• Nadpis

    • Po dobu omezeného provozu školy  budeme zajišťovat náhradní výuku formou e-learningu. Třídní učitelé napíší žákům svých tříd zprávu EduPage. Žáci a jejich rodiče se dozví o konkrétní podobě e-learningu, o způsobu zadávání úloh, o jeho rozsahu a způsobu hodnocení. Sledujte, prosím, během karantéty aktuální informace.

     Sekretariát školy pracuje také v omezeném provozu. Pro informace voleljte 776 397 708. V nutném případě si, prosím, domluvte schůzku.

     Škola potvrzuje vyplněnou žádost o ošetřovné pro zákonné zástupce žáků.
     Žádost můžete vyřídit také e-mailem na sekretariat@jazkvary.cz 
     Stačí, když uvedete jméno dítěte a třídu, my Vám pošlemeformulář s vyplněným odílem A.