• Dopis ŘŠ - aktualizovaná opatření na období 14.10. - 1.11.2020

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o aktuálních a ze známých důvodů upravených opatřeních, která stanovujeme na období středa 14.10. -  neděle 1.11. 2020:

      1) výuka všech žáků školy bude probíhat distančně - výuka, při které se žáci neučí ve škole. Prvotní informace o hodinách distanční výuky mají žáci v třídní knize (EduPage) v kolonce pro domácí úkoly. Distanční výuka by neměla vyžadovat spoluúčast rodičů na vyučovací hodině, dohled nad dětmi a zajištění domácích podmínek by neměl přesahovat obvyklou úroveň. Distanční výuka je povinná součást vzdělávání. Náplň, formu, úkoly a hodnocení výuky pro danou třídu stanovuje její vyučující.

      2) o způsobu výuky od pondělí 2.11.2020 Vás budu s předstihem informovat

      3) školní družina je do 1.11.2020 uzavřena

      4) nabídka stravování ve školní jídelně:
      a) děti se mohou naobědvat ve školní jídelně od 12:00 - 13:00
      b) dospělí mohou dětem vyzvednout jídlo do jídlonosičů v čase 11:30 - 11:50
      c) dosavadní objednávky jídel od 14.10. do konce měsíce byly všem zrušeny
      d) k novému odběru jídel na středu (14.10.) a čtvrtek (15.10.) je třeba se přihlásit na základě výzvy v EduPage, od pátku (16.10. - 27.10.) si můžete objednat odběr stravy běžným způsobem (aplikace Strava), vždy s dvoudenním předstihem.
      e) režim školní jídelny od 2.11.2020 bude stanoven podle aktuální situace


      Děkuji za pochopení. Přeji zdraví  a sílu  k překonání nelehkého období.
      Mgr. Jiří Burian, ředitel školy