• Naši žáci se zúčastnili „Evropy plné zážitků"
     • Naši žáci se zúčastnili „Evropy plné zážitků"

     • 5. září 2018 prezentovala skupina 10 žáků naši školu připravenými stanovišti během akce nazvané „Evropa plná zážitků“, která se konala na Společném náměstí na hraničním přechodu Vejprty a Bärenstein. Česko-němečtí návštěvníci této akce si mohli u našich dětí vyrobit ozdobu do květináče či další drobnosti. Kdo měl chuť, zkusil hledat rozdíly na fotografiích a poskládat rozstříhané obrázky, které se vztahovaly ke střetnutím během projektu „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“. Hned vedle měly svoje stanoviště také děti z partnerské školy Jenaplanschule Markersbach. Děkujeme dětem, které se ve svém volném čase akce zúčastnily a vzorně prezentovaly naši školu.

      Prezentace: Vejprty_5.9..pdf​​​​​​​

    • Paní učitelky 1. stupně navštívily partnerskou školu v Markersbachu
     • Paní učitelky 1. stupně navštívily partnerskou školu v Markersbachu

     • V přípravném týdnu se vydaly učitelky 1. stupně do partnerské školy Jenaplanschule v rámci projektu „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“, aby se zde seznámily s alternativním způsobem výuky, typickým pro jenské školství. Část výuky na této škole probíhá ve smíšených skupinách s dětmi z 1., 2. a 3. ročníku, ve kterých se děti učí navzájem si naslouchat, vyprávět o sobě, své rodině a o svých zážitcích a především si navzájem pomáhat při skupinové práci a samostatném vyplňování pracovních listů, které mají podle ročníku různé. Po vyučování následovala společná beseda, kdy měly učitelky z karlovarské školy příležitost klást otázky a získat další informace o jenské škole a zvláštnostech její výuky. V loňském roce měli učitelé partnerské školy Jenaplanschule možnost seznámit se během své několikadenní návštěvy Karlových Varů také s výukou na Základní škole jazyků.

      Prezentace: Lehrerfortbildung_25.6..pdf​​​​​​​

    • Přehled kroužků od září 2018
     • Přehled kroužků od září 2018


     • Školní kroužky:     
      Florbal 6.-9. tř.    L. Hlavatý Pondělí 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Florbal 4.-6. tř.    L. Hlavatý Čtvrtek 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Florbal 4.-6. tř.    L. Hlavatý Úterý 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Florbal 2.-4. tř.    L. Hlavatý Středa 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Odbíjená 1. – 4. roč.    A. Bican Úterý 14,00 – 15,00 tělocvična teuslova@jazkvary.cz
      Sportovní gymnastika    P. Duncsáková Středa 14,00 – 16,00 tělocvična duncsáková@jazkvary.cz
      Příprava na zk.Cambridge II., 6. – 7. roč. M. Maturová Pondělí 13,45 – 14,30 Aj,č.216 maturova@jazkvary.cz
      Příprava na zk.Cambridge I., 3. - 4.roč. M. Maturová Úterý 13,00 – 13,45 Aj,č.216 maturova@jazkvary.cz
      Robotika I.  1.st.    P. Brhel Čtvrtek 13,00 – 14,00  brhel@jazkvary.cz
      Robotika I. 2.st    P. Brhel Čtvrtek 14,00 – 15,00  brhel@jazkvary.cz
      Robotika II. 1.st.    D. Kubová Pondělí nebo čtvrtek 13,00 – 13,45  kubova@jazkvary.cz
      Robotika II. 2.st    J. Šebek Středa 14,00 – 15,00  sebek@jazkvary.cz
      Výtvarná dílna 1.st.    M. Hanzlová Čtvrtek 13,30 – 15,00 At, č.210 hanzlova@jazkvary.cz
      Výtvarná dílna 2.st.    M. Hanzlová Středa 14,15 – 15,30 At, č.210 hanzlova@jazkvary.cz
      Francouzština            L. Veselská   Středa 14.00 - 14.45  uč. 305  veselska@jazkvary.cz

           
      Družina:     
      Výtvarný kroužek    S. Erbenová Úterý 15,00 – 17,00 Dr., č. 410 V rámci docházky do ŠD
      Dovedné ruce     K. Janková Čtvrtek 15,00 – 17,00 Dr., č.413  V rámci docházky do ŠD
      Aerobic      P. Štenglová Úterý 15,00 – 16,30 tělocvična V rámci docházky do ŠD
      Keramika I.     N. Liptáková Pondělí 15,00 – 17,00 At, č.210 V rámci docházky do ŠD
      Florbal      K. Růžková Čtvrtek 15,00 – 16,30 tělocvična V rámci docházky do ŠD
      Malý kuchař     I. Houdová Pondělí 15,00 – 17,00 Uč. č. 414 V rámci docházky do ŠD
      Keramika II.     N. Liptáková, K. Růžková Středa 15,00 – 17,00 At, č.210 V rámci docházky do ŠD

           
      Ostatní (externí vedoucí):     
      Hudební nástroj     P. Truhlář (602752312), učitelé ZUŠ
      Watts English     Rodilý mluvčí Středa 13,00 – 13,45 školička Zuzana Funková k.vary@wattsenglish.com

       

                  

       

     • Čtenářství na ZŠ jazyků KV

     • O tom, jak je čtení důležité pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností i poučení, není třeba dlouze diskutovat. Zájem o knihy však podle různých výzkumů v poslední době spíše opadá. Většina pedagogů se proto velmi snaží o propagaci čtenářství a motivuje děti k pravidelnému čtení různými způsoby - u nás na škole jde o pořádání čtenářských dílen, návštěvy krajské i městské knihovny, besedy se spisovateli, možnost výpůjček ze školní knihovny, ale také například pořádání čtenářských klubů v odpoledních hodinách. Ve školním roce 2017/2018 probíhaly 4 takové kluby, složené ze žáků 1. stupně. Náplní klubů bylo nejenom čtení, ale také pořádání kvízů a soutěží s literární tematikou, povídání o přečtených knihách, dramatizace textů, tvorba projektů a další aktivity. Členové klubu pod vedením Mgr. J. Táborkové si za pravidelnou docházku a aktivitu na setkáních směli vybrat titul, který bude zakoupen do školní knihovny. Během školního roku tak byla knihovna doplněna nejejnom těmito tituly, sponzorským darem se podařilo získat také mnoho napínavých a hororových příběhů, dívčích románů, pořídili jsme sérii tzv. bárovek od V. Válkové nebo sadu tzv. adaptované prózy, tozn. přepisů některých známých titulů do jednoduché formy, které jsou určeny zejména cizincům, protože obsahují také slovníček a CD s audioverzí textů k poslechu. Snad si volné dny během prázdnin zpříjemníte dobrým čtením a v září neváhejte opět navštívit naši školní knihovnu!

      Práce členů klubu na zadání při čtenářské dílně zaměřené na česká přísloví; Projektový pakát k tématu antická mytologie; V městské knihovně; Členové klubu s projektovým plakátem a knihou o antické mytologii; Členové klubu čtenářů s tituly, které pro knihovnu vybrali

    • Bohemiáda a Germaniáda - 25.6.2018
     • Bohemiáda a Germaniáda - 25.6.2018

     • 25.6. se vydala skupina našich žáků ze 7. a 9. ročníku do Markersbachu, aby pomohla při soutěži českého jazyka (tzv. Bohemiádě), která se na partnerské škole koná již poněkolikáté - němečtí žáci byli hodnoceni podle rozhovoru s našimi žáky, část našich žáků se jako porotci podíleli nhodnocení jednotlivých výkonů. Pak se role obrátily. Naši žáci byli hodnoceni, jak doukážou odpovědět na otázky svých německých partnerů v německém jazyce (tzv. Germaniáda). I oni vytvořili porotu a hodnotili výkony našich žáků. Tři nejlepší z každého ročníku byli odměněni. Po návštěvě partnerské školy byla naplánovaná prohlídka cínových komor v Pöhle, během které jsme se seznámili s historií těžby cínu a uranu v německé části Krušnohoří.

      Prezentace: bohemiada_25.6..pdf​​​​​​​

      Do galerie Bohemiáda a Germaniáda - 25.6.2018 byly přidány fotografie.

    • Setkání s německou partnerskou školou Jenaplanschule
     • Setkání s německou partnerskou školou Jenaplanschule

     • 13.6. se vydali žáci šestých tříd na setkání s německou partnerskou školou Jenaplanschule z Markersbachu. Cílem se stala přírodní rezervace SOOS, kde ve smíšených skupinkách museli účastníci hledat odpovědi na otázky v dvojjazačném pracovním listě podle informačních tabulí, které se nacházejí po trase přírodní rezevací. Pak následovala prohlídka nedalekého středověkého hradu Seeberg.

