• VÁNOČNÍ DÍLNY 2017
     • VÁNOČNÍ DÍLNY 2017

     • Dovolte nám pozvat Vás na odpolední předvánoční akci, při které si děti i jejich dospělý doprovod budou moci vyrobit pěkné adventní a vánoční dekorace i drobné dárky. Akce se koná v hlavní budově školy ve středu 29.11.2017 od 15,00 do 18,00. Bude pro Vás připraveno 9 různých výroben, ukázka vánočních tradic a občerstvení v naší adventní kavárně.

      Vzhledem k materiální náročnosti výroby budou některé dílny zpoplatněny částkou, která odpovídá nákupní ceně použitého materiálu. V přiložené prezentaci si můžete prohlédnout nabídku výrobků, které si můžete u nás zhotovit.VaNOCNI_DILNY_-WEB(2).pptx​​​​​​​

    • Halloweenská noc 2017
     • Halloweenská noc 2017

     • Zájemci z řad osmáků a deváťáků měli možnost se zúčastnit halloweenské noci, jejíž konání "zosnovalo" několik deváťáků. Po převlečení a profesionálním nalíčení se konaly soutěže v tělocvičně, pak každý účastník musel po tmě projít svíčkami vytyčenou trasu, na jejímž konci čekal kostlivec. Nakonec následovalo půlnoční promítání hororu. Fotogalerie: Halloweenská noc 2017

    • Putujeme po krajích České republiky - projekt 4.A
     • Putujeme po krajích České republiky - projekt 4.A

     • Vlastivěda je pro žáky 4. A v tomto školním roce zcela novým předmětem. Chlapci a dívky se učí  poznávat a objevovat svět kolem nás. Těžkým začátkem bylo učivo o 14 krajích naší země.  A aby tato cesta poznání byla příjemná a zábavná, věnovali se po celý říjnový měsíc projektu „Putujeme po krajích České republiky.“

      Osvojit si znalosti a vědomosti o krajích je velmi náročné. Proto děti spojily své síly a pracovaly ve tříčlenných skupinách. Postupně si vyhledávaly informace o jednotlivých krajích – pracovaly  s učebnicemi, zábavnými  mapami pro děti, s mapou České republiky, ale i s encyklopediemi a časopisy. Své poznatky postupně zapisovaly do velkého pracovního listu, kde se shromažďovaly poznatky o krajských městech i o sousedních krajích.  Žáci brzy pochopili, že žádné místo v našich krajích není stejné. A pracovní listy se plnily výrobky, historickými památkami a místy z historie naší země. Mnozí se dozvěděli, jak se lidem žilo a pracovalo dříve.  Písemné zápisky nás zavedly do zámeckých komnat, do tajemných hradů. Děti se přesvědčily, jak krásná, rozmanitá a malebná je naše příroda. Také se dozvěděly o místech, která nám přinesou netradiční zážitky.

      Tím ale práce neskončila. V dalších hodinách si děti navzájem předají své znalosti, osvojí si nové poznatky, naučí se lépe orientovat v jednotlivých krajích a určitě si zlepší své dovednosti s mapou. Snad takto zábavné učení pomůže lépe si osvojit tak náročné učivo a v hlavičkách dětí zůstane co nejvíce vědomostí.     

     • Účast našich žáků v přespolním běhu

     • V prvním říjnovém týdnu proběhla soutěž v přespolním běhu, kterého se zúčastnili žáci pvního i druhého stupně. V kategorii mladší žáci vyhrál Šimon Gašek ze 4.A. Gratulujeme. Všem patří náš obdiv za statečnost, protože bylo chladno a pršelo.

      Účast našich žáků v přespolním běhu - Obrázek 1  Účast našich žáků v přespolním běhu - Obrázek 2  Účast našich žáků v přespolním běhu - Obrázek 3 

    • Škola oslavila 120. výročí vzniku
     • Škola oslavila 120. výročí vzniku

     • Své brány pro veřejnost otevřela ZŠ jazyků Libušina na začátku měsíce září. Škola slavila 120. let od svého založení. Pro návštěvníky byl připravený bohatý interaktivní program. Již u vstupu získali „žákovskou knížku“ a seznam učeben, ve kterých si mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Byly pro ně připraveny různé úkoly z cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, robotiky…, ale také si tento den mohli prohlédnout kroniky školy. Ti staří zavzpomínali a mladí se podívali, jak to vypadalo, když do školy chodila třeba jejich babička. Pokud byl někdo prohlídkou unaven, mohl navštívit v přízemí školy kavárnu, kde většina návštěvníků odpočívala u něčeho dobrého na zub. Škola také vydala k tomuto datu almanach, ve kterém byla zmapována historie od jejího založení po dnešní dobu. Čtenáři si také mohli přečíst o všech možných aktivitách, soutěžích a projektech, které škola pořádá a kterých se účastní jejich pedagogové a žáci. Vše bylo samozřejmě doplněno řadou fotografií a ukázkami prací. Po prohlídce školy, a splnění rozmanitých úkolů, si každý návštěvník odnesl certifikát o jejím absolvování a sladkou pozornost ve tvaru školní budovy. Den otevřených dveří měl nebývalý úspěch a řada návštěvníků zůstávala v budově i po oficiálním závěru akce. Zapsala: D. Svobodová

