• Zrušení lyžařského výcviku pro 5. ročník: 13. až 17. 1 .2020
     • Zrušení lyžařského výcviku pro 5. ročník: 13. až 17. 1 .2020

     • Z důvodu nevhodných lyžařských podmínek se ruší lyžařský výcvik žáků 5. ročníku v termínu 13. až 17. 1 .2020. Lyžařský výcvik bude přesunut na vhodnější termín, který bude včas oznámen. Vyučování bude příští týden probíhat beze změn.

    • Ředitelské volno - 20. 1. 2020
     • Ředitelské volno - 20. 1. 2020

     • Dne 20. ledna 2020 bude ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogů. Školní družina bude fungovat pro předem přihlášené děti. Bude pro ně zajištěn oběd.

    • Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"
     • Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"

     • Žáci naší školy několik měsíců nacvičovali v němčině malou divadelní hru „Santa stávkuje!“ v rámci projektu „Učíme se hrou a hudbou“, který je realizován díky partnerské škole Jenaplanschule. Současně tuto hru nacvičovaly německé děti v partnerské škole v češtině. Hra vyprávěla o smutném Santovi, kterému se nelíbila komerčnost Vánoc. Proto se rozhodl na Vánoce odjet na Malorku. Andělé ho přemlouvali, aby zůstal a rozdal dárky těm, kteří si to zaslouží.

      Hra získala definitivní podobu během třídenního setkání ve Waschleithe, kde se intenzivně nacvičovalo a dolaďovaly se kulisy a kostýmy. Premiéra proběhla 13. prosince 2019 v sále školy Jenaplanschule v Markersbachu. Nejdříve se hrálo pro děti a odpoledne pro rodiče. O týden později se konalo představení pro naše žáky 6. a 7. ročníků v Divadle Husovka. Přišli také rodiče účinkujících. Všechna představení se povedla, a proto velká pochvala patří dětem z kroužku, které se musely naučit těžký text, používat během představení mikrofony, pohybovat se správně po jevišti a včas se převléknout do kostýmu a nezapomenout na svoje rekvizity. Těšíme se na nácvik další hry, jejíž premiéra bude v červnu nebo v září.

      Do galerie Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!" byly přidány fotografie.

    • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019
     • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019

     • Dne 7. prosince 2019 se v rámci projektu MINT, který je realizován díky partnerské škole Jenaplanschule, zúčastnil přehlídky First Lego league Junior tým čtvrťáčků. Náš tým postavil model ekologického hotelu, u kterého musel použít motory ze stavebnice Lego We Do a naprogramovat je tak, aby se některé části modelu pohybovaly. Součásti přehlídky byl také plakát, který informoval o členech týmu a jeho práci na modelu. Celkem se přehlídky účastnilo 6 týmu (2 týmy z Karlových Varů a 4 z Německa). Každý tým byl vyhodnocen za něco, v čem vynikal. Náš tým byl pochválen za týmovou spolupráci. Za odměnu si všechny děti mohly vyrobit perníkovou chaloupku a ozdobit podle svého.

      Do galerie Soutěž First lego league Junior - Markersbach 7.12.2019 byly přidány fotografie.

     • Preventivní aktivity podpořené KV krajem

     • Rádi bychom touto cestou poděkovali za finanční příspěvek, který letos Karlovarský kraj udělil naší škole k podpoře aktivit primární prevence. Z obdržené částky byl částečně uhrazen pobyt našich šesťáků na zářijovém adaptačním výjezdu. Jeho organizaci a průběh zajistila školní metodička prevence společně s naší výchovnou poradkyní. Další část peněz směřovala k uhrazení programu dlouhodobé primární prevence pro letošní páté třídy, které na naší škole vedl akreditovaný lektorský tým společnosti Světlo Kadaň. Formou tří bloků tříhodinových besed s dětmi pracovali odborníci na podpoře prokolektivního a férového chování, objasnili jim hravou formou psychosociálních aktivit důležitost společensky prospěšných hodnot a postojů, upozornili na různá všudypřítomná rizika, která na děti číhají v mezilidském styku i ve virtuálním prostoru. Celkem se obě  zmíněné preventivní aktivity dotkly celé stovky našich žáků. 

      Doufáme, že se podobné prospěšné výchovné a osvětové programy podaří zopakovat také v příštím kalendářním roce.

      Odkazy:

      www.zivykraj.cz

      www.kr-karlovarsky.cz

    • Vánoční dílny 2019
     • Vánoční dílny 2019

     • Dne 28. 11. 2019, ve čtvrtek před první adventní nedělí, jsme již po čtvrté zorganizovali pro děti a jejich rodiče vánoční dílny. Na zajištění důstojného a hladkého průběhu celé akce se podílela většina zaměstnanců. Paní učitelky si vzaly na starosti  tvoření pro děti a jejich rodiče, mužští kolegové zase krátký kulturní program, paní sekretářka zajistila materiál a paní kuchařky napekly….

      Mile nás překvapila opravdu velká účast. Kromě našich velkých žáků, z nichž mnozí se zapojili i do příprav a organizace akce, přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. A určitě nás všechny těší, když vidíme na této akci naše absolventy, kteří si ve své bývalé škole dávají srazy a čas zde strávený si opravdu užívají.

      Velký dík patří mamince Tůmové za poskytnutí krásných šitých výrobků k prodeji v našem stánku.

      Výtěžek z celé akce představoval 33.542,- Kč. Po odečtení nákladů jsme se opět rozhodli částku 23 542,- Kč věnovat na dobročinnost. Tentokrát jsme přispěli nevidomému chlapci na pořízení nového asistenčního psa.

      Vánoce jsou přece symbolem dobrých skutků….. a proto i nás potěší, že jako škola se můžeme připojit. Děkujeme, že jste nás navštívili a přispěli na dobrou věc!

      Přejeme vám krásný a příjemný adventní čas.

    • Sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů
     • Sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů

     • Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Paměti národa ke Dni válečných veteránů nákupem květu vlčího máku. Celkem se vybralo v České republice na další natáčení válečných veteránů a hrdinů do sbírky Paměť národa 1 732 638 Kč. Letos se zapojilo celkem 857 sbírkových míst, jedno z nich byla naše škola. 

      Vybrané peníze budou použity na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků protikomunistického odboje a také příslušníků novodobých vojenských misí. V Paměti národa je v současnosti zdokumentováno přes 1300 příběhů lidí se statusem válečného veterána a další tisíce odbojářů a statečných lidí, kteří tento oficiální vojenský status dosud nemají. Díky Vám příští rok přibudou další příběhy.

      https://www.pametnaroda.cz/cs

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • Také v letošním roce se řada žáků naší školy zúčastnila Logické olympiády. Nejúspěšnější postoupili do
      krajského kola, které se konalo 1. listopadu 2019. Naši žáci Petr Thomas Máj a Phuc Hoang z 5.C obsadili ve
      své kategorii první dvě místa a postoupili do finále, které se konalo 25. listopadu v Míčovně
      Pražského hradu. Ani tady se mezi nejlepšími z celé republiky neztratili.

    • Tradice Vánočních dílen stále pokračuje
     • Tradice Vánočních dílen stále pokračuje

     • Setkat se s kamarády, známými, zazpívat si, něco dobrého sníst a vypít, společně vyrobit vánoční ozdoby, nebo adventní věnce…, to bývá každoroční náplní Vánočních dílen, které již po několikáté pořádá ZŠJ Libušina Karlovy Vary.

      Adventní čas v dnešní době nenabízí příliš času k zastavení. Málokdo si v uspěchané době sedne se svými dětmi a společně si něco vyrobí. Tato příležitost se nabídla přímo na Vánočních dílnách. Řada rodičů přiznala, že toho ráda využila. A tak jste mohli vidět táty i mámy vyrábějící společně se svými dětmi voskové svíčky, andělské čelenky, ozdobné stromečky, sněhuláky z ponožek, vánoční přáníčka, populární adventní věnce a mnoho dalšího.

      Organizátoři z řad pedagogů a vedení školy pamatovali také na ty, kteří se budou chtít občerstvit, a tak byly ve školní jídelně připraveny koláče, bábovky, buchty, čaj a horký vánoční punč. Návštěvníci měli možnost posedět, popovídat si a na chvíli se v předvánočním čase zastavit.

      Vánoční dílny se i v letošním roce těšily velké návštěvnosti. Proto i kulturní vystoupení sledovala do posledního místa zaplněná tělocvična. Představily se zde děti z družiny, které zatančily a zazpívaly, starší žáci školy si připravili vánoční koledy a taneční vystoupení. Na závěr celého programu vystoupil sbor, složený ze všech malých i velkých žáků školy, některých učitelů, mnoha bývalých žáků, a všichni společně zazpívali vánoční písně. Krásné bylo, že se po prvních tónech přidali ke zpěvu i rodiče.

      Věříme, že všichni návštěvníci si kousek vánoční pohody, která po celou dobu ve škole panovala, odnesli s sebou domů a vydrží jim i přes hektické předvánoční období.

      Dagmar Svobodová

    • 30. výročí Sametové revoluce na ZŠ jazyků v Karlových Varech
     • 30. výročí Sametové revoluce na ZŠ jazyků v Karlových Varech

     • Jak nejlépe přiblížit dny kolem 17. listopadu 1989 generaci dětí, která toto období nezažila a ani se s ním nesetká na stánkách učebnic dějepisu pro základní školu?

      Před tímto nelehkým úkolem stál celý učitelský sbor pedagogů ze ZŠ jazyků Karlovy Vary. Někteří z nich tento revoluční rok také nezažili, řada z nich byla příliš „malá“, aby si něco pamatovala… Oproti tomu byla skupina těch, kteří demonstrovali, malovali transparenty a aktivně se na událostech 17. listopadu podíleli.

