• Další projekty s Jenaplanschule Markersbach

    • Dialogy II (duben až červenec 2019)

     3.5.2019 - Markersbach: Bohemiáda a Germaniáda

     3.5.2019 se vydala skupina našich žáků ze 6. a 7. ročníku do Markersbachu, aby pomohla při soutěži českého jazyka (tzv. Bohemiádě), která se na partnerské škole koná již poněkolikáté a stalo se již tradicí, že se jí účastní naši žáci jako pomocníci – část žáků vede s Němci rozhovor v češtině a další část hodnotí výkony Němců.

     Pak se role obrátily. Naši žáci byli hodnoceni německými, jak dokážou odpovědět na otázky v německém jazyce, které jim kladli německé děti (tzv. Germaniáda). Po obědě proběhlo vystoupení našeho česko-německého divadelního kroužku pro rodiče Jenaplanschule (naposledy se hrála již osvědčená hra O zvířátkách a pizze). Poté proběhlo vyhlášení tří nejlepších ve dvou kategoriích Bohemiády a Germaniády. Odměnou pro všechny byl na závěr bowling ve Schwarzenbergu.

     Fotogalerie: https://jazkvary.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=135

     24.5.2019 - Markersbach: Středověké slavnosti

     Dne 24.5. se vydali žáci 4.A a 4.B do Markersbachu, kde jim partnerská škola Jenaplanschule připravila aktivity na téma "Středověké slavnosti". Děti si mohly vyzkoušet dovednosti středověkých rytířů - např. zacházení s mečem a beranidlem, střílení z luku či házení na cíl nebo do dálky. Vyzkoušeli si také jízdu na "koni" s kopím při rytířském turnaji. 

     Fotogalerie: https://jazkvary.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=139

     27.5.2019 - hrad Scharfenstein: Život ve sředověku

     Dne 27.5.2019 se vydali žáci pátých ročníků na saský hrad Scharfenstein, kde prožili dopoledne na téma "Život ve středověku". Ve smíšených skupinkách s Němci si vyzkoušeli pečení chleba a rytířskou hbitost, vystoupili na věž, seznámili se se životem ve středověké vesnici a vytvořili si svůj erb. 

     Fotogalerie: https://jazkvary.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=140

     5.6.2019 - Karlovy Vary: MDD

     Tento den oslavily společně žáci 4. ročníků se svými vrstevníky z Německa mezinárodní den dětí. Byl pro ně připraven taneční program.

     Fotogalerie: https://jazkvary.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mZ2FsbGVyeT0xNDk%3D#gallery/149

     20.6.2019 - Plzeň: Techmánie (MINT)

     Fotogalerie: https://jazkvary.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mZ2FsbGVyeT0xNDk%3D#gallery/144

      

     Divadelní kroužek (leden 2019 až září 2020)

     První hrou, kterou nacvičovali naši žáci ze 6. ročníků s německými vrstevníky "na dálku", byla "Pizza". Tuto hru společně předvedli 21.3. a 27.3.2019 na závěrečných konferencích k projektu "Dialogy - společně se učíme pro Evropu" v Markersbachu a Karlových Varech. Naposledy to bylo 3.5.2019 během GTA-festivalu, na kterém německé děti předvádějí svým rodičům činnost v jednotlivých kroužcích.

     21.3.2019 Markersbach

     27.3.2019 Karlovy Vary

     3.5.2019 Markersbach

     V současné době se nacvičuje vánoční hra "Ježíšek na dovolené", která se bude předvádět v prosinci 2019.

      

     Sprachkurs (srpen 2019 až leden 2020) - další partnerskou školou je ZŠ 1. máje K. Vary - Dvory

     16. - 19.9.2019 Karlovy Vary

     Již po čtvrté se uskutečnilo čtyřdenní setkání, jehož cílem bylo ve smíšených skupinách vymyslet a natočit jednoduché česko-německé rozhovory. Jeden den byl vyhrazen pěšímu výletu z Lokte přes Svatošské skály do Doubí. V Lokti museli účastníci ve smíšených skupinách splnit několik úkolů. Čtvrtý den proběhla prezentace natočených videí a německé děti v malých skupinách měly možnost se zúčastnit vyučování na naší škole.

      

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení