• Adaptační kurz 2022

     • Adaptační kurz...Co se skrývá pod tímto zvláštním pojmem? Letos jsme se na adaptační kurz vypravili se žáky 6.A a 6. B v týdnu od 5.9. do 9.9. V krátkém videu se můžete obeznámit s prostředím, kam se již od roku 2016 hned na samém počátku školního roku vždy rádi vypravíme s novopečenými žáky druhého stupně. Právě přechod žáků z prvního stupně na druhý se totiž může zdát obtížný a náročný. Žáky šestých tříd čeká mnoho změn - nový třídní učitel, noví spolužáci, nové předměty i vyšší nároky učitelů druhého stupně. Třídenní pobyt v krásném prostředí Perninku jim má proto napomoci, aby se s těmito změnami lépe a rychleji vyrovnali, ale také aby si prostřednictvím různých seznamovacích aktivit, komunikačních i pohybových her uvědomili, jak důležité je, aby co nejdříve společně fungovali jako dobrý tým.

      Rádi bychom poděkovali Ministerstvu vnitra ČR, které na náš výjezd letos podpořil dotací, která cenu pobytu snížila. Veliké poděkování patří také paní učitelce Svobodové za vytvoření a sestavení videa o našem výjezdu, na který snad budou v dobrém vzpomínat nejenom žáci, ale také třídní učitelky (paní učitelka Svobodová a paní učitelka Táborková) i vedoucí kurzu, které sestavily a vedly další program (paní učitelky Táborková, Teušlová a Tomáňová).

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
    • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
   • Přihlášení