• Škola oslavila 120. výročí vzniku
     • Škola oslavila 120. výročí vzniku

     • Své brány pro veřejnost otevřela ZŠ jazyků Libušina na začátku měsíce září. Škola slavila 120. let od svého založení. Pro návštěvníky byl připravený bohatý interaktivní program. Již u vstupu získali „žákovskou knížku“ a seznam učeben, ve kterých si mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Byly pro ně připraveny různé úkoly z cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy, robotiky…, ale také si tento den mohli prohlédnout kroniky školy. Ti staří zavzpomínali a mladí se podívali, jak to vypadalo, když do školy chodila třeba jejich babička. Pokud byl někdo prohlídkou unaven, mohl navštívit v přízemí školy kavárnu, kde většina návštěvníků odpočívala u něčeho dobrého na zub. Škola také vydala k tomuto datu almanach, ve kterém byla zmapována historie od jejího založení po dnešní dobu. Čtenáři si také mohli přečíst o všech možných aktivitách, soutěžích a projektech, které škola pořádá a kterých se účastní jejich pedagogové a žáci. Vše bylo samozřejmě doplněno řadou fotografií a ukázkami prací. Po prohlídce školy, a splnění rozmanitých úkolů, si každý návštěvník odnesl certifikát o jejím absolvování a sladkou pozornost ve tvaru školní budovy. Den otevřených dveří měl nebývalý úspěch a řada návštěvníků zůstávala v budově i po oficiálním závěru akce. Zapsala: D. Svobodová

    • Projekt Dialogy - čtyřdenní střetnutí v Karlových Varech
     • Projekt Dialogy - čtyřdenní střetnutí v Karlových Varech

     • Ve dnech 18.9. až 21.9.2017 proběhlo čtyřdenní setkání se žáky z Markeresbachu. Hlavní náplní setkání byl nácvik a natáčení dialogů ve škole a ve městě - Němci v češtině, naši žáci v němčině. Po vyučování měli zájemci z řad našich žáků možnost společně s Němci navštívit huť Moser, Dianu, lanové centrum na Dianě či si zahrát bowling. Středa 20.9. byla vyhrazena celodennímu výletu do Chebu a Mariánských Lázní. Poslední den navštívila skupina německých žáků běžné vyučování na naší škole - např. v hodinách německého jazyka si zasoutěžili a pomáhali nacvičovat našim žáků správnou německou výslovnost. 

      Prezentace: Karlovy_Vary_a_Cheb_18.-21.9.2017.pptx

      Odkaz na fotogalerii: zde

    • Žáci z 5. ročníků spolupracovali s Němci z Markersbachu - 27.9.2017
     • Žáci z 5. ročníků spolupracovali s Němci z Markersbachu - 27.9.2017

     • Dne 27.9.2017 proběhlo další setkání v rámci projektu Dialogy - společně se učíme pro Evropu. Tentokrát se tohoto setkání, které se konalo v Karlových Varech, zúčastnili naši "páťáci". Při procházce městem doprovázeli žáci 5. A, ve škole pomáhali s plakáty o Karlových Varech také žáci 5.B. Během procházky plnili účastníci setkání v česko-německých skupinách úkoly (např. měli spočítat schody u Thermalu, zjistit, jaká socha je u jezírka ve Dvořákových sadech, jaké sochy jsou na Mlýnské kolonádě, co znázorňuje reliéf nad pramenem Karla IV. nebo kolik stojí oplatka u Tržní kolonády). Německým dětem se líbila tradičně zvonkohra. Ve škole, opět ve smíšených skupinkách, pracovaly děti společně na plakátech o Karlových Varech (nalepovaly a popisovaly v češtině a němčině památky a zajímavá místa Karlových Varů). 

      Prezentace: K._Vary_27.9..pdf

      Odkaz na fotogalerii: zde

    • Adaptační kurz 2017/2018
     • Adaptační kurz 2017/2018

     • Ve dnech 13.-15.9. 2017 se žáci 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu. Žáci se svými učiteli odjeli do Perninku, kde byli ubytováni v příjemném prostředí horské chaty Plzeňka. Program během těchto dnů byl pestrý - práce s kolektivy tříd se odehrávala uvnitř chaty i v nedalekém lesoparku. Žákům se líbily týmové hry, chvíle strávené na pokojích v době odpočinku, večerní diskotéka a venkovní aktivita "létající veverka", při které mohli za pomoci svých spolužáků vylétnout do výšky a houpat se v korunách stromů. V průběhu vedených aktivit se ukázalo, jak jsou žáci schopni spolupracovat, komunikovat, naslouchat si. Poznali se v neobvyklých situacích. Sdíleli úspěch i neúspěch.

      Velký dík za to, že se adaptační kurz vydařil, patří Mgr. Janě Táborkové (metodička prevence), Mgr. Radce Teušlové (výchovná poradkyně), instruktorům Anežce a Tomášovi ze Zažij léto, zažij zimu a personálu horské chaty Plzeňka.

      Mgr. Michaela Maturová (TU 6.B) a Mgr. Lukáš Trapp (TU 6.A)

      odkaz na fotogalerii

    • Druháčci v Markersbachu
     • Druháčci v Markersbachu

     • Dne 13.9.2017 se vydali žáci druhých ročníků do partnerské školy v Markersbachu, která se nachází 30 km za hranicemi v Německu. Pro většinu z nich to bylo poprvé, kdy se do "ciziny" vydali bez rodičů. Po příjezdu do školy byly děti rozděleny do několika tříd, kde pracovaly v menších, česko-německých skupinách. Cílem tohoto projektového dne bylo seznámit se s obilovinami a naučit se z nich připravovat pokrmy nebo výrobky. Některé děti pekly müslikuličky, mufiny, lívance, sušneky, jiné zase vyráběly panáčky z kukuřice nebo svícny z těsta. Při pečení pomáhali také rodiče a prarodiče německých žáků. Jedna skupina pracovala na plakátu s česko-německými názvy obilovin. Po polední svačině následovala prohlídka Tierparku v nedalekém Waschleithe, kde mohly děti vidět různá lesní a domácí zvířata. Výlet se povedl a 1. června se bude opakovat - naši "druháčci" oslaví společně s německými dětmi svůj svátek - Mezinárodní den dětí. 

      prezentace: Markersbach_13.9..pdf

      odkaz na fotogalerii: fotogalerie

    • Žáci z německého Plavna u nás na návštěvě
     • Žáci z německého Plavna u nás na návštěvě

     • Dne 5.9.2017 k nám na návštěvu přijelo 23 žáků s 3 pedagogy z německé partnerské školy z Plavna. Nejdříve navštívili Moser, pak se setkali s našimi "páťáky" u Becherova muzea. Všichni účastníci setkání byly rozděleni do smíšených skupin, ve kterých plnili úkoly z pracovního listu - např. zakreslit pomník u Hlavní pošty, spočítat schody u Thermalu, říci si o plánek Karlových Varů, zjistit cenu oplatky atd. Po obědě jsme všichni navštívili Dianu. Musím pochválit naše žáky - úkoly v pracovním listě plnili svědomitě a chovali se skvěle! Zapsala: D. Kubová

      Prezentace s fotkami: Plavno_v_Karlovych_Varech.pdf

    • Vítání nových školáčků
     • Vítání nových školáčků

     • Letos se prvním školním dnem pro 58 prvňáčků a 7 žáčků nultého ročníku stalo pondělí 4. září. Tento dlouho očekávaný den pro mnoho malých školáčků provázela různá očekávání, zvědavost, ale i tréma a obavy. Ty jsme se z nich za pomoci žáků 8. a 9. ročníku snažili sejmout krátkým divadelním vystoupením. Dva z velkých herců byli již předem usazeni mezi novopečené školáčky a třetí coby paní učitelka předstoupila před třídu, aby všechny náležitě uvítala a přiblížila dětem, co je ve škole čeká. Vtipnými otázkami a komentáři ji přitom několikrát  zaskočil falešný žák - darebák, zatímco falešná žákyně básničkou o škole vše uvedla na pravou míru. Chtělo to hodně odvahy vystoupit před tak početným publikem, vždyť každého školáčka doprovázeli rodiče i prarodiče, trému však naši herci překonali a sklidili zasloužený potlesk. Starší spolužáci také pro naše nejmladší už v minulém školním roce vyrobili upomínkové listy, které jim byly slavnostně předány. Po vystoupení starších dětí se už dětem představila pravá paní učitelka, která krátce přiblížila dětem i jejich rodičům, co je v blízké době čeká. Třídu 1. A uvítala jejich nová paní učitelka, Bc. Lucie Vaněčková. Každý dostal odznáček školáka, symbolicky zazvonil na zvoneček a stal se pravým školákem.  V 1. B  "kapitánka" , Mgr. Petra Machýčková, pasovala své nové svěřence na "námořníky" a předala jim lodičku, která bude představovat každý jejich posun při plavbě pomyslným oceánem informací, které budou postupně poznávat. Také  "nulťáčci" svůj první den dobře zvládli a seznámili se se svou paní učitelkou, Mgr. Libiší Svintickou.  I oni si domů odnesli dárečky na uvítanou a nám nezbývá než doufat, že se jim u nás bude líbit!

          

    • Projekt s Markersbachem - Bohemiáda
     • Projekt s Markersbachem - Bohemiáda

     • Dne 28.4.2017 skupina 13 žáků ze 7. a 8. ročníku navštívila partnerskou školu Jenaplanschule v Markersbachu, aby pomohla při olympiádě v českém jazyce. Český jazyk se zdejší žáci učí od první třídy a při soutěži Bohemiada měli prokázat svoje znalosti a schopnosti komunikovat s našimi žáky na dané téma. Po obědě se konala návštěva nejstaršího saského dolu Schaubergwerk ve Waschleithe, pak se naši žáci zúčastnili GTA festivalu, kde zájmové kroužky předvedli rodičům výsledek své celoroční činnosti a kde byli vyhlášeni nejlepší žáci soutěže Bohemiada.

      Do galerie Projekt s Markersbachem - Bohemiáda byly přidány fotografie.

      Prezentace: Bohemiada_28.4..pdf

     • Almanach prací žáků 9.A, 9.B a 7.A

     • V příloze naleznete almanach žákovských prací žáků paní učitelky Táborkové. Jde o slohové, literární a výtvarné práce z hodin českého jazyka a výtvarné výchovy, na jehož podobě se značnou měrou podílel také Tomáš Polena z 9.A. Přejeme nejenom příjemnou zábavu nad čtením našeho sborníku, ale také krásné léto!

      J. Táborková a T. Polena Almanach_2017_kompletni.doc

    • Náš tým se umístil na třetím místě v soutěži Paměti našich sousedů
     • Náš tým se umístil na třetím místě v soutěži Paměti našich sousedů

     • Dne 14.6. se konala na Prvním českém gymnáziu prezentace k projektu Příběhy našich sousedů, která zakončila několika měsíční práci, jejíž cílem bylo zdokumentovat paměti člověka, který zažil porušení lidských práv. Projektu se zúčastnily za naši školu dva týmy: 1. tým - Natálie Čornyjová, Andrea Kiralyi, Tomáš Lehečka, Tomáš Polena (9. ročníky), 2. tým - Anežka Bicanová, Sveta Gupta, Yakoub Slimi, Martin Vlnas (8. ročník). Projektu se zúčastnilo celkem 10 týmu z Karlovarského kraje (také z gymnázií a střední pedagogické školy) a porota vybírala tři nejlepší. Hodnotila výstup v podobě videodokumentu, který týmy musely odevzdat již koncem května, a dne 14.6. prezentaci o svém pamětníkovi. Prezentování nebylo jednoduché, protože se konalo za přítomnosti veřejnosti. Tým žáků 9. ročníků se umístil na třetím místě. Druhý tým byl také šikovný, ale bohužel se už nevešel na stupně vítězů.

      Odkaz na výstupy našich týmů a soupeřů: zde

          

       

    • Setkání našich a německých žáků v Karlových Varech - 14.6.2017
     • Setkání našich a německých žáků v Karlových Varech - 14.6.2017

     • Dne 14.6.2017 se konalo další setkání našich žáků 5. ročníků s německými vrstevníky z partnerské školy Jenaplanschule z Markersbachu v rámci projektu „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“. Setkání se konalo v naší škole a ve smíšených skupinách tvořili účastníci projektového dne plakáty o životním prostředí, sportovali a hráli animační hry.

      Fotky ve fotogalerii: zde

      Prezentace: Karlovy_Vary_14.6..pdf

       

    • Setkání našich a německých žáků na Chebsku - 7.6.2017
     • Setkání našich a německých žáků na Chebsku - 7.6.2017

     • Dne 7.6.2017 se konalo další setkání našich žáků s německými z partnerské školy Jenaplanschule z Markersbachu v rámci projektu „Dialogy - společně se učíme pro Evropu“. Tentokrát se toto setkání konalo na Chebsku, kde účastníci navštívili přírodní rezervaci SOOS, kde společně ve smíšených skupinách plnili úkoly z pracovních listů, dále malebný hrad Seeberg a Františkovy Lázně.

      Prezentace: Chebsko_7.6..pdf

      Fotky ve fotogalerii: zde

    • Úspěchy našich žákyň
     • Úspěchy našich žákyň

     • Mimořádné úspěchy v soutěžích z českého jazyka slavily ve druhém pololetí Veronika Gotzová z 9. B a Anežka Bicanová z 8.A. Verča postoupila z okresního kola olympiády z češtiny do kola krajského, později dokonce až do celostátního, což je s ohledem na skutečnost, že obstála v konkurenci studentů gymnáziií obdivuhodné. Anežka zase excelovala v soutěži České pošty se zadáním napsat dopis na téma: "Představ si, že jsi poradkyní nového tajemníka OSN; se kterým světovým problémem bys mu pomohla se vypořádat nejdříve a jak bys mu poradila při jeho řešení?" Hodnotící komisí byl Anežčin dopis vybrán jako nejlepší a Anežce tak můžeme blahopřát nejenom k výhře, ale i k postupu do mezinárodního kola soutěže. 

      Na fotografii Anežka s diplomem a výhrou, Anežčina soutěžní práce v příloze  Dopis_OsN_Anezka_Bicanova.docxv  

    • Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary za účasti našich žáků
     • Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary za účasti našich žáků

     • Veliké poděkování si zaslouží žáci druhého stupně, kteří se zúčastnili o květnovém víkendu, jako dobrovolníci, Mattoni ½ Maratonu v Karlových Varech. Jejich úkolem byla stavba a dohled nad tratí, která vedla lázeňskou částí od Divadelního náměstí po Císařské lázně (po obou březích řeky Teplé). Od 16hodin si řada z nich našla čas na fandění při DM rodinném běhu, kterého se zúčastnili někteří učitelé se svými dětmi a také řada žáků s rodiči. V 17:30 nastala ta nejdůležitější část dne, jelikož byl odstartován hlavní závod, ve kterém letos startovalo přes 4.000 běžců. Úkolem našich žáků byl dohled nad svěřeným úsekem trati, komunikace s městskou policií a diváky, kteří se tísnili podél trati. Všichni zvládli svoji práci jako profesionálové. Jak dohled nad tratí, tak fandění a povzbuzování běžců. Po proběhnutí posledního závodníka následoval úklid trati, se kterým si dobrovolníci poradili neobyčejně rychle.

      Všem patří ještě jednou veliké poděkování za odvedenou práci, nad kterou dohlíželi učitelé Ladislav Hlavatý a Dagmar Svobodová.

      Dagmar Svobodová

       

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení