• Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"
     • Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!"

     • Žáci naší školy několik měsíců nacvičovali v němčině malou divadelní hru „Santa stávkuje!“ v rámci projektu „Učíme se hrou a hudbou“, který je realizován díky partnerské škole Jenaplanschule. Současně tuto hru nacvičovaly německé děti v partnerské škole v češtině. Hra vyprávěla o smutném Santovi, kterému se nelíbila komerčnost Vánoc. Proto se rozhodl na Vánoce odjet na Malorku. Andělé ho přemlouvali, aby zůstal a rozdal dárky těm, kteří si to zaslouží.

      Hra získala definitivní podobu během třídenního setkání ve Waschleithe, kde se intenzivně nacvičovalo a dolaďovaly se kulisy a kostýmy. Premiéra proběhla 13. prosince 2019 v sále školy Jenaplanschule v Markersbachu. Nejdříve se hrálo pro děti a odpoledne pro rodiče. O týden později se konalo představení pro naše žáky 6. a 7. ročníků v Divadle Husovka. Přišli také rodiče účinkujících. Všechna představení se povedla, a proto velká pochvala patří dětem z kroužku, které se musely naučit těžký text, používat během představení mikrofony, pohybovat se správně po jevišti a včas se převléknout do kostýmu a nezapomenout na svoje rekvizity. Těšíme se na nácvik další hry, jejíž premiéra bude v červnu nebo v září.

      Do galerie Představení česko-německého divadelního kroužku - "Santa stávkuje!" byly přidány fotografie.

    • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019
     • Soutěž First Lego league Junior - Markersbach 7.12.2019

     • Dne 7. prosince 2019 se v rámci projektu MINT, který je realizován díky partnerské škole Jenaplanschule, zúčastnil přehlídky First Lego league Junior tým čtvrťáčků. Náš tým postavil model ekologického hotelu, u kterého musel použít motory ze stavebnice Lego We Do a naprogramovat je tak, aby se některé části modelu pohybovaly. Součásti přehlídky byl také plakát, který informoval o členech týmu a jeho práci na modelu. Celkem se přehlídky účastnilo 6 týmu (2 týmy z Karlových Varů a 4 z Německa). Každý tým byl vyhodnocen za něco, v čem vynikal. Náš tým byl pochválen za týmovou spolupráci. Za odměnu si všechny děti mohly vyrobit perníkovou chaloupku a ozdobit podle svého.

      Do galerie Soutěž First lego league Junior - Markersbach 7.12.2019 byly přidány fotografie.

     • Preventivní aktivity podpořené KV krajem

     • Rádi bychom touto cestou poděkovali za finanční příspěvek, který letos Karlovarský kraj udělil naší škole k podpoře aktivit primární prevence. Z obdržené částky byl částečně uhrazen pobyt našich šesťáků na zářijovém adaptačním výjezdu. Jeho organizaci a průběh zajistila školní metodička prevence společně s naší výchovnou poradkyní. Další část peněz směřovala k uhrazení programu dlouhodobé primární prevence pro letošní páté třídy, které na naší škole vedl akreditovaný lektorský tým společnosti Světlo Kadaň. Formou tří bloků tříhodinových besed s dětmi pracovali odborníci na podpoře prokolektivního a férového chování, objasnili jim hravou formou psychosociálních aktivit důležitost společensky prospěšných hodnot a postojů, upozornili na různá všudypřítomná rizika, která na děti číhají v mezilidském styku i ve virtuálním prostoru. Celkem se obě  zmíněné preventivní aktivity dotkly celé stovky našich žáků. 

      Doufáme, že se podobné prospěšné výchovné a osvětové programy podaří zopakovat také v příštím kalendářním roce.

      Odkazy:

      www.zivykraj.cz

      www.kr-karlovarsky.cz

    • Vánoční dílny 2019
     • Vánoční dílny 2019

     • Dne 28. 11. 2019, ve čtvrtek před první adventní nedělí, jsme již po čtvrté zorganizovali pro děti a jejich rodiče vánoční dílny. Na zajištění důstojného a hladkého průběhu celé akce se podílela většina zaměstnanců. Paní učitelky si vzaly na starosti  tvoření pro děti a jejich rodiče, mužští kolegové zase krátký kulturní program, paní sekretářka zajistila materiál a paní kuchařky napekly….

      Mile nás překvapila opravdu velká účast. Kromě našich velkých žáků, z nichž mnozí se zapojili i do příprav a organizace akce, přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. A určitě nás všechny těší, když vidíme na této akci naše absolventy, kteří si ve své bývalé škole dávají srazy a čas zde strávený si opravdu užívají.

      Velký dík patří mamince Tůmové za poskytnutí krásných šitých výrobků k prodeji v našem stánku.

      Výtěžek z celé akce představoval 33.542,- Kč. Po odečtení nákladů jsme se opět rozhodli částku 23 542,- Kč věnovat na dobročinnost. Tentokrát jsme přispěli nevidomému chlapci na pořízení nového asistenčního psa.

      Vánoce jsou přece symbolem dobrých skutků….. a proto i nás potěší, že jako škola se můžeme připojit. Děkujeme, že jste nás navštívili a přispěli na dobrou věc!

      Přejeme vám krásný a příjemný adventní čas.

    • Sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů
     • Sbírka Paměti národa ke Dni válečných veteránů

     • Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky Paměti národa ke Dni válečných veteránů nákupem květu vlčího máku. Celkem se vybralo v České republice na další natáčení válečných veteránů a hrdinů do sbírky Paměť národa 1 732 638 Kč. Letos se zapojilo celkem 857 sbírkových míst, jedno z nich byla naše škola. 

      Vybrané peníze budou použity na další natáčení životních osudů válečných veteránů, účastníků protikomunistického odboje a také příslušníků novodobých vojenských misí. V Paměti národa je v současnosti zdokumentováno přes 1300 příběhů lidí se statusem válečného veterána a další tisíce odbojářů a statečných lidí, kteří tento oficiální vojenský status dosud nemají. Díky Vám příští rok přibudou další příběhy.

      https://www.pametnaroda.cz/cs

      https://www.pribehynasichsousedu.cz/

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • Také v letošním roce se řada žáků naší školy zúčastnila Logické olympiády. Nejúspěšnější postoupili do
      krajského kola, které se konalo 1. listopadu 2019. Naši žáci Petr Thomas Máj a Phuc Hoang z 5.C obsadili ve
      své kategorii první dvě místa a postoupili do finále, které se konalo 25. listopadu v Míčovně
      Pražského hradu. Ani tady se mezi nejlepšími z celé republiky neztratili.

    • Tradice Vánočních dílen stále pokračuje
     • Tradice Vánočních dílen stále pokračuje

     • Setkat se s kamarády, známými, zazpívat si, něco dobrého sníst a vypít, společně vyrobit vánoční ozdoby, nebo adventní věnce…, to bývá každoroční náplní Vánočních dílen, které již po několikáté pořádá ZŠJ Libušina Karlovy Vary.

      Adventní čas v dnešní době nenabízí příliš času k zastavení. Málokdo si v uspěchané době sedne se svými dětmi a společně si něco vyrobí. Tato příležitost se nabídla přímo na Vánočních dílnách. Řada rodičů přiznala, že toho ráda využila. A tak jste mohli vidět táty i mámy vyrábějící společně se svými dětmi voskové svíčky, andělské čelenky, ozdobné stromečky, sněhuláky z ponožek, vánoční přáníčka, populární adventní věnce a mnoho dalšího.

      Organizátoři z řad pedagogů a vedení školy pamatovali také na ty, kteří se budou chtít občerstvit, a tak byly ve školní jídelně připraveny koláče, bábovky, buchty, čaj a horký vánoční punč. Návštěvníci měli možnost posedět, popovídat si a na chvíli se v předvánočním čase zastavit.

      Vánoční dílny se i v letošním roce těšily velké návštěvnosti. Proto i kulturní vystoupení sledovala do posledního místa zaplněná tělocvična. Představily se zde děti z družiny, které zatančily a zazpívaly, starší žáci školy si připravili vánoční koledy a taneční vystoupení. Na závěr celého programu vystoupil sbor, složený ze všech malých i velkých žáků školy, některých učitelů, mnoha bývalých žáků, a všichni společně zazpívali vánoční písně. Krásné bylo, že se po prvních tónech přidali ke zpěvu i rodiče.

      Věříme, že všichni návštěvníci si kousek vánoční pohody, která po celou dobu ve škole panovala, odnesli s sebou domů a vydrží jim i přes hektické předvánoční období.

      Dagmar Svobodová