• Pozvánka na benefiční den

     • Také letos naši žáci přispěli na dobrou věc svými výrobky, které se budou prodávat v rámci benefičního dne na podporu nemocného Filipa Přibila a jeho rodiny. Zakoupením krásné záložky, připínací placky, keramické dekorace či jiného drobného dárku můžete pomoci i vy, pokud se 8.6.2018 vydáte na Velký Rybník. Program této akce nabízí spoustu zajímavých vystoupení i aktivit. Jste srdečně zváni. 

    • ½ maraton s našimi dobrovolníky
     • ½ maraton s našimi dobrovolníky

     • Tak jako každý rok, i letos, pomáhali naši žáci na ½ maratonu, který proběhl v Karlových Varech 18. května. Počet žáků, kteří se chtějí aktivně zapojit, se rok od roku zvyšuje a letos dosáhl úctyhodných sedmdesáti. Dokonce nám přišli pomoci bývalí studenti, kteří naši školu již nenavštěvují, ale rádi si užijí atmosféru tohoto populárního závodu a setkají se svými bývalými spolužáky.

      Svoji premiéru si letos odbyli šesťáci, pro které byla účast na této akci nová a zároveň byli těmi nejmladšími organizátory na trati. Premiéru ale zvládli všichni výborně a podle většiny reakcí se jim závod, a s ním spojené organizační povinnosti, líbily.  

      Díky úctyhodnému počtu dobrovolníků se nám podařilo obsadit hned tři části trati od Městského divadla, přes GH Pupp až po křižovatku u hotelu Richmond a zpět.

      Všem, kteří se v sobotu neseděli doma, a přišli nám pomoci s organizací závodu, patří veliké poděkování, jelikož vše zvládli na jedničku. A opět dokázali, že výborná pověst, kterou má naše škola na této akci, nám nepatří jen tak náhodou.

      Dagmar Svobodová

    • Bohemiáda a Germaniáda v Markersbachu 3.5.2019
     • Bohemiáda a Germaniáda v Markersbachu 3.5.2019

     • 3.5.2019 se vydala skupina našich žáků ze 6. a 7. ročníku do Markersbachu, aby pomohla při soutěži českého jazyka (tzv. Bohemiádě), která se na partnerské škole koná již poněkolikáté a stalo se již tradicí, že se jí účastní naši žáci jako pomocníci – část žáků vede s Němci rozhovor v češtině a další část hodnotí výkony Němců.

      Pak se role obrátily. Naši žáci byli hodnoceni německými, jak dokážou odpovědět na otázky v německém jazyce, které jim kladli německé děti (tzv. Germaniáda). Po obědě proběhlo vystoupení našeho česko-německého divadelního kroužku pro rodiče Jenaplanschule (naposledy se hrála již osvědčená hra O zvířátkách a pizze). Poté proběhlo vyhlášení tří nejlepších ve dvou kategoriích Bohemiády a Germaniády. Odměnou pro všechny byl na závěr bowling ve Schwarzenbergu.

      Do galerie Bohemiáda a Germaniáda v Markersbachu 3.5.2019 byly přidány fotografie.

    • Setkání se žáky z Plavna 9.5.2019
     • Setkání se žáky z Plavna 9.5.2019

     • Žáci 5.B měli možnost se setkat se žáky partnerské školy ze saského Plavna. Společně navštívili dílny na statku Bernard, kde si ve smíšených skupinkách vyrobili svíčku, přírodní mýdlo s bylinkami, tašku nebo ptačí budku. Jedna skupina si stihla zahrát a seznámit se. Po obědě v naší školní jídelně následovala společná procházka lázeňským centrem.

      Do galerie Setkání se žáky z Plavna 9.5.2019 byly přidány fotografie.

    • Úspěch našich žákyň v cizojazyčných olympiádách
     • Úspěch našich žákyň v cizojazyčných olympiádách

     • Na začátku května 2019 se uskutečnila ústřední kola celorepublikových soutěží v cizích jazycích (německém a anglickém). Poprvé měla naše škola zástupkyni v každé z nich. Linda Hacene (8.A) obsadila úžasné 3. místo v německém jazyce a Dariya Cherevko (9.A) se umístila na 9. místě v anglickém jazyce. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy i Karlovarského kraje.

    • Podporujeme nemocného Filipa - sběr víček obnoven
     • Podporujeme nemocného Filipa - sběr víček obnoven

     • Již několik let naše škola spolupracuje na charitativních kampaních, pořádaných ve prospěch dítěte z našeho regionu městem Hroznětín a Spolkem obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova. V rámci těchto kampaní lze přispívat zdravotně postiženým dětem na transparentní účet nebo přispět do sbírek formou útraty na benefičních dnech konaných na Velkém Rybníku vždy v červnu. Naše škola do této charitativní akce přispívá již pravidelně žákovskými výrobky, které jsou na akci k prodeji, ale také předáním plastových víček, která se do doby konání benefičního dne podaří nasbírat. Ten letošní bude věnován Filipovi Přibilovi z Karlových Varů, který je postižen syndromem růstové retardace, navíc z důvodu atypického postavení hrtanu může přijímat jen tekutou stravu, a dokonce trpí ještě dalšími velice ojedinělými metabolickými poruchami. Jeho tatínek navíc utrpěl dva infarkty a je zařazen do transplantačního programu jako čekatel na nové srdce. Pomoc rodině je proto velmi vítaná a výtěžek z benefičního dne, který se letos uskuteční 8.6.2019, bude sloužit k nákupu plen, zdravotních pomůcek, speciálního kočárku a učebních pomůcek. Také naše škola by ráda rodině Filipa nějak pomohla - kromě tvorby krásných výrobků k prodeji a propagace této akce tedy obnovujeme také sběr plastových víček od PET lahví, a to pouze do 6.6. 2019. Sběrným místem ve škole je školní knihovna, která je otevřena v pondělí, středu a pátek o velké přestávce. 

      Zde Filip_Pribil.png najdete další informace ohledně možnosti přímé pomoci rodině Přibilových. Informace lze dohledat také na oficiálních stránkách města Hroznětín.