      Prezentace: soos_13.6..pdf​​​​​​​

    • Škola v přírodě - Plasy 2018 (3. až 5. ročník)
     • Škola v přírodě - Plasy 2018 (3. až 5. ročník)

     • Škola v přírodě aneb vyrazili jsme do Bradavic

      V pátek 1. 6. 2018 vyrazily třídy 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B do RS Máj Plasy – školy v přírodě agentury HAUL.  Přibližně hodinu poté, co děti zamávaly rodičům, je v cílové destinaci přivítal pan Hanuš a za pomoci vychovatelů se ubytovaly. Dobu čekání na vstupní zdravotní filtr si děti krátily seznamováním se se svými vychovateli pomocí různých her. Následovala první společná večeře a seznámení s pravidly a provozním řádem školy v přírodě.

      Druhý den odpoledne začalo to pravé dobrodružství, které skončilo až ve čtvrtek večer vyhlášením výsledků soutěže. Celopobytová hra inspirovaná oblíbeným Harry Potterem děti velmi bavila, úkoly plnily s nadšením, soutěžní duch pohltil celou výpravu a tematická píseň, která se zpívala při každém nástupu, se stala hitem. Velmi napínavý byl večer, kdy Moudrý klobouk rozděloval děti do bradavických kolejí – Nebelvír, Zmijozel, Havraspár nebo Mrzimor. Každé odpoledne se soutěžilo v různých disciplínách, jako třeba sesbírat co nejvíce kouzelných svitků, naučit se magické formule, sestavit mapu Bradavic, posbírat pro Harryho Bertíkovy fazolky, zahrát pantomimu či ze své vychovatelky vytvořit během krátkého času příšerku. Neméně zábavné byly také hry s názvy Věštkyně, Mise nálepka, Barevná výzva, Boyard a Kouzelné sestavy, které si děti patřičně užily.

      Každý den bylo počasí jak na objednávku – sluníčko svítilo od rána do večera. Dopolední aktivity byly v režii paní učitelek, které s dětmi navštívily Minigolf v nedalekých Plasích, hrály hru Člověče nezlob se, kde figurkami byly samy děti, vyrazily na Foto rallye do lesa, navštěvovaly nedaleké koupaliště, kde se děti v horkých dnech mohly ochladit. Součástí každého rána byla i rozcvička. Někdo běhal a protahoval se v areálu, jiní absolvovali každoranní běh ke Klášteru Plasy a zpět – cca 3 km.

      Zpestřením bylo vystoupení hosta, který učil děti základům beatboxu - PC KC PC KC TDB PC PC KPC! Pro každého správného beatboxera je toto hračka! ;) Také podvečerní a večerní zábava byla rozmanitá – karneval, křupková párty, diskotéka, kobližková párty, a děti si vše užily naplno. Celý týden byl zakončen vyhlášením výsledků soutěže a velkolepým ohňostrojem, při kterém se tajil dech.

      Kromě perfektně připravené zábavy a obdivuhodných organizačních schopností pana Hanuše a celého jeho týmu, je třeba zmínit a hlavně pochválit kuchyň. Troufám si tvrdit, že na pana Pepíčka nikdo z nás nezapomene, protože jeho kulinářské umění se nedá jen tak popsat, to se musí okusit.

      Co říci závěrem? Snad jen tolik, že příští rok nás snad pojede ještě více ;-) Za celou výpravu sepsala Petra Duncsáková

      Do galerie Škola v přírodě - Plasy 2018 (3. až 5. ročník) byly přidány fotografie.

     • Almanach žákovských prací 2018

     • Pozdě, ale přeci...Po posledních úpravách vás můžeme pozvat k pročtení sborníku prací 6.A, 6.B, 8.A a 9.A, které vznikaly v hodinách češtiny a výtvarné výchovy. Nechť vám příjemně zpestří vstup do všemi tolik očekávaného období práznin!

      Almanach_2018.pdf

     • Reklama na knihu v 2. pololetí

     • Také v druhém pololetí si formou mluvních cvičení mohli žáci 6.A, 6.B a 8.A zasoutěžit o knižní odměnu. Spolužáky byl hodnocen zvlášť řečnický výkon i obsah knihy, z výsledkové tabulky se tak můžeme dozvědět nejenom jména nejlépe hodnocených řečníků, ale také získat tipy k přečtení titulů, které posluchači mluvních cvičení považují za zajímavé. Knižní odměnu si domů odnesl Fanda Macháček ze 6.A, Jasin Khaled ze 6.B a Minh Ha z 8.A. V příloze naleznete pořadí nejlepších výsledků do 10. místa. Reklama_na_knihu_2018_2_polol.docx

    • Úspěch našeho týmu v soutěži Paměť národa - příběhy našich sousedů
     • Úspěch našeho týmu v soutěži Paměť národa - příběhy našich sousedů

     • Dne 13.6.2018 se uskutečnila závěrečná prezentace soutěžních týmů na Prvním českém gymnáziu v rámci projektu Paměť národa. Týmy základních škol a gymnázií musely během několika měsiců zpracovat právění svého pamětníka. Jejich výstupy v podobě videa, audia či úvahy hodnotila pečlivě tříčlenná porota. Při závěrečné prezentaci týmy seznámily porotu i veřejnost s vyprávěním svého pamětníka a se svojí prací na projektu. Naše škola se projektu účastnila podruhé a tým naší školy pod vedením uč. Kubové (ve složení E. Knushi, D. Umurzokova a H. Vacovská) se opět umístil mezi třemi nejlepšímim, tentokrát na druhém místě (o proti loňskému ročníku zlepšení o jedno místo). Pamětnicí byla paní Eva Zubková, která vyprávěla o svém dětství za Protektorátu.

    • Setkání v rámci projektu Dialogy - výstava o kosmonautice a společný bowling
     • Setkání v rámci projektu Dialogy - výstava o kosmonautice a společný bowling

     • Dne 31.5.2018 se uskutečnilo další setkání se žáky partnerské školy z Markersbachu. Nejdříve proběhly v parnerské škole besedy o fungování školních parlamentů na obou školách a o nadcházejícím ročníku soutěže First Lego League. Pak účastníci setkání odjely společným autobusem do Morgenröthe-Rautenkranz, kde se nachází muzeum věnované historii kosmonautiky. Během polední pauzy na oběd se natáčely videa pro Bohemiádu (soutěž v českém jazyce, které se účastní německé děti) a pro video-soutěž, kterou pořádá SAB. Poslední zastávkou byl Schwarzenberg, kde se v místní hale hrál bowling ve smíšených skupinách.

      Odkaz na prezentaci: Morgerothe_31.5..pdf​​​​​​​

      Odkaz na fotogalerii: zde

    • Druháčci oslavili Mezinárodní den dětí v Markersbachu
     • Druháčci oslavili Mezinárodní den dětí v Markersbachu

     • Dne 29.5.2018 se vydali žáci druhých ročníků do partnerské školy Jenaplanschule Markersbach, kde osvalili společně svůj svátek. Během dopoledne mohli plnit zábavné úkoly na 12 stanovištích, které připravily učitelky Jenaplanschule a Základní školy jazyků. Poté, co gong ohlásil konec plnění úkolů, se děti přesunuly ve smíšených skupinách do jednotlivých tříd, kde proběhlo zhodnocení (děti mohly říci, která aktivita se jim nejvíce líbila). Všechny pak dostaly sladkou odměnu. Po polední pauze se jelo do Cranzahl, odkud jezdí parní vláček Fichtelberbahn do Oberwiesenthalu, kde si pak děti mohly koupit suvenýry. V prezentaci si můžete prohlédnout také obrázky dětí, kterými vyjádřily svoje dojmy ze setkání.

      Odkaz na prezentacI: Markersbach_29.5..pdf

      Odkaz na fotogalerii: zde

    • Spolupráce naší školy s Lázeňskými lesy Karlovy Vary
     • Spolupráce naší školy s Lázeňskými lesy Karlovy Vary

     • Na začátku školního roku 2017/18 jsme byli osloveni ke spolupráci Lázeňskými lesy, které se rozhodly v okolí Goethovy rozhledny vybudovat „stezku plnou strašidel a lesních tvorů“! Žáci naší školy se měli stát tak trochu „spolutvůrci“ podob jednotlivých pohádkových postav, proto během podzimu žáci 2. až 9. ročníků ve výtvarné výchově tvořili a vymýšleli, jakpak by dané bytosti mohly asi vypadat…..

      Paní učitelky nejdříve žáky seznámily s textem pohádek a následným povídáním „nabudily“ žákovskou fantazii tak, že žáci se již s vlastními konkrétními představami pustili do kreslení. Výsledky dětské „umělecké tvorby“ byly různé, ale v každém případě se mnohé výtvory staly inspirací pro realizátory projektu.

      Když budete chtít vidět, jak vypadá například Bleskava hromovitá, Bakterius světelný nebo Čekulátka jedovatá, udělejte si čas a vyrazte na procházku ke Goethovce…..

      Moc děkujeme p. řediteli ing. Krejčímu za štědrou odměnu pro naše žáky (výtvarné potřeby a dárkový poukaz do lanového centra pro žáky 5. – 9. ročníku). Na podzim se můžeme těšit ještě na nové lavičky ve školní zahradě.

     • Chceme čisté město

     • Ve dnech 10.- 23. dubna 2018 proběhl úklid stezky pod hotelem Imperial v rámci soutěže „Chceme čisté město’’. Do práce se zapojili naši žáci 7. A a měli z ní i přes všechnu dřinu velkou radost, protože stezka je nyní jako nová. Prohlédněte si prezentaci, ve které se dozvíte podrobnosti i zajímavosti. Ke stažení zde: Chceme_ciste_mesto_2018.pdf​​​​​​​


     • Benefiční den s Toničkou 9.6.2018

     • Tříletá Antonie Braunreiter z Karlových Varů se narodila s kvadruspastickou formou dětské mozkové obrny,  nezhoubným nádorem krevních cév a šedým zákalem obou očí, v jehož důsledku skoro nevidí. Pro zmírnění projevů nemoci a zlepšení kvality života je nutné absolvovat intenzivní rehabilitační péči, která je velmi finančně nákladná a není hrazena zdravotními pojišťovnami. V rámci pomoci Toničce se bude dne 9. června 2018 konat ve Velkém Rybníku na Karlovarsku benefiční den, který již počtvrté pořádá město Hroznětín a Spolek obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova. Pro návštěvníky je od 13,00 připraven pestrý program (např. vystoupení hudebních skupin, divadlo pro děti, spanilá jízda motorkářů, autogramiáda hokejistů HC Energie, lanová dráha nad rybníkem, jízda ve člunu s hasiči). Během akce bude možné finančními dary podpořit rodiče Toničky přímo v místě konání, můžete jí však přispět také zakoupením výrobků dětí v prodejním stánku, v němž ani letos nebudou chybět ani výrobky žáků naší školy. Letos do charitativního prodeje odevzdáme keramické ozdůbky, ozdobné krabičky, veselé sklenice na drobnosti, šperky nebo záložky a budeme doufat, že se jejich prodejem podaří utržit částka alespoň tak vysoká, jak tomu bylo minulý rok - tehdy se podařilo rozprodat téměř všechny výtvory našich žáků a vydělat tím přibližně 2 300 Kč na dobrou věc.  

      Pomoc Toničce je možné směřovat také přímo na transparentní účet č. 223428098/0600.

      Více informací o akci naleznete např. na stránkách https://www.velkyrybnik-hroznetin.cz/

     • Ocenění almanachu žákovských prací

     • V pátek 11. května na Výstavišti v Praze-Holešovicích proběhlo v rámci knižního veletrhu Svět knihy slavnostní vyhlášení výsledků 45. ročníku soutěže dětského literárního projevu Náš svět. Tuto soutěž vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím garantem je Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Do letošního ročníku bylo zasláno celkem 196 prací a 22 z nich bylo oceněno. Akce se stala součástí kampaně Rosteme s knihou. Ve čtvrté kategorii kolektivních děl byl do této soutěže zaslán také loňský almanach literárních, slohových a výtvarných prací žáků paní učitelky Táborkové. A velikým překvapením pro nás bylo, že právě on byl porotou vybrán mezi 5 nejlepších prací kolektivů celé republiky a byl oceněn čestným uznáním. Blahopřejeme tímto všem přispěvatelům z loňské 7.A, 9.A a 9.B, kteří se na almanachu podíleli.

      Oceněná práce je stále ke stažení na stránkách školy: https://jazkvary.edupage.org/news/?zac=40 

     • Naši žáci pomáhali na Mattoni 1/2maratonu

     • Jako již každoročně se naši žáci zúčastnili jako dobrovolníci Mattoni 1/2maratonu. V tomto ročníku jsme zaznamenali rekordní účast, jelikož dorazilo přes padesát dětí. Byli jsme proto nejpočetnější organizační skupinou ze všech. Obsadili jsme tři traťové úseky od Divadelního náměstí přes GH Pupp až po Galerii umění. Pár dobrovolníků jsme zapůjčili také na třídu T. G. Masaryka. Všichni žáci si od svých vedoucích, Dagmar Svobodové a Jiřího Šebka, zaslouží velikou pochvalu za profesionalitu a výbornou pomoc při organizaci závodu.

      Tento stále populárnější závod si rok od roku získává více příznivců i přímých účastníků. Řada učitelů se zúčastnila DM rodinného běhu a páni učitelé Ladislav Hlavatý a Lukáš Trapp startovali v hlavním závodu.

      Všem ještě jednou děkujeme a budeme doufat, že se zde sejdeme i za rok, možná ještě v hojnějším počtu.