• Čtyřdenní setkání našich žáků se žáky z Jenaplanschule v Karlových Varech
     • Čtyřdenní setkání našich žáků se žáky z Jenaplanschule v Karlových Varech

     • V rámci projektu "Dialogy - společně se učíme pro Evropu" proběhlo již třetí čtyřdenní setkání v Karlových Varech, jehož se zúčastnili naši "deváťáci". První den byl vyhrazen seznamování a zahájení práce na výstupech projektu (videa a učebnici českého jazyk pro partnerskou školu). Po vyučování mohli zájemci z řad našich žáků se zúčastnit lezení v lanovém centru na Linhartu. Druhý den byl vyhrazen celodennímu výletu, který začal na statku Bernard. Zde byly pro účastníky připraveny dílny, ve kterých si mohli vyrobit svíčku, mýdlo a dřevěnou dekoraci nebo si vyzdobit tašku. Kdo měl čas, mohl si prohlédnout výstavu věnovanou Poohří nebo malou domácí farmu. V Lokti byla možnost v době osobního volna si koupit něco k obědu, Němci toto volno využili k návštěvě hradu. Pak se šlo pěšky z Lokte na Svatošské skály a odtud do Doubí. Třetí den se pokračovalo v práci na výstupech, především se natáčely rozhovory, které si Češi a Němci připravili již v pondělí v obou jazycích. Nakonec se natáčelo v rodném jazyce, aby tak vznikly materiály pro výuku českého a německého jazyka pro obě školy. Čtvrtý den se Němci zúčastnili vyučování německého jazyka a českého jazyka pro cizince na naší škole.

      Odkaz na fotogalerii: zde

      Prezentace: Sprachkurs_zari_2018.pdf​​​​​​​

    • Druháčci v Markersbachu
     • Druháčci v Markersbachu

     • Žáci druhých ročníků se vydali 26.9.2018 do Markersbachu, aby navštívili naši partnerskou školu a s jejími žáky se zúčastnili projektového dnu zaměřeného na význam brambor. Společně ve smíšených skupinách pekli bramborovou pizzu, koláč a chleba, dále mohli ochutnat německou variantu bramborového salátu či guláše. Jedna skupina ochutnala vařené brambory s tvarohem a někteří si vyrobili z brambor dekoraci. Po obědě jsme se všichni vydali na prohlídku Tierparku ve Waschleithe.

      Odkaz na fotogalerii: zde

      Prezentace: Markersbach_26.9._pdf.pdf

     • Školní knihovna

     • Žáci naší školy jsou zváni do školní knihovny, která je otevřena každé pondělí, středu a pátek o velké přestávce, po domluvě se správkyní - paní učitelkou Táborkovou také mimo uvedenou výpůjční dobu. Novinkou je možnost sledovat stav výpůjčky, popř. vyhledávat v nabídce titulů v pohodlí domova, a to díky online databázi, kterou najdete zde: https://1drv.ms/x/s!AtLVQCj4FtL_cIHTHXD6EwlGgzo

    • Naši žáci se zúčastnili „Evropy plné zážitků"
     • Naši žáci se zúčastnili „Evropy plné zážitků"

     • 5. září 2018 prezentovala skupina 10 žáků naši školu připravenými stanovišti během akce nazvané „Evropa plná zážitků“, která se konala na Společném náměstí na hraničním přechodu Vejprty a Bärenstein. Česko-němečtí návštěvníci této akce si mohli u našich dětí vyrobit ozdobu do květináče či další drobnosti. Kdo měl chuť, zkusil hledat rozdíly na fotografiích a poskládat rozstříhané obrázky, které se vztahovaly ke střetnutím během projektu „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“. Hned vedle měly svoje stanoviště také děti z partnerské školy Jenaplanschule Markersbach. Děkujeme dětem, které se ve svém volném čase akce zúčastnily a vzorně prezentovaly naši školu.

