Navigace

Údaje o škole. Kontakty. E-maily zaměstnanců.

ředitel školy: Mgr. Jiří Burian

IČO: 00872296
REDIZO: 600067211

Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary 
www.mmkv.cz

Kontaktní adresa školy:
Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o.
Libušina 1032/31
360 01 Karlovy Vary

INTERNET: www.jazkvary.cz
E-mail: info@jazkvary.cz

Datová schránka školy: wtemm3t

Telefony:
Sekretariát školy > 725 043 842

ředitel > 604 170 950

ekonomka > 725 556 973

PaM > 725 590 097

školní jídelna > 774 579 940

školník > 601 132 497

školní družina > 776 397 708

školička > 606 023 621

kontakt na pověřence GDPR: povereneckv@centrum.cz

 

Fakturační údaje:
ZŠ jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
Libušina 1032/31
360 01 Karlovy Vary
IČO: 00 87 22 96
číslo účtu: 0800462369/0800

web mailportal >>                                                                                                                              adm-jazkvary 64....

E-maily na pedagogy a pracovníky školy:

Burian Jiří (ředitel školy):burian@jazkvary.cz ; info@jazkvary.cz
Trautnerová Jaroslava (zástupkyně ředitele): trautnerova@jazkvary.cz 
Teušlová Radka (výchovná poradkyně): teuslova@jazkvary.cz
Táborková Jana (metodička prevence): taborkova@jazkvary.cz
Kubová Danuše (ICT koordinátor, krajský ICT metodik): kubova@jazkvary.cz

Khollová Alena (sekretářka): sekretariat@jazkvary.cz 
Biskupová Jana (ekonomka školy): eko@jazkvary.cz 
Ledinská Eva (vedoucí školní jídelny): jidelna@jazkvary.cz 
Píchová Dana (personalistka): pam@jazkvary.cz 
Antonín Bican (školník): bican@jazkvary.cz

třídní učitelé 1. stupně
1.A Siřínková Pavla:sirinkova@jazkvary.cz
1.B Plačková Marie: plackova@jazkvary.cz

2.A Duncsáková Petra: duncsakova@jazkvary.cz
2.B Kuciánová Hana: kucianova@jazkvary.cz
3.A Kubátová Soňa: kubatova@jazkvary.cz
3.B Zemková Lenka:zemkova@jazkvary.cz
4.A Kalčicová Milena: kalcicova@jazkvary.cz
4.B Polánská: polanska@jazkvary.cz
4.C Rotová Jana: rotova@jazkvary.cz
5.A Kulhánková Ivana: kulhankova@jazkvary.cz
5.B Durdilová Barbora; e-mail: durdilova@jazkvary.cz
5.C Chlapovičová Eva: chlapovicovba@jazkvary.cz

třídní učitelé 2. stupně
6.A Hrubá Hana: hruba@jazkvary.cz
6.B Šebek Jiří: sebek@jazkvary.cz

7.A Svobodová Dagmar: svobodova@jazkvary.cz
7.B Brhel Petr: brhel@jazkvary.cz
8.A Kislinger Lukáš: kislinger@jazkvary.cz
8.B Maturová Michaela: maturova@jazkvary.cz
9.A Hlavatý Ladislav: hlavaty@jazkvary.cz

učitelé
Prokešová Stanislava: prokesova@jazkvary.cz
Veselská Lucie: veselska@jazkvary.cz
Bílková Dominika: bilkova@jazkvary.cz
Ľuptáková Milana: luptakova@jazkvary.cz
Hanzlová Michaela: hanzlova@jazkvary.cz
Červinková Tereza: cervinkova@jazkvary.cz
Lisá Markéta: lisa@jazkvary.cz
Maléřová Monika: malerova@jazkvary.cz
Murtazalieva Zarema: murtazalieva@jazkvary.cz
Turay Simil (rodilý mluvčí Aj): sim@jazkvary.cz

 učitelka přípravného ročníku 
Svintická Libuše: svinticka@jazkvary.cz 
 

vychovatelky 
Erbenová Soňa (vedoucí ŠD) :erbenova@jazkvary.cz 
Štenglová Patricie :stenglova@jazkvary.cz 
Houdová Ivana: houdova@jazkvary.cz 
Růžková Kateřina: ruzkova@jazkvary.cz 
Liptáková Nicole: liptakova@jazkvary.cz
Janková Kateřina: jankova@jazkvary.cz

Novinky

Kontakt

  • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
  • (+420) 725 043 842 ... sekretariát

    e-mail: info@jazkvary.cz

Fotogalerie