• Dopis ŘŠ - zpráva o rozšíření distanční výuky

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás seznámil s novinkami, kterými reagujeme na dnešní nelehkou situaci. Podle všech předpovědí budeme i v listopadu muset velkou část výuky vykonávat distančně. Pro komunikaci s žáky a rodiči používáme EduPage, který obsahuje třídní knihu, třídní stránky, nástěnky, klasifikaci a zadávání domácích úkolů. V některých předmětech ve vyšších ročnících učitelé používají k doplnění výuky o e-learning  Moodle (silný, ale uživatelsky dosti náročný). Pociťujeme potřebu rozšířit sadu našich nástrojů o systém uživatelsky jednodušší, o možnost výuky on-line, o využití cloudu, o bezpečné prostředí uzavřené školní sociální sítě přístupné pouze učitelům, žákům školy a jejich rodičům, zákonným zástupcům. Vybrali jsme Google Classroom. Někteří žáci se s ním již setkali na prvním stupni v pilotním programu. V posledním říjnovém týdnu mají děti podzimní prázdniny a učitelé se připravují na plné nasazení  Google Classroom od 2.11.2020. Věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům:
      1) Hlavním komunikačním nástrojem zůstává EduPage (rozvrh, klasifikace, docházka, zápis témat a úkolů v třídní knize, webové stránky, zprávy, formuláře, odkazy k on-line výuce...).
      2) Základním nástrojem pro distanční výuku, on-line výuku a později v lepších časech pro podporu přímé výuky e-learningem bude  Google Classroom.
      3) Všem žákům bude přidělen školní e-mail (prijmeni@jazkvary.info), který bude určen pouze pro přihlášení do školního Google Suite a komunikaci se spolužáky. Abychom zajistili pravidla ochrany soukromí, pořebujeme souhlas rodičů, o který Vás neprodleně požádám elektronicky výzvou přes formulář v EduPage, kde bude obsah souhlasu jasně definován a vysvětlen.
      4) Od 2. 11. bude probíhat pravidelná dopolední výuka on-line (videohovory podle pravidelně aktualizovaného rozvrhu v EduPage) v rozsahu 2-3 hodiny za den. Žáci budou potřebovat připojení k internetu a počítač nebo tablet či smartphone. Současně bude probíhat až do návratu do školy distanční výuka (Google Classroom, případně Moodle).
      5) Odevzdávání úkolů e-mailem, přes WhatsApp, Facebook a další veřejné sociální sítě je nežádoucí a nebude akceptováno (skončí bez odpovědi v koši).
      6) Potřebné přihlašovací údaje žákům včas doručí a vysvětlí  třídní učitelé. Pokyny pro své předměty upřesní vyučující.  Způsob komunikace rodičů se školou se nemění.


      S pozdravem a přáním všeho dobrého Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      P.S.: Pokud budete chtít pomoci našim žákům s výpočetní technikou, rádi přijmeme starší notebooky a tablety. Zajistíme základní instalaci SW a zapůjčíme potřebným.

     • Dopis ŘŠ - aktualizovaná opatření na období 14.10. - 1.11.2020

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o aktuálních a ze známých důvodů upravených opatřeních, která stanovujeme na období středa 14.10. -  neděle 1.11. 2020:

      1) výuka všech žáků školy bude probíhat distančně - výuka, při které se žáci neučí ve škole. Prvotní informace o hodinách distanční výuky mají žáci v třídní knize (EduPage) v kolonce pro domácí úkoly. Distanční výuka by neměla vyžadovat spoluúčast rodičů na vyučovací hodině, dohled nad dětmi a zajištění domácích podmínek by neměl přesahovat obvyklou úroveň. Distanční výuka je povinná součást vzdělávání. Náplň, formu, úkoly a hodnocení výuky pro danou třídu stanovuje její vyučující.

      2) o způsobu výuky od pondělí 2.11.2020 Vás budu s předstihem informovat

      3) školní družina je do 1.11.2020 uzavřena

      4) nabídka stravování ve školní jídelně:
      a) děti se mohou naobědvat ve školní jídelně od 12:00 - 13:00
      b) dospělí mohou dětem vyzvednout jídlo do jídlonosičů v čase 11:30 - 11:50
      c) dosavadní objednávky jídel od 14.10. do konce měsíce byly všem zrušeny
      d) k novému odběru jídel na středu (14.10.) a čtvrtek (15.10.) je třeba se přihlásit na základě výzvy v EduPage, od pátku (16.10. - 27.10.) si můžete objednat odběr stravy běžným způsobem (aplikace Strava), vždy s dvoudenním předstihem.
      e) režim školní jídelny od 2.11.2020 bude stanoven podle aktuální situace


      Děkuji za pochopení. Přeji zdraví  a sílu  k překonání nelehkého období.
      Mgr. Jiří Burian, ředitel školy