    • Projekt Dialogy - čtyřdenní střetnutí v Karlových Varech
     • Projekt Dialogy - čtyřdenní střetnutí v Karlových Varech

     • Ve dnech 18.9. až 21.9.2017 proběhlo čtyřdenní setkání se žáky z Markeresbachu. Hlavní náplní setkání byl nácvik a natáčení dialogů ve škole a ve městě - Němci v češtině, naši žáci v němčině. Po vyučování měli zájemci z řad našich žáků možnost společně s Němci navštívit huť Moser, Dianu, lanové centrum na Dianě či si zahrát bowling. Středa 20.9. byla vyhrazena celodennímu výletu do Chebu a Mariánských Lázní. Poslední den navštívila skupina německých žáků běžné vyučování na naší škole - např. v hodinách německého jazyka si zasoutěžili a pomáhali nacvičovat našim žáků správnou německou výslovnost. 

      Prezentace: Karlovy_Vary_a_Cheb_18.-21.9.2017.pptx

      Odkaz na fotogalerii: zde

    • Žáci z 5. ročníků spolupracovali s Němci z Markersbachu - 27.9.2017
     • Žáci z 5. ročníků spolupracovali s Němci z Markersbachu - 27.9.2017

     • Dne 27.9.2017 proběhlo další setkání v rámci projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu. Tentokrát se tohoto setkání, které se konalo v Karlových Varech, zúčastnili naši "páťáci". Při procházce městem doprovázeli žáci 5. A, ve škole pomáhali s plakáty o Karlových Varech také žáci 5.B. Během procházky plnili účastníci setkání v česko-německých skupinách úkoly (např. měli spočítat schody u Thermalu, zjistit, jaká socha je u jezírka ve Dvořákových sadech, jaké sochy jsou na Mlýnské kolonádě, co znázorňuje reliéf nad pramenem Karla IV. nebo kolik stojí oplatka u Tržní kolonády). Německým dětem se líbila tradičně zvonkohra. Ve škole, opět ve smíšených skupinkách, pracovaly děti společně na plakátech o Karlových Varech (nalepovaly a popisovaly v češtině a němčině památky a zajímavá místa Karlových Varů). 

      Prezentace: K._Vary_27.9..pdf

      Odkaz na fotogalerii: zde

    • Adaptační kurz 2017/2018
     • Adaptační kurz 2017/2018

     • Ve dnech 13.-15.9. 2017 se žáci 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu. Žáci se svými učiteli odjeli do Perninku, kde byli ubytováni v příjemném prostředí horské chaty Plzeňka. Program během těchto dnů byl pestrý - práce s kolektivy tříd se odehrávala uvnitř chaty i v nedalekém lesoparku. Žákům se líbily týmové hry, chvíle strávené na pokojích v době odpočinku, večerní diskotéka a venkovní aktivita "létající veverka", při které mohli za pomoci svých spolužáků vylétnout do výšky a houpat se v korunách stromů. V průběhu vedených aktivit se ukázalo, jak jsou žáci schopni spolupracovat, komunikovat, naslouchat si. Poznali se v neobvyklých situacích. Sdíleli úspěch i neúspěch.

      Velký dík za to, že se adaptační kurz vydařil, patří Mgr. Janě Táborkové (metodička prevence), Mgr. Radce Teušlové (výchovná poradkyně), instruktorům Anežce a Tomášovi ze Zažij léto, zažij zimu a personálu horské chaty Plzeňka.

      Mgr. Michaela Maturová (TU 6.B) a Mgr. Lukáš Trapp (TU 6.A)

      odkaz na fotogalerii

    • Druháčci v Markersbachu
     • Druháčci v Markersbachu

     • Dne 13.9.2017 se vydali žáci druhých ročníků do partnerské školy v Markersbachu, která se nachází 30 km za hranicemi v Německu. Pro většinu z nich to bylo poprvé, kdy se do "ciziny" vydali bez rodičů. Po příjezdu do školy byly děti rozděleny do několika tříd, kde pracovaly v menších, česko-německých skupinách. Cílem tohoto projektového dne bylo seznámit se s obilovinami a naučit se z nich připravovat pokrmy nebo výrobky. Některé děti pekly müslikuličky, mufiny, lívance, sušneky, jiné zase vyráběly panáčky z kukuřice nebo svícny z těsta. Při pečení pomáhali také rodiče a prarodiče německých žáků. Jedna skupina pracovala na plakátu s česko-německými názvy obilovin. Po polední svačině následovala prohlídka Tierparku v nedalekém Waschleithe, kde mohly děti vidět různá lesní a domácí zvířata. Výlet se povedl a 1. června se bude opakovat - naši "druháčci" oslaví společně s německými dětmi svůj svátek - Mezinárodní den dětí. 