      Všichni se tedy na necelý týden přenesli v čase o třicet let zpět, aby zkusili prožít několik dní těsně před revolucí. Na školních chodbách jste najednou mohli potkat pionýry, pionýrské vedoucí, školu rozdělila pomyslná „Berlínská zeď“, která zabraňovala téměř všem ve volnému průchodu, pokud jste ovšem nebyli vlastníky „výjezdní doložky“, která vám umožnila podívat se na „druhou“ stranu. Veškeré události dokumentoval všudypřítomný televizní štáb, jehož nová videa se objevovala každý den na stránkách školy.

      Pro žáky byly připraveny projektové a zážitkové dílny, kterými byly:  Rok 1989 v Československu a Sametová revoluce, Evropa slaví 30let svobody, Než přišla svoboda, aneb co jsme nosili, jak jsme bydleli…, Vyučování za totality, předmět branná výchova, Matematika v praxi (srovnání cen, mezd, životních nákladů dnes a v roce 1989), Hudebně literární dílna, Výtvarná dílna…

      Žáci se mohli zúčastnit turnaje v „Čáře“, která se hrála s céčky, pro některé do této doby úplně neznámé. Kdo chtěl, mohl si do mobilního telefonu stáhnout hru „Vlk chytá vajíčka“ a vyzkoušet si, jak by v této retro-hře obstál. Na školní chodbě byla ke zhlédnutí Expozice výstavy karlovarského muzea „1989 – Cesta ke svobodě. Ve spolupráci s karlovarskou galerií Supermarket WC byl připraven výtvarný workshop.

      To ovšem nebylo vše. Ve čtvrtek se někteří žáci vypravili do Německa, do partnerské školy v Markersbachu, na besedu se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Cestou je čekala celní kontrola, která dříve běžně probíhala na hranicích. Žáci nebyli ničeho ušetřeni, a tak někteří museli sundat i boty. Byly to zážitky, které se jim vryly hluboko do paměti, protože zde na vlastní kůži pocítili, jak mohlo vypadat omezování osobní svobody.

      V pátek projektový týden vyvrcholil tvorbou novin a časopisů, na jejichž stránkách mohli žáci zúročit vlastní zážitky, dojmy, poznatky, jež během tří dnů načerpali. Všichni žáci se v závěru dne sešli na školním hřišti, kde proběhl krátký happening se sportovně-hudebním vystoupením, které jednotlivé třídy nacvičily během týdne. Celou akci zakončil pochvalnými slovy ředitele školy.

      A čím toto ohlédnutí za uplynulým týdnem zakončit? Nejlépe výrokem samotných žáků:

      „V dnešní době máme všeho dost a ještě víc k tomu, abychom měli normální život. Můžeme cestovat, kam chceme, máme dostatek potravin, oblečení, všeho…. ale bohužel, někteří lidi si to neuvědomují a neváží si toho, co mají.“ (žáci 9. ročníku)

      Autorka: Dagmar Svobodová

       

    • Veřejná sbírka pro potřeby projektu Příběhy 20. století a Příběhy našich sousedů
     • Veřejná sbírka pro potřeby projektu Příběhy 20. století a Příběhy našich sousedů

     • Naše škola se zapojila do veřejné sbírky pro potřeby projektu Příběhy 20. století a Příběhy našich sousedů, jehož cílem je natáčení vyprávění válečných veteránů a dalších pamětníků a uchovat tímto způsobem jejich příběhy pro další generace a vzdělávací účely. Do tohoto projektu je naše škola již několik let zapojena. Výstupy z minulých let si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://jazkvary.edupage.org/text9/.

      Během třídních schůzek bude možnost si zakoupit vlčí mák za 30 Kč u třídních učitelek a učitelů.

      "Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům. Podpoříte natáčení vzpomínek pro sbírku Paměť národa."

    • Stávka učitelů
     • Stávka učitelů

     • Ve středu 6. listopadu 219 se pedagogové naší základní školy připojují ke stávce. Tento den bude uzavřena škola, školní jídelna i školní družina.

      Prohlášení vedení ČMOS PŠ

      Jednání ministra Plagy nás a učitelskou veřejnost zklamalo. Oklamal nakonec i svého premiéra a vládu. Deklarovaná priorita školství dostala trhlinu a sociální dialog vedený na poslední chvíli se změnilna handrkování a přihazování o sto korunu. Z původních "závazných slibů" učitelé na výplatní pásce uvidí o dost méně a zůstávají mezi nejhůře placenými vysokoškolskými profesemi. S velkým očekáváním jsme vkládali naděje v současnou vládu, která jako jediná poprvé se ve svém programovém prohlášení přihlásila k prioritě školství. Letošní vyjednávání o platech ale skončilo jako ministrova hra s čísly na schovávanou. Toto není sociální dialog. Slíbit a pak když mi to nevychází říci, že odbory mají špatné údaje. Plaga podvedl nás, učitelé, vládu i premiéra. Rychlost schvalování platových tabulek sedá reprodukovat tak, že vláda má strach ze stávky. O to musíme býtvíce jednotní a jednoznačně dát náš nesouhlas najevo.

      Stávka bude.

      Praha 4.11. 2019

      Duvod_stavky.docx​​​​​​​

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení