• Dopis ŘŠ - návrat dalších žáků do školy od 3.5.2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      posílám Vám stručný souhrn informací k očekávanému návratu žáků II.stupně a připomenutí informací pro žáky I. stupně a předškoláky. Součesně  bych chtěl vracející se žáky do školy ujistit, že budeme při zjišťování znalostí, zkoušení a testování postupovat citlivě, s důrazem na pozitivní hodnocení a motivaci (není třeba se bát jít do školy :-).
      S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Způsob výuky od 3.5. (pozor, začíná týden B). Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage:
      > přípravný ročník... prezenční výuka
      > 1AB, 3AB, 4AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B
      > 2AB, 5ABC ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 7AB, 8AB  ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 6AB, 9AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel s sebou  11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)
      Ve školní jídelně je posílen pedagogický dozor a zvýšená hygienická opatření

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (větší počet oddělených skupin)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit


      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům I. stupně zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny děti ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Povinné testování žáků přítomných ve škole
      > žáci I. stupně se budou sami testovat 1xtýdně ve své třídě pod vedením třídní učitelky a paní vychovatelky (v pondělí od 8:00)
      > žáci II. stupně se budou sami testovat 2xtýdně v učebně podle rozvrhu (v pondělí od 8:00 a ve čtvrtek od 8:00)
      > žáci s negativním výsledkem testu se budou moci účastnit přímé výuky
      > žáci s pozitivním výsledkem testu přejdou do "izolační místnosti" a počkají na rodiče, které budeme bezodkladně kontaktovat
      > žáci, kteří budou potřebovat při testování asistenci rodiče, budou testováni odděleně od své třídy ve vyhrazených prostorách hlavní budovy školy (také v pondělí od 7:45 a ve čtvrtek od 7:45, aktuální instrukce jim sdělí přítomní pedagogové)
      > žáci, kteří nebudou testováni ve stanoveném termínu (např. přijdou do školy v úterý, ...) se budou testovat individuálně. Nutno nejdříve přijít do sekretariátu školy

     • Dopis ŘŠ - návrat žáků do školy od 12.4.2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      posílám Vám stručný souhrn informací k očekávanému návratu předškoláků a žáků 1. stupně do školy. Věřím, že se nám zdárně podaří splnit  podmínku testování na "Covid-19" všech osob ve škole přítomných a že se i starší žáci dočkají přímé výuky ve škole.
      S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

      Způsob výuky od 12.4. (začíná týden A)
      Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage.
      > přípravný ročník... prezenční výuka
      > 1AB, 3AB, 4AB ... prezenční výuka v týdny A + distanční výuka v týdny B
      > 2AB, 5ABC ... prezenční výuka v týdny B + distanční výuka v týdny A
      > 6AB, 7AB, 8AB, 9AB ... distanční výuka

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (větší počet oddělených skupin)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel s sebou  11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)
      Ve školní jídelně bude posílen pedagogický dozor

      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům I. stupně zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny děti ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Povinné testování žáků přítomných ve škole testem LEPU
      > žáci se budou sami testovat ve své třídě pod vedením třídní učitelky a paní vychovatelky (v pondělí od 8:00 a ve čtvrtek od 8:00)
      > žáci s negativním výsledkem testu se budou moci účastnit přímé výuky
      > žáci s pozitivním výsledkem testu přejdou do "izolační místnosti" a počkají na rodiče, které budeme bezodkladně kontaktovat
      > žáci, kteří budou potřebovat asistenci rodiče, budou testováni odděleně od své třídy ve vyhrazených prostorách hlavní budovy školy (také v pondělí od 8:00 a ve čtvrtek od 8:00, aktuální instrukce jim sdělí přítomní pedagogové)
      > žáci, kteří nebudou testováni ve stanoveném termínu (např. přijdou do školy v úterý, ...) se budou testovat individuálně. Nutno nejdříve přijít do sekretariátu školy

      Oznámení rodičů, že budou při testování svého dítěte
      > Účast rodičů při samotestování by neměla býti nutná, rodičům však přítomnost při testování nebudeme odpírat.
      > Z organizačních důvodů bychom potřebovali vědět, kteří z rodičů budou při testování. Proto prosím všechny rodiče o závazné vyplnění anketní otázky, kterou pošleme prostředníctvím zprávy v EduPage.

       

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Přihlášení