebek

      Doporučená věková hranice: 7 – 15 let

      Náplň: 3 dny v týdnu sportovní aktivity (tělocvičny, venkovní hřiště) v naší škole, případně na jiných sportovištích v Karlových Varech – míčové hry (florbal, fotbal, házená, vybíjená…), 2 předpokládané celodenní výlety (sport, turistika, hry v přírodě) – v plánu je 1 den přespání ve školním areálu

      Cena tábora za 1 dítě: 2100,- Kč + stravné 700,- Kč
      (cena obsahuje lektorné, pořízení pomůcek, nájem prostor, ceny táborových soutěží a dopravu  + obědy, svačiny a pití)

      Strava: zajištěna (oběd, svačina; večeře a snídaně v případě přespání)

      Denní harmonogram: začátek od 9.00 (možnost přivézt děti od 8.30), konec cca v 16.00 (možnost vyzvednutí dětí od 15.30), výjimkou budou celodenní výlety (bude upřesněno)

      Přihlášení: na EduPage p. uč. Hlavatému nebo na mail hlavaty@jazkvary.cz

      Maximální kapacita táboru: 20 dětí (v případě většího zájmu než je kapacita táboru, budou mít přednost děti, co se účastnily předchozích ročníků či navštěvují kroužek florbalu)

     • Majáles 2. června 2023

     • ZŠ jazyků vás všechny zve na MAJÁLES, který se koná dne 2. 6. 2023 od 14.00 - 17.00 hodin v areálu naší školy.

      Podrobné informace naleznete v letáku: ZDE

     • Bez dobrovolníků by to nešlo

     • O uplynulém víkendu se konal v Karlových Varech tradiční Půlmaraton. Zajistit celý závod, aby vše šlapalo jak má, to má na starosti veliký organizační tým. Nedílnou součástí tohoto týmu jsou také dobrovolníci, kteří připravují a posléze dohlížejí na trať závodu.

      Ze Základní školy jazyků Karlovy Vary se letos zúčastnilo rekordních sto třicet čtyři dobrovolníků, kteří pomáhali nejenom při Půlmaratonu, ale řada z nich stála na trati i při DM rodinné míli, což byla novinka letošního ročníku. Svým velkým počtem obsadili řadu úseků známého závodu, který se běží v lázeňském městě v měsíci květnu.

      Mnozí z nich pomáhali již při uplynulých ročnících, ale ti nejmladší (žáci šestého ročníku), se stali organizátory úplně poprvé. Všichni předvedli, že zvládnou i náročné úkoly spojené s tímto závodem, spolupracovali mezi sebou a napříč ročníky táhli „za jeden provaz“. Chovali se jako skuteční profesionálové, na které je spolehnutí.

      Všem proto patří veliké poděkování, jelikož toto jsou přesně chvíle, které prověří, jak si kdo dokáže poradit i pod určitým tlakem. A zkušenosti s velkými akcemi v lavicích opravdu nezískají.

      Mgr. Dagmar Svobodová

     • Animace s Tandemem

     • V rámci programu Němčina nekouše jsme si pozvali animátorku z koordinačního centra Tandem Plzeň, aby realizovala animaci pro žáky 6. a 7. ročníků, kteří budou mít od příštího školního roku nově německý jazyk. Během animace se žáci dozvěděli, ve kterých evropských zemích je úředním jazykem němčina, proč je důležité se němčinu učit a že němčina opravdu "nekouše". Kromě toho se naučili několik frází.

     • Přihlášení na výtvarný letní tábor

     • Pokud Vás zaujala nabídka, pošlete nám prosím na e-mail kubova@jazkvary.cz zprávu s uvedením jména, třídy, roku narození dítěte a telefonu na zákonného zástupce. Vše předáme lektorce, která Vás bude následně konktovat.

      Jumanji Výtvarně-dramatický tábor ve spolupráci se Světlem Kadaň, z. s.

      10. 7. – 14. 7. 2023

      ZŠ Jazyků, Libušina 1032/31, K. Vary                                                                                     

      Lektorka: Michaela Krügerová (tel.: 725 847 970)

      PONDĚLÍ: program začíná v 8.30-9.00 (otevřeno od 8.00)

      Jako každé léto se společně opět vypravíme za dobrodružství, tentokráte pod vlajkou Jumanji, kdy budeme čelit nástrahám divočiny i nezkrotných živlů. Více se dozvíte, až poprvé hodíte kostkou na hrací ploše…!

      Pravidelný program: /pitný režim je zajištěn po dobu celého programu/

      8.00 – 9.00: ranní klub/scházení

      8.30/9.00 – 12.00: dopolední program

      12.00 – 13.00: oběd a polední pauza

      13.00 – 15.30: odpolední program a svačina

      16.00: děti odcházejí s rodiči nebo samy (s písemným souhlasem rodiče)

       

      ČTVRTEK: odpolední program v okolí K. Varů a přespávání ve škole: děti si ráno přinesou vlastní karimatku, spacák, pyžamo, plyšáka a hygienické potřeby, svítilnu/baterku

      v 18.00: společný táborák – buřty pro děti jsou zajištěny, prosíme rodiče, aby se “zazásobili“ 😊 díky

      20.30: Závěrečná večerní hra a druhá večeře

      10.00: Promítání na dobrou noc a večerka

       

      PÁTEK: v 16.00: Zveme všechny rodiče a přátele školy na závěrečnou vernisáž výtvarných děl obohacenou kulturním programem. Poté si své ratolesti vezměte s sebou.

       

      Cena 2 800 Kč.

      Jumanji_LT_cestne_prohlaseni.doc

     • Účast na 1. saském dni Evropy v Annabergu

     • Dne 13.5. jsem se zúčastnili s naší partnerskou školou Jenaplanschule 1. saského dne Evropy v německém Annabergu. Pro veřejnost jsme si připravili výrobu placek a malování na kamínky. Moc děkujeme dívkám z 9. ročníků za účast během sobotního volna a pomoc s workshopy.

     • Poděkování odborné poroty soutěže Zdravá 5

     • Letošního ročníku kuchařské soutěže Zdravá 5 se zúčastnilo přes 350 týmů z celé České republiky. Do velkého finále postoupily ale pouze tři týmy. Pět týmů z naší školy se ale ve veliké konkurenci rozhodně neztratily. Kromě třech postupujících bylo vybráno ještě několik málo týmů, které byly oceněny za kreativitu, originalitu a nejlépe splněné zadání.

      Dopis odborné poroty z Prahy:

      Dobrý den,

      rádi bychom vás informovali, že jsme se vás společně s odbornou porotou rozhodli odměnit za účast v soutěži Finále Zdravé 5. A to především za velmi krásně a originálně zpracované přihlášky, splněné zadání a celkový přístup k soutěži.

      Děkujeme vám za účast a váš aktivní přístup. Budeme se těšit na další spolupráci v rámci projektů Nadačního fondu Albert. A také na vaši účast v dalším ročníku Finále v roce 2024 (opět budeme soutěž spouštět na jaře).

      Přejeme vám hezké jarní dny. Za tým Zdravé 5 Alena Paldusová a Silvie Zavřelová

     • Přednáška o RAF

     • Dne 5.5. měli žáci 9. ročníků přednášku s Danielem Švecem o českých pilotech působící v RAF za druhé světové války. Svůj poutavý výklad doplnil zajímavými životními příběhy vybraných letců a malou výstavkou artefaktů.

      Odkaz na stránky Daniela Švece

     • Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy a přípravného ročníku

     • Vážení rodiče,

      níže zveřejňujeme kódy přijatých žáků do 1. třídy. Rozhodnutí o přijetí Vám budeme rozesílat elektronicky. K přijetí do přípravného ročníku je třeba ještě doložit doporučení poradny a lékaře (vyřizuje sekretariát školy). Těšíme se na Vaše děti a první den školy  v pondělí 4. 9. 2023 od 8:00.

       

       

      2KEM7CYGX7
      M8K45TSFDB
      JC8HWT5ZGD
      7W63K3EBPC
      JPX3RYWSN6
      KBZMX86JWP
      XCPTGSF53B
      P34KMBZFW5
      9BR9JYCZB8
      CJA9HEZWR4
      49CBGYJB34
      YHB76NYPN3
      TM3Z2569EN
      84MYCPK8AK
      BDK6BMYA2M
      JWDN6RWRAJ
      MDXA7MNKWB
      KNEW2BTJ7F
      YGZB96BHX7
      WSHZ83RDSB
      NHGY5WD3J4
      X7KRS84KMA
      THBK3GR2NZ
      4SAC8HKFBX
      KJHPSHGRTC
      B7S4Z89C92
      R7NWENP6KE
      DBJ97RR7DS
      XDR3A4W3WZ
      K6NCBWWZ9X
      3DNJACP54S
      255MP36TY8
      EE6NAMTH8X
      RM4X3FZN5T
      RM9SYX3AEK
      EDHHCZ7XXJ
      DA889T9BCP
      EK3D35W56C
      383ADZ4TSX
      NYT6J3B2HC
      ZPXBF3EMYF
      NXNA4RJ785
      JND4N5XKYB
      HWPMP39XY2
      JFEGKBPH54
      KN97PJ9FHN
      Z3RCKN62T6
      DNTMRFGK6W
      BTA5FK95JZ
      8WGTJATPMG
      WX7Z2PCGDJ
      G7AC7M6K3D
      8SEFHMECR4
      BPRC5MJNEZ
      ZR2PBR5DJW
      X7BPS6ANTT
      TY3NDAZAF2

     • Zdravý piknik v ulicích Karlových Varů

     • Uvařit jídlo, aby jeho hodnota nepřesáhla 200,-Kč, bylo bohaté na bílkoviny, zdravé, mělo nápaditou prezentaci a najedli se z něj až čtyři lidé, tak to bylo zadání kuchařské soutěže Zdravá pětka. Někomu se to může zdát jako nesplnitelný úkol. Ne tak pěti týmům soutěžících ze Základní školy jazyků v Karlových Varech, kteří se rozhodli, že tento nelehký úkol splní.

      Časový limit na přípravu jídla byl šedesát minut a na jeho konci byl hotový pokrm, který bylo nutné ještě odprezentovat. A jelikož žijeme v krásném lázeňském městě, byla prezentace a focení přesunuto do ulic a parků města. Každý z týmů si zvolil jiné místo v karlovarské lázeňské zóně. Zde představily nejenom svůj pokrm, ale využily také krásných městských kulis.

      Fotografie a recepty potom putovaly do Prahy, kde odborná porota vyhodnotí ty nejlepší, kteří postoupí do celorepublikového finále.

      Budeme držet mladým kuchařům a kuchařkám pěsti, protože předvedli, že se v konkurenci dalších soutěžních týmů rozhodně neztratí. A při troše štěstí by mohla jejich další cesta vést třeba až do Prahy. D. Svobodová

     • Ukliďme si město 2023

     • V týdnu 17. - 21. dubna se zapojili naši žáci do akce Ukliďme si město. S plným nasazením se pustili do úklidu v okolí naší školy, některé třídy se vydaly také do města.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Ukliďme si město 2023.

     • Třídní schůzky 17.4. 2023

     • Vážění rodiče a přátelé školy,

      zveme Vás srdečně na třídní schůzky, které se konají od 17:00. Součástí třídních schůzek je i pozvánka na setkání SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů), které se koná vždy v 16:30 v učebně č. 121. Těšíme se na Vás

    • Noc s Andersenem
     • Noc s Andersenem

     • Březen je měsícem knih a čtenářství, a tak jsme se i letos v rámci celostátní akce zvané Noc s Andersenem rozhodli pozvat žáky 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.C a 6.B do Bradavické školy čar a kouzel s odloučeným pracovištěm v Libušině ulici. Akce se konala poslední březnovou sobotu a zvací dopis dětem předal samotný skřítek Dobby. Po průchodu zdí na nástupišti 9 a 3/4 byl každý účastník mluvícím kloboukem zařazen do jedné ze čtyř bradavických kolejí. Poté se děti "ubytovaly" ve svých třídách a vydaly se do tělocvičny na představení programu noci v provedení bradavických profesorů, kteří kouzlem přivolali také samotného spisovatele Hanse Christiana Andersena, aby představil své dílo i smysl andersenovského nocování. Dále už děti čekal pestrý program, při kterém se žáci jednotlivých tříd prostřídali na loutkovém divadelním představení, na herním okruhu s různými disciplínami, ale mohli si také vybrat loutky a vyzkoušet si sami roli loutkoherců před svými spolužáky. Třídní učitelky pro děti připravily i další zajímavý program, který zahrnoval různé hry, výtvarné úkoly i čtení a práci s textem. Dlouhý páteční program potom ukončila stezka odvahy, při které skupinky dětí procházely tmou a v temných zákoutích školy hledaly písmenka pro složení odemykacího kouzla, aby je zákeřní mozkomorové a jiné bradavické nestvůry propustili z azkabanského vězení zpět do bezpečí tříd. Děti se však přesto v noci nebály, vždyť usínaly se všemi svými kamarády ze třídy a mohly se řídit heslem: "Je nás víc, nebojíme se už Voldemorta nic!" Ráno se už jenom nasnídat, uklidit a hurá domů převyprávět čerstvé dojmy z nocování ve škole.

      Kdo se andersenovského nocování zúčastnil, na vlastní oči mohl vidět děti, které se těší do školy a nechce se jim zpátky domů. A nešlo přitom o kouzlo...Doufejme, že příležitostí pro takový pohled bude co nejvíce!

      Velké poděkování za tento zážitek patří třídním učitelkám a učitelům tříd 3.B, 4.A a 4.B, 5.A a 5.C a 6.B, 8.A a 9.B,  panu Petru Erbenovi (loutkoherci), ale zejména všem dobrovolníkům z 9.B a 8.A, kteří připravili veškeré kulisy, diplomy, soutěžní disciplíny, nacvičili divadelní představení a spolehlivě mladší žáky provedli celým programem.  

      Noc_s_Andersenem_2023.pdf

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
  • Přihlášení