• Doupovské hory 2022

     • Žáci 7. ročníků se 19. a 20. června vydali na dvoudenní exkurzi do Doupovských hor. Provázel je Jan Matějů, přírodovědec z Karlovarského muzea. Během exkurze tento odborník seznámil naše žáky s vybranou flórou a faunou a historickým vývojem krajiny, na které se podepsalo zánik řady vesnic v souvislosti se zřízením Vojenského újezdu Hradiště.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Doupovské hory 2022.

     • Módní design v textilní výrobě

     • Žáci 9.A si během projektové výuky mohli vyrobit tričko dle svého návrhu technikou síťotisku. Nejdříve si vytvořili na papír návrh, poté si vystřihli potřebné tvary, které si naaranžovali na tričko, a nakonec se vše zažehlilo.

     • Angličtina ve městě

     • 16. června podnikla 3.B zajímavou výuku angličtiny ve městě. Skupina paní učitelky Bot připravila pro skupinu paní učitelky Kotěšovcové cestu k pokladu, během které se plnily zajímavé úkoly. Byli jen vítězové a navíc bylo krásné počasí.

     • Vystoupení našich gymnastek

     • Na konci května dívky z kroužku sportovní gymnastiky pozvaly své rodiče a kamarády do tělocvičny naší školy, aby jim předvedly své sestavy.

      Nejdříve proběhl společný nástup s gymnastickým pozdravem. Na všech nářadích vystupovaly dívky postupně, a to od nejmladších dívek z 1. a 2. tříd (Pepina D., Míša K., Saša K., Sofča H.), dále pak dívky z 3. až 5.tříd (Alička K., Natka B., Luisinka M., Anetka B.) a na závěr se předvedly nejstarší členky kroužku z druhého stupně ZŠ (Marlenka L., Emča K. a Natka S.). 

      Vystoupení zahájily ukázkami sestav na hrazdě, které byly odstupňované podle obtížnosti pro dané věkové kategorie. Poté se naše nejmladší gymnastky předvedly na lavičce, starší na nízké kladince a nejstarší dívky na vysoké kladině. Vrcholem celého vystoupení pak bylo cvičení na akrobacii, kde dívky zacvičily nádherné sestavy s hudebním doprovodem.

      Troufám si říci, že všichni, kdo se přišli podívat, byli výkonem děvčat nadšeni a nejednu sestavu sledovali se zatajeným dechem.

      Gymnastika bývá často označována za královnu sportu, proto mne velmi těší, když se i dnešní mládež tomuto  krásnému sportu věnuje. Děkuji všem dívkám za přízeň a rodičům za podporu.

      Všem přeji krásné a poklidné léto :-)

      Petra Duncsáková

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Vystoupení našich gymnastek.

    • Dětský den v Markersbachu - 2. června 2022
     • Dětský den v Markersbachu - 2. června 2022

     • Dne 2. června 2022 se vydala 3.A oslavit Dětský den s německými vrstevníky z Jenaplanschule do Markersbachu spolu s dětmi ze ZŠ K. Vary 1. máje. Setkání se konalo na místním hřišti, kde byla připravena 4 stanoviště pro 80 dětí. Kromě toho si všechny děti společně zacvičily a zatancovaly.

      Po polední pauze odjely české děti do Neudorfu, kde nastoupily na parní vláček, kterým jely do Oberwiesenthalu. Zde si mohly nakoupit v místním supermarketu. U kasy si musely poradit samy. Velmi často se stávalo, že si děti špatně spočítaly konečnou cenu nákupu a musely něco u kasy nechat. Naštěstí pokladní byli vstřícní.

      Výlet se vydařil také díky krásnému počasí. Setkání se konalo v rámci česko-německého projektu Tvoříme společně trvalou Evropu.

      Zde je popis jednotlivých stanovišť:

      1. Hra s barvami: kolem hřiště byly vyvěšeny barevné karty. Vedoucí hry zvolali název nějaké barvy v češtině a němčině, ke které se pak musela česko-německá dvojice dostat předem daným způsobem (trakař, skok po jedné noze, kachní chůze, běh zády k sobě, běh v obruči). Pak musela dvojice za ruce co nejrychleji na start. Nejpomalejší dvojice nebo ta, která porušila pravidla, byla vyřazena z hry.

      2. Poznávací bingo: každé dítě dostalo kartičku s devíti políčky (3x3). V každém políčku byla vždy jedna věta, která popisovala určitou vlastnost (např. „Máme doma zvíře.“). Úkolem dětí bylo najít spoluhráče, o kterém tato věta souhlasí. Když někoho takového našly, napsaly si jeho jméno do políčka. Cílem hry bylo sesbírat co nejvíce jmen, ale minimálně tři v jedné řadě (rovnoběžně, svisle nebo diagonálně) jako v bingu.

      3. Tlumočící štafeta se skákáním v pytli: hrály dva týmy proti sobě (vždy pět českých a pět německých dětí v jednom týmu). Každé dítě dostalo dvě kartičky, na každé bylo jedno slovo v cizím jazyce. Na druhé straně překážkové dráhy leželo deset obrázků, které odpovídaly slovům na kartičkách. Každý tým dostal jeden pytel. Děti běžely jedno po druhém s prvním slovem a pytlem v ruce k obrázkům a položily svou kartičku na příslušné slovo. Zpátky skákaly v pytli opět na startovní pozici. Tam předaly pytel druhému dítěti, které mohlo vyběhnout. Oběma týmům se měřil čas, dokud každé dítě neběželo dvakrát. Za každé špatně položené slovo se odečítala jedna sekunda. Vyhrál rychlejší tým.

      4. Čtyřka vyhrává: vytvořily se 4 stejně velké týmy. Na stole leželo 8 obrázků po šesti různých barvách, tzn. celkem 48 obrázků. Týmy si postupně vybíraly vždy jedno políčko. Aby ho získaly, musely jít k vedoucímu hry a říct správně v cizím jazyce, co je na obrázku a barvu. Pokud to bylo správně, získaly kartičku s oním slovem, na ní napsaly číslo svého týmu a položily ji na příslušný obrázek. Tak se vystřídaly postupně všechny týmy. Cílem hry bylo vytvořit řadu ze tří označených obrázků (vodorovně, svisle nebo diagonálně). Za každou řadu získal tým jeden bod. Vyhrál tým s nejvíce body.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Dětský den v Markersbachu - 2. června 2022.

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení