• Turnaj v Ringu

     • Dne 17.5. se po vyučování uskutečnil turnaj v Ringu. Zúčastnilo se 11 týmů žáků a žákyň 2. stupně. První místo obsadili žáci z 9.B, 2. místo žáci z 9.A a 3. misto žákyně ze 7.A. Děkuji všem aktérům za krásnou atmosféru a pomoc při rozhodování zápasů. Radka Teušlová

     • Úspěšné mladší volejbalistky

     • Naše žákyně J. Černá a M. Zedníková se zúčastnily se svým volejbalovým týmem VKKV Mistrovství ČR mladších žákyň, se kterým obsadily krásné 2. místo. 

     • Dobrovolníci ze ZŠ jazyků na Karlovarském 1/2 maratonu

     • Přes 130 žáků ze Základní školy jazyků Karlovy Vary se zúčastnilo, jako dobrovolníci, Karlovarského ½ maratonu. Tento úctyhodný počet dobrovolníků pomáhal s přípravou trati, dohledem během závodu a následným úklidem.

      Pro řadu z nich to byla zkušenost zcela nová. Někteří ale pomáhali již několikátý rok a objevili se dokonce i tací, kteří, ač již dávno nejsou žáky ZŠ jazyků, pomáhají na této akci od roku 2016.

      Nováčky si vzali většinou na starosti jejich starší spolužáci, aby jim pomohli s plněním různých úkolů spojených s organizací závodu. Všichni si navzájem pomáhali, a pokud mezi nimi byla kdy nějaká „rivalita“ ve školním prostředí, při společné práci, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizela. 

      Pro žáky je to výborná škola, kdy se naučí zodpovědnosti a týmové spolupráci, kterou nemají šanci vyzkoušet si v praxi, mimo školní lavice. Práce dobrovolníka je může mnohému naučit a přináší řadu zajímavých a nevšedních zážitků.

      Všem proto patří veliké poděkování, protože svoji práci odvedli téměř jako profesionálové, a pokud se vyskytl nějaký problém, dokázali ho vždy vyřešit. 

      D. Svobodová

     • Zápis žáků z Ukrajiny

     • Основна інформація для нових учнів  з України

      Kdy/коли: 6. 6. 2022 (9:00 - 13:00) + 13. 6. 2022 (9:00 - 13:00)

      Kde/де: ZŠ jazyků Karlovy Vary (ulice Libušina 31)

      více informací v sekretariátu školy / більше інформації в секретаріаті школи

       

      Dokumenty k přijetí do školy:

      Pokud žák/žákyně přichází ze školy mimo ČR, je třeba doložit:

      1) kopii pasu dítěte nebo vízum

      2) kopii úředního překladu rodného listu do českého jazyka (možno dodat později)

      3) žáci do 2. - 9. třídy doloží kopii vysvědčení posledního ukončeného ročníku (možno nahradit čestným prohlášením)

      4 ) žáci do přípravného ročníku doloží doporučení pedagogické poradny

      Документи для вступу до школи:

      Якщо учень походить із школи за межами Чехії, необхідно довести:
      1) копію паспорта або візи дитини

      2) копію офіційного перекладу свідоцтва про народження на чеську мову (можна надати пізніше)
      3) учні 2-9 класів надають копію свідоцтва про останній закінчений рік (можна замінити урочистою декларацією)
      4) учні надають рекомендації педагогічної консультації у підготовчому році

       

       

     • Polytechnická liga

     • Dne 27. 4. 2022 se v Chebu uskutečnila soutěž Polytechnické ligy pod záštitou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, které se zúčastnili i žáci naší školy ze třídy 7. A a 8.A. Soutěžili s výrobky, které vytvořili v rámci hodin pracovních činností zaměřených na oblasti šití a práce se dřevem. Nešlo však jen o samotnou výrobu. Součástí soutěže je také prezentace výrobků porotě a ostatním soutěžícím. Naši žáci získali cenu za nejkreativnější nápad a jeho zpracování. Děkujeme za vzornou reprezentaci!!!

      Soutěž je podpořena z projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji reg. č. CZ.02.3./68/0.0/0.0/19_078/0017823.

     • Anglické luštění v parku

     • Žáci z 9.B si připravili pro žáky ze 7.B hádanky v angličtině, které museli v malých týmech vyřešit během vycházky do parku u Imperiálu. Tým, kterému se podařilo vyřešit všechny hádanky, našel za odměnu poklad s dobrotami.

     • Žáci základní školy jazyků reprezentovali Českou republiku v Americe

     • Jedinečného úspěchu dosáhli žáci Základní školy jazyků v Karlových Varech, když se jim podařilo probojovat se do celosvětového finále v soutěži FIRST® LEGO® League (FLL), které se uskutečnilo v dubnu v Houstonu v USA.

      FIRST® LEGO® League (FLL) je celosvětová soutěž dětských týmů do šestnácti let ve výzkumu a robotice. Program rozvíjí technické, prezentační a týmové dovednosti. Soutěže se v letošním roce účastnilo přes 679 000 dětí ze 110 zemí světa.

      Tým, kterému se podařilo probojovat až do celosvětového finále, tvořili žáci šestého ročníku: Daniel Biskup, Fiona Žáková, Ema Kotěšovcová a Lukáš Matějů. I přes velmi nízký věk a omezené zkušenosti dosáhli úspěchu v regionálním kole. Následně výborně obstáli také v republikovém finále. To jim vyneslo účast na First Championship v USA.

      Celosvětové finále soutěže FIRST® LEGO® League v George R. Brown Convention Center v Houstonu v USA se konalo v termínu 20. - 23. dubna 2022. V kategorii FLL Challenge, ve které soutěžil také tým ze Základní školy jazyků, bylo 106 teamů z 80 zemí světa. Celé soutěže se zúčastnilo přes šest tisíc soutěžících.

      Soutěžící ze Základní školy jazyků se v takto obrovské konkurenci rozhodně neztratili. Porota ocenila neobvyklý design soutěžního robota a způsob startovaní programů pomocí barevných senzorů. V rámci inovačního projektu bylo oceněno zvolené téma a zpracování prezentačního materiálu. Celkově byl tým chválen za schopnost prezentovat svoji práci v anglickém jazyce. Týmový duch se také projevil při vlastnoruční výrobě triček a vlajky.

      „Pro tým byla důležitá především zkušenost s účastí na velké mezinárodní soutěži v anglickém jazyce. Seznámení s týmy z celého světa a vzájemné sdílení zkušeností je také nesmírně důležité. A to, že mohli prožít něco takového společně, je určitě posune dál jako tým,“ říká vedoucí týmu učitel Jiří Šebek.

       „Moc jsme si to užili, ostatní týmy byly super a určitě jsme se celkově zlepšili. Děkujeme sponzorům, kteří nám umožnili se do Houstonu dostat,“ hodnotila svůj start na takto prestižní celosvětové soutěži čtveřice soutěžících.

      Účast na této prestižní celosvětové soutěži by ale nebyla možná bez sponzorů, kteří na dalekou cestu přispěli. Byli to Witte Automotive, Karlovarský kraj, DHL, SKF, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, obec Vintířov, Lukas, ept connector s.r.o.

      Pokud se chcete o soutěži nebo o cestě do Houstonu dozvědět více, navštivte prezentaci, které je dostupná v Krajské knihovně v Karlových Varech.

       

      Dagmar Svobodová

     • Bohemiáda a Germaniáda v Německu

     • Dne 4. května 2022 se skupina žáků ze 7. ročníků a jedné žákyně z 9. ročníku vydala do německé partnerské školy Jenaplanschule v rámci projektu Tvoříme společně trvalou Evropu, aby se zde zúčastnila soutěží Bohemiáda a Germaniáda. Při Bohemiádě dělaly naše děti porotu a zkoušely německé žáky v češtině, při Germaniádě se to otočilo - německé děti pokládaly našim žákům německé otázky a poté je hodnotily. Po skončení soutěží se naše děti rozdělily do dvou skupin: první měla česko-německé animační hry a druhá hrála fotbalový turnaj. Po obědě navštívily zámek Schwarzenberg, aby se zde seznámily s historií města Schwarzenberg a okolí.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Bohemiáda a Germaniáda v Německu.

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Přihlášení