Navigace

ŠVP školní řády výroční zprávy Zápis žáků 2020 Přípravný ročník výsledky zápisu 2020

 

Zápis dětí do přípravného ročníku

Termín a způsob zápisu: shodný se "Zápisem žáků do 1. třídy", tedy  elektronicky.

K přijetí dětí do přípravné třídy bude třeba přidat písemné doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), doporučujeme se včas objednat.

Přijímáme děti po odkladu školní docházky (šestileté) a předkoláky (pětileté).

 


 

Vycházíme z aktualizovaného znění školského zákona (k 15.2.2019)

§ 47
Přípravné třídy základní školy

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, souhlas ministerstva.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

 

***
výklad změny zákona k 15.2.2019: V poslední větě se slova „a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky“ nahrazují slovy „přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky“. Touto změnou je umožněno přijímat do přípravných tříd základních škol kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (a které jsou přijímány přednostně), přijímat také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

V každém případě je potřeba doporučení PPP (školské poradenské zařízení), které mohou rodiče dodat i dodatečně po zápisu (do konce května).

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
    Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
  • (+420) 725 043 842 ... sekretariát

    e-mail: info@jazkvary.cz

Fotogalerie