• Krajské kolo soutěže "Angličtina nás baví"

     • Dne 28. 3. 2019 se na naší škole uskutečnilo krajské kolo soutěže "Angličtina nás baví" pro žáky 4. a 5. ročníků. Soutěž byla již před 15ti lety vymyšlena a zorganizována naší paní učitelkou Mgr. Pavlou Siřínkovou. Stejně jako každý rok i letos se sešly velmi šikovné a nadané děti, takže porota neměla jednoduché rozhodování. Soutěž se nesla v příjemné a přátelské atmosféře. Rádi bychom pogratulovali našim žákům: Péťovi Májovi ze 4.C k druhému místu a Danu Skoupému z 5.A k třetímu místu.

      Článek pro tisk:

      Angličtina nás baví je název soutěže určené pro děti ze čtvrtých a pátých tříd základních škol. Její zakladatelkou je Mgr. Pavla Siřínková, a letos se uskutečnil již patnáctý ročník.

      Na základní škole Libušina v Karlových Varech proběhlo krajské kolo, kterého se zúčastnily děti z Karlovarska a Chebska. A jak již sám název soutěže napovídá, angličtina tyto děti opravdu baví.

      V porotě zasedli učitelé angličtiny, kteří hodnotili, jak umí děti vyprávět samy o sobě, předvedenou písničku nebo básničku a nakonec následovala nejtěžší část soutěže a tou byl popis obrázku.

      „Porota neměla v žádném případě lehké rozhodování, protože se přihlásilo plno šikovných a nápaditých dětí, na kterých bylo opravdu vidět, že je angličtina baví. Celá soutěž se tak nesla ve velmi příjemné atmosféře,“ uvedla organizátorka Ing. Lucie Veselská.

      Na prvním místě, v kategorii čtvrtých tříd, se umístila Adéla Uhrová ze ZŠ Truhlářská  Karlovy Vary, druhé místo zůstalo na ZŠ Libušina a vybojoval ho Petr Thomas Máj a třetí místo patřilo Sofii Simmerové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

      V kategorii pátých tříd si nejlépe vedla Kristýna Oniščuková ze ZŠ Jih, Mariánské Lázně, na druhém místě skončil Filip Šír ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a třetí místo patřilo Danielovi Skoupému z pořádající ZŠ Libušina Karlovy Vary.

      Dagmar Svobodová

    • Závěrečné konference k projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu
     • Závěrečné konference k projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu

     • Tříletý projekt "Dialogy - společně se učíme pro Evropu", který byl realizován společně s německou partnerskou školou Jenaplanschule z Markersbachu, byl zakončen dvěma konferencemi, 21.3. v Markersbachu a 27.3. na ZŠ jazyků, za účasti pozvaných hostů. Kromě hodnocení průběhu a seznámení s výstupy projektu mohli účastníci obou konferencí shlédnout vystoupení žáků obou škol - společnou česko-německou hru o tom, jak zvířátka pekla pizzu, ale také pásmo českých písniček a německých básniček. Na konec si děti ověřily svoje znalosti o Česku a Německu v kvízu. Spolupráce s Jenaplanschule bude pokračovat v rámci 4 menších projektů, které jsou zaměřeny na robotiku, divadelní kroužek a vzájemná setkávání žáků partnerských škol. Novým partnerem spolupráce s německou školou se stala ZŠ 1. máje z Karlových Varů.

      Prezentace: konference_21.3..pdf          konference_27.3..pdf​​​​​​​

    • Ředitelské volno - 8. dubna 2019
     • Ředitelské volno - 8. dubna 2019

     • Ředitel Základní školy jazyků uděluje na 8. 4. ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání pedagogů. V tento den se ruší školní výuka. Tento ten je možné přihlásit děti prvního stupně do školní družiny. Pro přihlášené děti bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Zájem o služby školní družiny nahlaste třídním učitelkám do 3. 4. 2019.

    • Úspěch v krajském kole německé olympiády
     • Úspěch v krajském kole německé olympiády

     • nes 7.3.2019 se uskutečnilo krajské kolo "Soutěže v cizích jazycích - němčina" v Sokolově. Linda Hacene (8. A) se umístila na 1. místě a Dariya Cherevko (9. A) na 2. místě. Linda postupuje do národního kola, které se koná 30. 4. v Praze. Oběma gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.