• Vysvědčení za 1. pololetí - zpráva ŘŠ

     • Vážení rodiče, žáci,
      rád bych Vás informoval o způsobu vydáví vysvědčení. Osobně předat každému žákovi půlroční výpis známek letos není možné. Na základě pokynů MŠMT se posouvá termín předání pololetního vysvědčení na období, až bude opět dovolena osobní přítomnost žáků ve škole. Je však zároveň uvedeno, že škola má povinnost zpřístupnit obsah vysvědčení žákům a rodičům poslední den pololetí, tedy 28. ledna.

      Jak může škola poslat rodiči půlroční výpis známek elektronicky?
      Pošleme Vám zprávu prostřednictvím EduPage. Rodič si výpis z vysvědčení  stáhne a jeho přijetí podepíše podobně jako při podepisování známek. Žáci si mohou výpis také stáhnout, nemohou jej však podepsat. Škola má vždy aktuální přehled o tom, kteří rodiče už výpis viděli i to, kteří ho již podepsali a kdy.

      Věřím, že se k Vám dostane výpis vysvědčení včas.

      S pozdrvem Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

     • Dopis ŘŠ - výuka žáků od 4.1.2021

     • Vážení rodiče, žáci,
      přeji Vám do nového roku vše dobré a posílám informaci o způsobu výuky a provozu družiny a jídelny od pondělí. S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy

       

      Způsob výuky od 4.1.2021
         Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage:
      > 1AB, 2AB - prezenční výuka
      > 3AB, 4AB, 5ABC - distanční výuka
      > 6AB, 7AB, 8AB,  9AB - distanční výuka

      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit

      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel sebou - 11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)

      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      > Tv možný i venku (vhodné sportovní oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny osoby ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Nabídka individuální konzultace s rodiči a konzultace pro žáky s distanční výukou>> návštěvy rodičů i žáků s vyučujícím jsou možné po domluvě předem.

       

   • Kontakty

    • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    • sekretariát: 725 043 842
    • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
    • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
    • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
    • +420 601 087 306
    • wtemm3t
    • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
    • 00872296
    • 600067211
    • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Přihlášení