• Dopis ŘŠ - Výuka od 17. května 2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      naše škola se vrací k plnému režimu přímé výuky pro všechny žáky. Vezměte, prosím, na vědomí stručný souhrn aktuálních informací.  Do konce školního roku počítáme s intenzivním vzděláváním až do posledních dní a se značným omezením mimoškolních akcí a školních výletů.
      S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

      Způsob výuky od 17.5.2021
      > výuka bude probíhat bez omezení podle aktuálního rozvrhu v EduPage

      Provoz ŠJ
      > žáci se budou stravovat v jídelně ( obnoven výběr ze dvou až tří jídel)
      > hromadné přihlášení všech žáků přihlášených ke školnímu stravování (vedoucí ŠJ)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)


      Provoz ŠD
      > režim školní družiny bez omezení
      > školička ráno otevírá v 6:30
      > odpolední družina do 17:00


      Povinné testování žáků přítomných ve škole
      > žáci I. stupně se budou sami testovat 1x týdně ve své třídě pod vedením třídní učitelky (v pondělí od 8:00)
      > žáci II. stupně se budou sami testovat 1x týdně v učebně podle rozvrhu (v pondělí od 8:00)
      > budeme testovat antigenními testy
      > žáci s pozitivním výsledkem testu přejdou do "izolační místnosti" a počkají na rodiče, které budeme bezodkladně kontaktovat
      > žáci, kteří nebudou testováni ve stanoveném termínu (např. přijdou do školy v úterý, ...) se budou testovat individuálně, nutno nejdříve přijít do sekretariátu školy

     • Úspěch našich žáků v jazykových soutěžích

     • I když byly školy do dubna pro druhý stupeň zcela uzavřeny, proběhly okresní a krajská kola olympiád v cizích jazycích v onlinové podobě, ve kterých uspěli dva naši žáci a postoupili do ústředního kola. Rádi bychom pogratulovali Ameliji Ribikauskaité (němčina) a Loriku Sahatqiu (angličtina) za úspěch v krajských kolech v kategorii II.A a postup do ústředního kola. V mladší kategorii I.A se v okresním kole olympiády z němčiny umístily Anneli Rejdová na 1. místě a Nikola Ducsáková na 2. místě. Také gratulujeme.