      Prezentace: Vejprty_5.9..pdf​​​​​​​

    • Paní učitelky 1. stupně navštívily partnerskou školu v Markersbachu
     • Paní učitelky 1. stupně navštívily partnerskou školu v Markersbachu

     • V přípravném týdnu se vydaly učitelky 1. stupně do partnerské školy Jenaplanschule v rámci projektu „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“, aby se zde seznámily s alternativním způsobem výuky, typickým pro jenské školství. Část výuky na této škole probíhá ve smíšených skupinách s dětmi z 1., 2. a 3. ročníku, ve kterých se děti učí navzájem si naslouchat, vyprávět o sobě, své rodině a o svých zážitcích a především si navzájem pomáhat při skupinové práci a samostatném vyplňování pracovních listů, které mají podle ročníku různé. Po vyučování následovala společná beseda, kdy měly učitelky z karlovarské školy příležitost klást otázky a získat další informace o jenské škole a zvláštnostech její výuky. V loňském roce měli učitelé partnerské školy Jenaplanschule možnost seznámit se během své několikadenní návštěvy Karlových Varů také s výukou na Základní škole jazyků.

      Prezentace: Lehrerfortbildung_25.6..pdf​​​​​​​

    • Přehled kroužků od září 2018
     • Přehled kroužků od září 2018


     • Školní kroužky:     
      Florbal 6.-9. tř.    L. Hlavatý Pondělí 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Florbal 4.-6. tř.    L. Hlavatý Čtvrtek 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Florbal 4.-6. tř.    L. Hlavatý Úterý 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Florbal 2.-4. tř.    L. Hlavatý Středa 14,00 – 15,30 sál hlavaty@jazkvary.cz
      Odbíjená 1. – 4. roč.    A. Bican Úterý 14,00 – 15,00 tělocvična teuslova@jazkvary.cz
      Sportovní gymnastika    P. Duncsáková Středa 14,00 – 16,00 tělocvična duncsáková@jazkvary.cz
      Příprava na zk.Cambridge II., 6. – 7. roč. M. Maturová Pondělí 13,45 – 14,30 Aj,č.216 maturova@jazkvary.cz
      Příprava na zk.Cambridge I., 3. - 4.roč. M. Maturová Úterý 13,00 – 13,45 Aj,č.216 maturova@jazkvary.cz
      Robotika I.  1.st.    P. Brhel Čtvrtek 13,00 – 14,00  brhel@jazkvary.cz
      Robotika I. 2.st    P. Brhel Čtvrtek 14,00 – 15,00  brhel@jazkvary.cz
      Robotika II. 1.st.    D. Kubová Pondělí nebo čtvrtek 13,00 – 13,45  kubova@jazkvary.cz
      Robotika II. 2.st    J. Šebek Středa 14,00 – 15,00  sebek@jazkvary.cz
      Výtvarná dílna 1.st.    M. Hanzlová Čtvrtek 13,30 – 15,00 At, č.210 hanzlova@jazkvary.cz
      Výtvarná dílna 2.st.    M. Hanzlová Středa 14,15 – 15,30 At, č.210 hanzlova@jazkvary.cz
      Francouzština            L. Veselská   Středa 14.00 - 14.45  uč. 305  veselska@jazkvary.cz

           
      Družina:     
      Výtvarný kroužek    S. Erbenová Úterý 15,00 – 17,00 Dr., č. 410 V rámci docházky do ŠD
      Dovedné ruce     K. Janková Čtvrtek 15,00 – 17,00 Dr., č.413  V rámci docházky do ŠD
      Aerobic      P. Štenglová Úterý 15,00 – 16,30 tělocvična V rámci docházky do ŠD
      Keramika I.     N. Liptáková Pondělí 15,00 – 17,00 At, č.210 V rámci docházky do ŠD
      Florbal      K. Růžková Čtvrtek 15,00 – 16,30 tělocvična V rámci docházky do ŠD
      Malý kuchař     I. Houdová Pondělí 15,00 – 17,00 Uč. č. 414 V rámci docházky do ŠD
      Keramika II.     N. Liptáková, K. Růžková Středa 15,00 – 17,00 At, č.210 V rámci docházky do ŠD

           
      Ostatní (externí vedoucí):     
      Hudební nástroj     P. Truhlář (602752312), učitelé ZUŠ
      Watts English     Rodilý mluvčí Středa 13,00 – 13,45 školička Zuzana Funková k.vary@wattsenglish.com