      prezentace: Markersbach_13.9..pdf

      odkaz na fotogalerii: fotogalerie

    • Žáci z německého Plavna u nás na návštěvě
     • Žáci z německého Plavna u nás na návštěvě

     • Dne 5.9.2017 k nám na návštěvu přijelo 23 žáků s 3 pedagogy z německé partnerské školy z Plavna. Nejdříve navštívili Moser, pak se setkali s našimi "páťáky" u Becherova muzea. Všichni účastníci setkání byly rozděleni do smíšených skupin, ve kterých plnili úkoly z pracovního listu - např. zakreslit pomník u Hlavní pošty, spočítat schody u Thermalu, říci si o plánek Karlových Varů, zjistit cenu oplatky atd. Po obědě jsme všichni navštívili Dianu. Musím pochválit naše žáky - úkoly v pracovním listě plnili svědomitě a chovali se skvěle! Zapsala: D. Kubová

      Prezentace s fotkami: Plavno_v_Karlovych_Varech.pdf

    • Vítání nových školáčků
     • Vítání nových školáčků

     • Letos se prvním školním dnem pro 58 prvňáčků a 7 žáčků nultého ročníku stalo pondělí 4. září. Tento dlouho očekávaný den pro mnoho malých školáčků provázela různá očekávání, zvědavost, ale i tréma a obavy. Ty jsme se z nich za pomoci žáků 8. a 9. ročníku snažili sejmout krátkým divadelním vystoupením. Dva z velkých herců byli již předem usazeni mezi novopečené školáčky a třetí coby paní učitelka předstoupila před třídu, aby všechny náležitě uvítala a přiblížila dětem, co je ve škole čeká. Vtipnými otázkami a komentáři ji přitom několikrát  zaskočil falešný žák - darebák, zatímco falešná žákyně básničkou o škole vše uvedla na pravou míru. Chtělo to hodně odvahy vystoupit před tak početným publikem, vždyť každého školáčka doprovázeli rodiče i prarodiče, trému však naši herci překonali a sklidili zasloužený potlesk. Starší spolužáci také pro naše nejmladší už v minulém školním roce vyrobili upomínkové listy, které jim byly slavnostně předány. Po vystoupení starších dětí se už dětem představila pravá paní učitelka, která krátce přiblížila dětem i jejich rodičům, co je v blízké době čeká. Třídu 1. A uvítala jejich nová paní učitelka, Bc. Lucie Vaněčková. Každý dostal odznáček školáka, symbolicky zazvonil na zvoneček a stal se pravým školákem.  V 1. B  "kapitánka" , Mgr. Petra Machýčková, pasovala své nové svěřence na "námořníky" a předala jim lodičku, která bude představovat každý jejich posun při plavbě pomyslným oceánem informací, které budou postupně poznávat. Také  "nulťáčci" svůj první den dobře zvládli a seznámili se se svou paní učitelkou, Mgr. Libiší Svintickou.  I oni si domů odnesli dárečky na uvítanou a nám nezbývá než doufat, že se jim u nás bude líbit!

      Vítání nových školáčků - Obrázek 1  Vítání nových školáčků - Obrázek 2 Vítání nových školáčků - Obrázek 3 

    • Projekt s Markersbachem - Bohemiáda
     • Projekt s Markersbachem - Bohemiáda

     • Dne 28.4.2017 skupina 13 žáků ze 7. a 8. ročníku navštívila partnerskou školu Jenaplanschule v Markersbachu, aby pomohla při olympiádě v českém jazyce. Český jazyk se zdejší žáci učí od první třídy a při soutěži Bohemiada měli prokázat svoje znalosti a schopnosti komunikovat s našimi žáky na dané téma. Po obědě se konala návštěva nejstaršího saského dolu Schaubergwerk ve Waschleithe, pak se naši žáci zúčastnili GTA festivalu, kde zájmové kroužky předvedli rodičům výsledek své celoroční činnosti a kde byli vyhlášeni nejlepší žáci soutěže Bohemiada.

      Do galerie Projekt s Markersbachem - Bohemiáda byly přidány fotografie.

      Prezentace: Bohemiada_28.4..pdf

     • Almanach prací žáků 9.A, 9.B a 7.A

     • V příloze naleznete almanach žákovských prací žáků paní učitelky Táborkové. Jde o slohové, literární a výtvarné práce z hodin českého jazyka a výtvarné výchovy, na jehož podobě se značnou měrou podílel také Tomáš Polena z 9.A. Přejeme nejenom příjemnou zábavu nad čtením našeho sborníku, ale také krásné léto!

      J. Táborková a T. Polena Almanach_2017_kompletni.doc