• Dopis ŘŠ - návrat žáků do školy od 30.11.2020

     • Vážení rodiče, žáci,

      posílám Vám stručný soupis informací k očekávaném návratu žáků do školy. Věřím, že se nám v předvánočním čase podaří výuku konsolidovat a srovnat nejpalčivější propady způsobené distanční výukou. S pozdravem a přáním pevného zdraví Mgr. Jiří Burian, ředitel školy


      Způsob výuky od 30.11. (začíná lichý týden)
      Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu v EduPage.
      > 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5ABC- prezenční výuka
      > 6B, 8AB - prezenční výuka v liché týdny X distanční výuka v sudé týdny
      > 6A, 7AB - prezenční výuka v sudé týdny X distanční výuka v liché týdny
      > 9AB - prezenční výuka


      Provoz ŠD
      > ranní družina mimo provoz (personální důvody, větší počet oddělení)
      > školička ráno otevírá v 7:40
      > odpolední družina do 16:00
      harmonogram pobytu i ve venkovních prostorách > skupiny se nesmí mísit


      Provoz ŠJ
      > žáci s přímou výukou se budou stravovat v jídelně
      > pro žáky s distanční výukou stanoven čas odběru jídel sebou - 11:30 - 11:50
      > hromadné přihlášení žáků s přímou výukou (vedoucí ŠJ)
      > individuální přihlášení žáků s distanční výukou (žáci, rodiče)
      > individuální odhlášky (žáci, rodiče)
      > posílen pedagogický dozor ve ŠJ

      Hygienická opatření
      > roušky, mytí rukou, očista lavic, pravidelný úklid toalet a společných prostor, režim větrání (minimálně každých 20 minut)
      > žákům I. stupně zajištěn pravidelný pobyt venku (vhodné oblečení)
      > Tv na II. stupeni v přírodě (vhodné sportovní oblečení)
      Pozor: povinnost nošení roušek je bezpodmínečná pro všechny osoby ve škole a ve všech prostorách. Žákům nelze udělit výjimku ani ze zdravotních důvodů.

      Nabídka individuální konzultace s rodiči a konzultace pro žáky s distanční výukou>> návštěvy rodičů i žáků s vyučujícím jsou možné po domluvě předem.

       

     • Postupný návrat žáků do škol - aktuálně od 18.11.2020

     • Vážení rodiče,
      rádi bychom Vás stručně seznámili s několika změnami, které vyplývají z aktuální situace.

      Denní provoz přípravného ročníku, 1. a 2. třídy: Škola otevřena od 7:40. Vyučování bude probíhat podle upraveného rozvrhu v EduPage.

      Starší žáci pokračují v distanční výuce podle pokynů jednotlivých vyučujících.

      Provoz ŠD: ranní družina mimo provoz, odpoledne do 16:00

      Provoz ŠJ: Žáci přímé výuky se budou stravovat v jídelně podle rozpisu od 12:00 do 13:00. Čas výdeje obědů do jídlonosičů pro starší žáky lze objednat a odebírat od 13:00 do 13:30

      Hygienická opatření: roušky, mytí rukou, očista lavic, štíty, roušky. Zajištěn pravidelný úklid toalet a společných prostor školičky a režim větrání. Pravidelný pobyt dětí venku vyžaduje vhodné oblečení.

      Nabízíme individuální konzultace s rodiči a staršími žáky. Návštěvy rodičů a starších žáků jsou možné po domluvě předem.

      S nadějí očekáváme návrat dalších ročníků do školy od pondělí 23.11. Budeme Vás včas informovat.