• V roce 2020 začala realizace nového projektu Tvoříme společně trvalou Evropu. Partnery nového projektu je kromě naší školy a Jenaplanschule nově další karlovarská škola - ZŠ 1. máje.

     Nový blog k projektu: https://tvorimeevropu.cms.webnode.cz/

     Starý blog k projektu: https://europa-gemeinsam2022.blogspot.com/

      

     Název projektu: Tvoříme společně trvalou Evropu

     Partneři projektu: ZŠ Karlovy Vary 1. máje , ZŠ jazyků Karlovy Vary,  Jenaplanschule im Erzgebirge e. V

     Realizace projektu: od 03.02.2020 do 30.11.2020

     Cíle projektu:  

     1. Školy intenzivně spolupracují. 

     2. Je podporován zájem o studium sousedního jazyka. 

     3. Žáci provádějí výzkum o Evropě v rámci různých projektů a společných kroužků.

     Obsah projektu:

     -24 žákovských setkání s jazykovou animací a prací podle obsahu na různá témata; němečtí a čeští žáci pracují společně v malých skupinách na úkolech,

     -2 vzdělávací akce učitelů, 

     -2 závěrečné konference,

     -společná výuka cizích jazyků,

     -spolupráce na kroužkách: kroužky robotiky a divadelních kroužky, 

     -soutěže: Bohemiade, Germaniade, FIRST LEGO League a FLL Junior.

     Aktivity projektu:

     Během 24 setkání budou žáci pracovat společně se svými vrstevníky ze sousední země na tématech souvisejících s Evropou a trvalou udržitelností, která odpovídají výukovým plánům předmětů dějepis, zeměpis, fyzika, němčina a čeština. Vzájemně se lépe poznají a budou spolu spolupracovat 2 roky a 4 měsíce. 

     Jednodenní setkání probíhají následovně: 

     1. Jazyková animace; účastníci se představí a informují ostatní o výsledcích předešlých projektů; seznámení se s průběhem a pracovní náplní setkání.

     2. Společné aktivity v rámci sportovních a výtvarných projektů. 

     3. Krátké vyhodnocení projektového dne Ve škole budou žáci pracovat na dokumentaci a připraví výstavu s výsledky z výtvarných projektů. 

     Během vícedenního jazykového pobytu 9. tříd v Karlových Varech se němečtí žáci zúčastní výuky v partnerské škole. Připraví část hodiny němčiny pro české žáky a společně budou cvičit dialogy v obou jazycích. 

     České děti provedou své německé spolužáky městem Karlovy Vary. Žáci využijí čas rovněž ke společným sportovním aktivitám, výletům, návštěvám muzeí a také jedné jednodenní exkurzi. Přitom vytvoří a otestují digitální výukové materiály. V rámci přípravy na budoucí povolání budou navštěvovat firmy. Díky těmto setkáním a také možnosti komunikovat společně prostřednictvím blogu vznikne mnoho příležitostí využít znalosti cizího jazyka a také se zbavit ostychu z dělání chyb během jeho užívání. Aktivní spolupráce se školami ze sousední země je velmi dobrý způsob, jak odstranit jazykové bariéry. K přípravě a vyhodnocení projektu proběhnou dvě vzdělávací akce učitelů. Kolegové se navzájem seznámí a poznají i své školy. Informují se nejen o aktuálním vývoji školství v Čechách a v Sasku, ale také o dalších novinkách, např. digitalizaci. To slouží mj. k inspiraci, rozvoji repertoáru výukových metod a eliminaci jazykových bariér. 

     Dvě závěrečné konference budou veřejné. Bude zde prezentováno divadelní představení a další výsledky projektů. 

     Jazykové soutěže, „Bohemiade“ a „Germaniade“, proběhnou ve dvou kolech. Nejprve vypracují žáci 5. až 9. tříd úkoly týkající se vlastivědy, Evropy a udržitelnosti či jazykových dovedností. Ve druhém kole se utkají tři nejlepší žáci z každého ročníku s žáky partnerské školy a absolvují dialogy a interview v cizím jazyce. Na závěr se koná udílení cen v rámci „GTA-Festivalu“ (prezentace zájmových kroužků školy) v Markersbachu. Každé dva roky se účastní 6 nejlepších žáků Jenaplanschule v Markersbachu ze 7. až 9. tříd saské soutěže v českém jazyce - „Bohemiade“. 

     Od roku 2017 se žáci školy v Markersbachu a žáci Základní školy jazyků účastní společně soutěže FLL (FIRST LEGO League), což je mezinárodní soutěž v robotice pro děti ve věku 9 až 16 let. V roce 2019 se přidala i Základní škola 1. Máje. Na ni se budou připravovat v rámci kroužků robotiky a během společných exkurzí zaměřených na různá témata. I pro mladší děti ve věku 6 až 9 let existuje kroužek robotiky – FLL Junior. Děti ze všech tří škol se společně připraví na prosincovou výstavu (soutěž) v Markersbachu. Na té budou před odborníky prezentovat výsledky své práce a svůj model LEGA. K lepšímu vzájemnému poznání poslouží jazykové animace a jedna společná exkurze. Mezi školou v Markersbachu a Základní školou jazyků probíhá intenzivní spolupráce v rámci divadelního kroužku. Jeho členové spolupracují na dvoujazyčné divadelní hře, zkoušejí společně při jednodenních i 3 vícedenních setkáních a vrcholem této přípravy je společné divadelní představení. Tato představení pak obohacují různá další společná setkání projektových partnerů, jako např. FLL Junior, den dětí nebo závěrečné konference.

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení