• V tomto školním roce se zúčastnil projektu Příběhy našich sousedů tým z 9. ročníku. Kvůli coronavirové pandemii a uzavření škol se bohužel nemohla uskutečnit tradiční prezentace výstupů zúčastněných týmů.

     Odkaz na výstupy všech týmů: zde

     Odkaz na výstupy našeho týmu: zde

     Zakončení aktuálního ročníku: zde

     Prof. MUDr. Václav Daniel Šimon, DrSc.

     V._Simon_-_fotoalbum.pdf

     Václav Daniel Šimon se narodil 29. května 1926 v Praze do rodiny praktického lékaře. Ve 4 letech onemocněl tuberkulózou, která značně ovlivnila několik let jeho dětství. Paradoxně skutečnost, že tuto chorobu prodělal, významně ovlivnila jednu z jeho životních etap.

     V roce 1939 byl přijat ke studiu na Gymnázium v Nymburce. V roce 1943 jako student septimy spolu s ostatními studenty byl určen k totálnímu nasazení. Díky potvrzení o prodělání TBC byl na nucené práce přidělen jako dělník na železnici v Nymburce (v té době Nymburk představoval významný železniční uzel).

     Po skončení války dokončil gymnázium a v roce 1946 byl přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po transformaci této lékařské fakulty na Vojenskou lékařskou akademii v roce 1951, přestoupil na lékařská studia do Prahy, která úspěšně dokončil v roce 1952.

     Po promoci pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení Okresní nemocnice v Nymburce, od roku 1956 pak působil na Chirurgickém oddělení nemocnice v Kolíně. Zde získal atestaci z oboru chirurgie.

     V roce 1968 přešel na žádost profesora E.  Hradce na 2. chirurgickou kliniku Univerzity Karlovy  v Praze.

     V roce 1975 stál u zrodu Evropské urologické společnosti a téhož roku přešel na 1. chirurgickou kliniku UK. Zde vedl až do roku 1994 urologické oddělení.

     V 2. polovině 70. let se během výkonu svého povolání seznámil s kardinálem Františkem Tomáškem a jejich setkání postupně přerostlo v doživotní přátelství.

     Podílel se na vývoji československého přístroje na drcení ledvinových kamenů.

     V roce 1996 po reorganizaci svého původního pracoviště přechází ve věku 70 let na urologickou kliniku, kde setrval až do svého odchodu do penze v roce 1999.

     Hodnosti docenta dosáhl v roce 1970, titulu DrSc. v roce 1985 a v roce 1987 byl jmenován profesorem chirurgie a urologie.

     V roce 2006 mu byla udělena zlatá medaile Univerzity Karlovy za vědeckou a pedagogickou činnost, jimiž se zapsal do dějin univerzity.

     K jeho velkým zálibám patřilo lyžování a stále patří golf a vážná hudba.

      

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení