• Důležité kontakty

    • Kontaktní osoby na škole:

     Mgr. Jana Táborková - metodička prevence pověřená organizací preventivních aktivit (preventivní besedy, adaptační kurzy, intervence na třídnických hodinách): taborkova@jazkvary.cz

     Mgr. Radka Teušlová - výchovná poradkyně (řešení výchovných i vzdělávacích obtíží, profesní poradenství): teuslova@jazkvary.cz

     Mgr. Jaroslava Tomáňová - koordinátorka inkluze (konzultace se žáky, rodiči a pedagogickými pracovníky): tomanova@jazkvary.cz

      

     Škola pracuje zejména s těmito institucemi (organizacemi):

     Přímá spolupráce:

     Sdružení Světlo Kadaň, a.s.

     (karlovarská kancelář: K – centrum Karlovy Vary)

     Sportovní 359/32

     360 09 Karlovy Vary

     Tel.: 727 954 163

     kctpkv.svetlozs@seznam.cz www.svetlokadanzs.cz

     vedoucí K – Centra Karlovy Vary: Richard Vodička, tel.: 773 140 022


     Odborná a metodická pomoc:

     Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

     Lidická 38

     360 20 Karlovy Vary

     Tel.: 353 176 511

     e-mail: sekretariát@ppkv.cz

     Metodik prevence PPP: Mgr. Martina Fialová (mfialova@pppkv.cz)

     Speciální pedagog: Mgr. Marcela Wolfová (mwolfova@pppkv.cz)

     Sociální pedagog, specialista v otázkách žáků-cizinc: Mgr. Et Mgr. Šárka Rampasová (srampasova@pppkv.cz)

      

     Krajský úřad Karlovarského kraje

     Tel.: 353 502 446

     Krajský školní koordinátor prevence: Ing. Eva Cíchová ( eva.cichova@kr-karlovarsky.cz)

      

     Středisko výchovné péče pro děti a mládež:

     Krizové centrum Sportovní 28 (Karlovy Vary, Dolní Drahovice)

     Tel.: 353222848, 774715266

     E-mail: svpkv@volny.cz


     Magistrát města Karlovy Vary

     U Spořitelny 2

     360 20 Karlovy Vary

     Vedoucí odboru sociálních věcí: Bc. Romana Svobodová, DiS. (Tel.: 353118554, E-mail: r.svobodova@mmkv.cz)

     Vedoucí odboru školství a tělovýchovy: Bc. František Škaryd (Tel.: 353 118 270, E-mail: f.skaryd@mmkv.cz)

      

     Vedoucí oddělení SPOD

     Bc. František Pavlásek (Tel.: 353 118 580; E-mail: f.pavlasek@mmkv.cz)


     Krajský úřad Karlovarského kraje

     Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

     Vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí: Bc. Petra Maněnová (Tel.: 354 222 593; E-mail: petra.manenova@kr-karlovarsky.cz)

     Protidrogový koordinátor, preventista kriminality: Bc. Šárka Benešová (Tel.: 354 222 575; E-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz)

     Koordinátor problematiky Romů a národnostních menšin: Mgr. Pavel Vaculík (Tel: 354 222 522; E-mail: pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz)


     Městská policie Karlovy Vary

     Moskevská 34

     360 01 Karlovy Vary

     Oddělení prevence a dohledu Stará Role: Mgr. Kamila Hofmannová (Tel.: 353 549 209)


     Policie ČR

     Okresní ředitelství Karlovy Vary

     Kontaktní osoba: prap. Pavel David (Tel. : 974 366 544; 604 551 056; E-mail.: pavel.david@seznam.cz)

      

     Služba kriminální policie a vyšetřování

     Závodní 386/100

     360 06 Karlovy Vary

     Tel.: 974 361 111

     E-mail: kv.1ook@prc.cz ; kv.2ook@prc.cz ; kv.3ook@prc.cz

     Oddělení tisku a prevence Tel: 974 361 111 E-mail: pp.tisk@pcr.cz

      

     Asociace Záchranný kruh

     5. května 155/8

     360 01 Karlovy Vary

     Prezidentka asociace: Ing. Veronika Krajsová (Tel.: 777 572 576; E-mail: veronika@zachrannykruh.cz)

     Výkonný manažer: Lukáš Hutta (Tel.: 608 953 862; lukas@zachrannykruh.cz)


     Centrum na podporu integrace cizinců

     Závodu míru 876/3a

     360 17 Karlovy Vary

     Vedoucí centra: Pavlína Hanková (Tel.: 353 892 559, 608 119 878; E-mail: ickarlovyvary@suz.cz)

      

     Dětské Informační Centrum s linkou pomoci

     Myslbekova 1596/4

     360 01 Karlovy Vary

     Tel:: 353 230 000

     Dětský psycholog PhDr. Monika Kopárková (Tel.: 354 225 551; 602 731 934; monika.koparkova@kkn.cz)

      

     Společně k bezpečí

     Staré Sedlo 92

     398 04 Orlík nad Vltavou

     Hlavní koordinátor: Mgr. Michaela Veselá (Tel.: 604 554 231; E-mail vesela@spolecnekbezpeci.cz)

     Koordinátor pro KV kraj: Mgr. Martina Kekulová (Tel.: 604 722 419; E-mail: kekulova.m@seznam.cz)

      

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení