• Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)
     • Otevřená škola pro žáky II. stupně (6.- 8. třída)

     • dopis ŘŠ

      Vážení rodiče,
          od 8. června otevíráme školu pro poslední skupinu žáků 6., 7. a 8. tříd formou výukových konzultací. Příchod do školy v 8:00. Konec konzultačního bloku plánujeme na 12:30, poté budou moci jít žáci na oběd (nutno se přihlásit obvyklým způsobem). Konzultace budou sloužit především jako podpora distančního vzdělávání.
      Třídní učitelé jednotlivých tříd Vás osloví prostřednictvím EduPage. Přítomnost na konzultacích potrd´te, prosím, třídním učitelům, kteří jistě zodpoví i Vaše případné dotazy. Některé žáky vyzvou vyučující k účasti na individuální konzultaci (překonání obtíží distačního učení, doplnění podkladů pro klasifikaci, ...).  První den před zahájením přinesou žáci vyplněné "Čestné prohlášení" (ke stažení na jazkvary.cz).

      Rozpis plánovaných konzultací  (8.6. - 12.6.) a (15.6. - 19.6.):
      pondělí  > třídy 6.A, 7.A, 8.A >  třídnická hodina + blok humanitních předmětů (Čj, Aj, Nj, D)
      úterý  > třídy 6.B, 7.B, 8.B >  třídnická hodina + blok humanitních předmětů (Čj, Aj, Nj, D)
      středa > třídy 6.A, 7.A, 8.A >  blok nehumanitních předmětů (M, F, Ch, Př, Z)
      čtvrtek  > třídy 6.B, 7.B, 8.B >  blok nehumanitních předmětů (M, F, Ch, Př, Z)
      pátek > individuální konzultace pro pozvané žáky

      S pozdravem a přáním všeho dobrého Jiří Burian, ředitel školy