• Testování IQ
     • Testování IQ

     • Ve čtvrtek 30. 5. 2019 proběhlo ve škole testování IQ Mensou ČR, kterého se zúčastnilo 39 přihlášených žáků z celé školy.  

    • Projekt Dialogy II - návštěva Markersbachu 24.5.2019
     • Projekt Dialogy II - návštěva Markersbachu 24.5.2019

     • Dne 24.5. se vydali žáci 4.A a 4.B do Markersbachu, kde jim partnerská škola Jenaplanschule připravila aktivity na téma "Středověké slavnosti". Děti si mohly vyzkoušet dovednosti středověkých rytířů - např. zacházení s mečem a beranidlem, střílení z luku či házení na cíl nebo do dálky. Vyzkoušeli si také jízdu na "koni" s kopím při rytířském turnaji. 

      Do galerie Projekt Dialogy II - návštěva Markersbachu byly přidány fotografie.

     • Pozvánka na benefiční den

     • Také letos naši žáci přispěli na dobrou věc svými výrobky, které se budou prodávat v rámci benefičního dne na podporu nemocného Filipa Přibila a jeho rodiny. Zakoupením krásné záložky, připínací placky, keramické dekorace či jiného drobného dárku můžete pomoci i vy, pokud se 8.6.2018 vydáte na Velký Rybník. Program této akce nabízí spoustu zajímavých vystoupení i aktivit. Jste srdečně zváni. 

    • ½ maraton s našimi dobrovolníky
     • ½ maraton s našimi dobrovolníky

     • Tak jako každý rok, i letos, pomáhali naši žáci na ½ maratonu, který proběhl v Karlových Varech 18. května. Počet žáků, kteří se chtějí aktivně zapojit, se rok od roku zvyšuje a letos dosáhl úctyhodných sedmdesáti. Dokonce nám přišli pomoci bývalí studenti, kteří naši školu již nenavštěvují, ale rádi si užijí atmosféru tohoto populárního závodu a setkají se svými bývalými spolužáky.

      Svoji premiéru si letos odbyli šesťáci, pro které byla účast na této akci nová a zároveň byli těmi nejmladšími organizátory na trati. Premiéru ale zvládli všichni výborně a podle většiny reakcí se jim závod, a s ním spojené organizační povinnosti, líbily.  

      Díky úctyhodnému počtu dobrovolníků se nám podařilo obsadit hned tři části trati od Městského divadla, přes GH Pupp až po křižovatku u hotelu Richmond a zpět.

      Všem, kteří se v sobotu neseděli doma, a přišli nám pomoci s organizací závodu, patří veliké poděkování, jelikož vše zvládli na jedničku. A opět dokázali, že výborná pověst, kterou má naše škola na této akci, nám nepatří jen tak náhodou.

      Dagmar Svobodová

    • Bohemiáda a Germaniáda v Markersbachu 3.5.2019
     • Bohemiáda a Germaniáda v Markersbachu 3.5.2019

     • 3.5.2019 se vydala skupina našich žáků ze 6. a 7. ročníku do Markersbachu, aby pomohla při soutěži českého jazyka (tzv. Bohemiádě), která se na partnerské škole koná již poněkolikáté a stalo se již tradicí, že se jí účastní naši žáci jako pomocníci – část žáků vede s Němci rozhovor v češtině a další část hodnotí výkony Němců.

      Pak se role obrátily. Naši žáci byli hodnoceni německými, jak dokážou odpovědět na otázky v německém jazyce, které jim kladli německé děti (tzv. Germaniáda). Po obědě proběhlo vystoupení našeho česko-německého divadelního kroužku pro rodiče Jenaplanschule (naposledy se hrála již osvědčená hra O zvířátkách a pizze). Poté proběhlo vyhlášení tří nejlepších ve dvou kategoriích Bohemiády a Germaniády. Odměnou pro všechny byl na závěr bowling ve Schwarzenbergu.

      Do galerie Bohemiáda a Germaniáda v Markersbachu 3.5.2019 byly přidány fotografie.

    • Setkání se žáky z Plavna 9.5.2019
     • Setkání se žáky z Plavna 9.5.2019

     • Žáci 5.B měli možnost se setkat se žáky partnerské školy ze saského Plavna. Společně navštívili dílny na statku Bernard, kde si ve smíšených skupinkách vyrobili svíčku, přírodní mýdlo s bylinkami, tašku nebo ptačí budku. Jedna skupina si stihla zahrát a seznámit se. Po obědě v naší školní jídelně následovala společná procházka lázeňským centrem.

      Do galerie Setkání se žáky z Plavna 9.5.2019 byly přidány fotografie.

    • Úspěch našich žákyň v cizojazyčných olympiádách
     • Úspěch našich žákyň v cizojazyčných olympiádách

     • Na začátku května 2019 se uskutečnila ústřední kola celorepublikových soutěží v cizích jazycích (německém a anglickém). Poprvé měla naše škola zástupkyni v každé z nich. Linda Hacene (8.A) obsadila úžasné 3. místo v německém jazyce a Dariya Cherevko (9.A) se umístila na 9. místě v anglickém jazyce. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy i Karlovarského kraje.

    • Podporujeme nemocného Filipa - sběr víček obnoven
     • Podporujeme nemocného Filipa - sběr víček obnoven

     • Již několik let naše škola spolupracuje na charitativních kampaních, pořádaných ve prospěch dítěte z našeho regionu městem Hroznětín a Spolkem obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova. V rámci těchto kampaní lze přispívat zdravotně postiženým dětem na transparentní účet nebo přispět do sbírek formou útraty na benefičních dnech konaných na Velkém Rybníku vždy v červnu. Naše škola do této charitativní akce přispívá již pravidelně žákovskými výrobky, které jsou na akci k prodeji, ale také předáním plastových víček, která se do doby konání benefičního dne podaří nasbírat. Ten letošní bude věnován Filipovi Přibilovi z Karlových Varů, který je postižen syndromem růstové retardace, navíc z důvodu atypického postavení hrtanu může přijímat jen tekutou stravu, a dokonce trpí ještě dalšími velice ojedinělými metabolickými poruchami. Jeho tatínek navíc utrpěl dva infarkty a je zařazen do transplantačního programu jako čekatel na nové srdce. Pomoc rodině je proto velmi vítaná a výtěžek z benefičního dne, který se letos uskuteční 8.6.2019, bude sloužit k nákupu plen, zdravotních pomůcek, speciálního kočárku a učebních pomůcek. Také naše škola by ráda rodině Filipa nějak pomohla - kromě tvorby krásných výrobků k prodeji a propagace této akce tedy obnovujeme také sběr plastových víček od PET lahví, a to pouze do 6.6. 2019. Sběrným místem ve škole je školní knihovna, která je otevřena v pondělí, středu a pátek o velké přestávce. 

      Zde Filip_Pribil.png najdete další informace ohledně možnosti přímé pomoci rodině Přibilových. Informace lze dohledat také na oficiálních stránkách města Hroznětín.

     • Evropa ve škole

     • Žáci naší školy občas excelují v různých jazykových, sportovních i technických soutěžích. Rádi bychom se ale pochlubili také úspěchem v soutěži výtvarné a výtvarně-literární. Soutěž Evropa ve škole je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v České republice probíhá od roku 1992. Soutěžním zadáním letos bylo výtvarně nebo literárně vyjádřit svůj postoj k jednomu z šeti zadaných tematických okruhů. Helenka Slezáková ze 7.B si zvolila téma Zvířecí parlament a její práce byla odbornou porotou oceněna jako třetí nejlepší ze všech příspěvků této věkové kategorie v Karlovarském kraji. Helenka obdržela zaslouženou odměnu a její práce postupuje do celorepublikového výběru, stejně jako druhý vítězný projekt, který do soutěže společně vytvořili členové čtenářského klubu ze 6.A. Svou báseň Tuhle tamhle v unii zpracovali jako koláž z textů a obrázků. Z krajského kola postoupila tato práce jako druhá nejlepší v kategorii kolektivních děl. Jde o rýmovánou slovní hříčku založenou na dvojverších, inspirovanou podobnou básní Olgy Hajné, ovšem v naší verzi s jednotícím tématem známých míst Evropské unie. Vymýšlení rýmů na různá evropská města i státy děti velice bavilo a vyhledávání a aranžování vhodných obrázků k dotvoření této kolektivní práce snad ještě více. Také Maxovi, Kubovi, Adélce, Verče, Káje, Nikče, Nině, Evelíně a Ivanovi ze 6.A budeme držet palce, aby jejich práce zaujala a pobavila také pražskou porotu. Za svou snahu si vyberou odměnu v podobě knih vlastního výběru, které budou k dispozici jim i dalším čtenářům ve školní knihovně.

    • Noc s Andersenem
     • Noc s Andersenem

     • Březen je měsíc knihy – tímto heslem se řídíme i my, a proto jsme také letos poslední březnovou páteční noc zasvětili pohádkovému dobrodružství, které dětem přináší celostátní akce s názvem Noc s Andersenem. Naše škola se do andersenovského nocování, kterého se letos zúčastnilo nad 90 000 dětí i dospělých na 764 místech v ČR i mimo ni, zapojila už potřetí. Program noci byl bohatý. Nejdříve při uvítacím divadelním vystoupení starší žáci prozradili téma celého večera – v parodii soutěže Máme rádi Česko totiž formou otázek a odpovědí připomněli nejvýznamnější české spisovatele a ilustrátory dětských knih, kteří publikovali v nakladatelství Albatros. To letos slaví 70. výročí od svého založení, a tak se děti mohly leccos o klasicích naší dětské literatury dozvědět i v další části večera – v pohádkovém soutěžním okruhu. Ve trojčlenných týmech plnily soutěžní kvízy i různé sportovní disciplíny. A na zklidnění jim pan loutkoherec předvedl svůj um při pohádce Ze života čerta Prejta. Tím ale zdaleka ještě nenastal čas k odchodu na kutě, vždyť počasí přálo nočním venkovním aktivitám, při kterých šlo nejenom o to zdolat strach, ale také napnout mozkové závity při luštění světelných šifer, které bylo třeba dosadit do pohádky H.Ch. Andersena. Spaní v provizorních podmínkách tříd po tak vyčerpávajícím programu nakonec většině účastníků vůbec nevadilo. Ráno přineslo ještě slavnostní vyhlášení vítězů sportovního pohádkového okruhu a po rozdání diplomů a úklidu se všichni mohli se spoustou neobvyklých zážitků spokojeně odebrat domů.

      Jménem organizátorů, jmenovitě paní učitelky Táborkové, pana učitele Brhela, třídních učitelek 1.A, paní učitelky Duncsákové, 4.C, paní učitelky Janischové, 5.A, paní učitelky Siřínkové s manželem, dále pak paní učitelky Teušlové a Maturové, bychom rádi poděkovali vybraným žákům z 6.A, 6.B a z 9.A a 9.B, kteří ve svém volném čase dobrovolně, ochotně a spolehlivě vypomohli s přípravou a realizací celé akce. Velice si jejich dobré vůle vážíme. V příloze si můžete prohlédnout fotoprezentaci.Noc_s_Andersenem_2019.pdf​​​​​​​

    • Postup do národního florbalového finále
     • Postup do národního florbalového finále

     • Velikým překvapením ČEPS cupu jsou florbalistky ze ZŠ Libušina

      Neuvěřitelné se stalo skutečností. Florbalistky ze ZŠ Libušina Karlovy Vary postoupily minulý týden v rámci ČEPS cup do národního florbalového finále, které se uskuteční 15. dubna v Ostravě. 

      Na začátku bylo 1263 přihlášených týmů z celé České republiky v kategoriích dívky a chlapci narození v roce 2007 nebo později. Každá základní škola mohla vyslat do bojů dva týmy (jeden dívčí a jeden chlapecký). V Karlovarském kraji se jich přihlásilo 71.

      7. ročník turnaje začal v listopadu 2018 nejprve na okresní úrovni. Z ní postoupili ti nejúspěšnější do prosincového Krajského finále a odtud do Národního finále, buď do skupiny Východ nebo Západ. Toto „semifinále“ se uskutečnilo na konci března. Ti nejlepší se nyní utkají ve Finálovém turnaji o republikové prvenství. 

      Florbalistky ze ZŠ Libušina suverénně zvítězily v okresním i krajském kole a v Národním finále – Západ získaly po parádních výkonech postupové třetí místo. 

      Přitom Karlovarský kraj patří na tomto turnaji k těm florbalově slabším. V dosavadních šesti ročnících se podařilo do finále postoupit pouze dvěma chlapeckým týmům. Dívčí tým nepostoupil zatím žádný. Až v sedmém ročníku se toto „prokletí“ podařilo dívkám ze ZŠ Libušina prolomit. 

      Vítězná sestava, která bude hájit barvy Karlovarského kraje na tomto prestižním turnaji až v daleké Ostravě, je v tomto složení: Natálie Hrbatá, Emma Černá, Tereza Truhlářová, Ella Nádeníčková, Andrea Götzová, Vanessa Havlíková, Rubina Sahatqiu, Monika Pahrová. Paradoxem je, že žádná z dívek nehraje florbal závodně a trénují pouze ve školním kroužku pod vedením učitele Ladislava Hlavatého. I to dokazuje, že už samotný postup do Ostravy je pro tuto školu ohromným úspěchem. 

      Držme našim florbalistkám palce, budou bojovat ve své kategorii s pěti nejlepšími týmy z České republiky!

      Dagmar Svobodová

     • Krajské kolo soutěže "Angličtina nás baví"

     • Dne 28. 3. 2019 se na naší škole uskutečnilo krajské kolo soutěže "Angličtina nás baví" pro žáky 4. a 5. ročníků. Soutěž byla již před 15ti lety vymyšlena a zorganizována naší paní učitelkou Mgr. Pavlou Siřínkovou. Stejně jako každý rok i letos se sešly velmi šikovné a nadané děti, takže porota neměla jednoduché rozhodování. Soutěž se nesla v příjemné a přátelské atmosféře. Rádi bychom pogratulovali našim žákům: Péťovi Májovi ze 4.C k druhému místu a Danu Skoupému z 5.A k třetímu místu.

      Článek pro tisk:

      Angličtina nás baví je název soutěže určené pro děti ze čtvrtých a pátých tříd základních škol. Její zakladatelkou je Mgr. Pavla Siřínková, a letos se uskutečnil již patnáctý ročník.

      Na základní škole Libušina v Karlových Varech proběhlo krajské kolo, kterého se zúčastnily děti z Karlovarska a Chebska. A jak již sám název soutěže napovídá, angličtina tyto děti opravdu baví.

      V porotě zasedli učitelé angličtiny, kteří hodnotili, jak umí děti vyprávět samy o sobě, předvedenou písničku nebo básničku a nakonec následovala nejtěžší část soutěže a tou byl popis obrázku.

      „Porota neměla v žádném případě lehké rozhodování, protože se přihlásilo plno šikovných a nápaditých dětí, na kterých bylo opravdu vidět, že je angličtina baví. Celá soutěž se tak nesla ve velmi příjemné atmosféře,“ uvedla organizátorka Ing. Lucie Veselská.

      Na prvním místě, v kategorii čtvrtých tříd, se umístila Adéla Uhrová ze ZŠ Truhlářská  Karlovy Vary, druhé místo zůstalo na ZŠ Libušina a vybojoval ho Petr Thomas Máj a třetí místo patřilo Sofii Simmerové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

      V kategorii pátých tříd si nejlépe vedla Kristýna Oniščuková ze ZŠ Jih, Mariánské Lázně, na druhém místě skončil Filip Šír ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a třetí místo patřilo Danielovi Skoupému z pořádající ZŠ Libušina Karlovy Vary.

      Dagmar Svobodová

    • Závěrečné konference k projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu
     • Závěrečné konference k projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu

     • Tříletý projekt "Dialogy - společně se učíme pro Evropu", který byl realizován společně s německou partnerskou školou Jenaplanschule z Markersbachu, byl zakončen dvěma konferencemi, 21.3. v Markersbachu a 27.3. na ZŠ jazyků, za účasti pozvaných hostů. Kromě hodnocení průběhu a seznámení s výstupy projektu mohli účastníci obou konferencí shlédnout vystoupení žáků obou škol - společnou česko-německou hru o tom, jak zvířátka pekla pizzu, ale také pásmo českých písniček a německých básniček. Na konec si děti ověřily svoje znalosti o Česku a Německu v kvízu. Spolupráce s Jenaplanschule bude pokračovat v rámci 4 menších projektů, které jsou zaměřeny na robotiku, divadelní kroužek a vzájemná setkávání žáků partnerských škol. Novým partnerem spolupráce s německou školou se stala ZŠ 1. máje z Karlových Varů.

      Prezentace: konference_21.3..pdf          konference_27.3..pdf​​​​​​​

    • Ředitelské volno - 8. dubna 2019
     • Ředitelské volno - 8. dubna 2019

     • Ředitel Základní školy jazyků uděluje na 8. 4. ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogů. V tento den se ruší školní výuka. Tento ten je možné přihlásit děti prvního stupně do školní družiny. Pro přihlášené děti bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Zájem o služby školní družiny nahlaste třídním učitelkám do 3. 4. 2019.

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení