• Úvod

    • Naše škola spolupracuje se třemi patnerskými školami v Německu: Oberschule Friedrich Rückert ze saského Plavna, Realschule im Stiftland z bavorského Waldsassenu a Jenaplanschule im Erzgebirge ze saského Markersbachu.

     Škola Oberschule Fridrich Rückert z Plavna je naše první partnerská škola, se kterou začala naše škola spolupracovat v roce 2006. V tomto roce proběhla dvě vzájemná jednodenní setkání, aby se poznali žáci a domluvily se podrobnosti k chystanému projektu s názvem „Dvě školy v Evropě I: Po kolejích času k sousedům“, který se uskutečnil v následujícím roce. Cílem projektu bylo společně zmapovat trasu železniční trati vedoucí z Plavna do Karlových Varů. Naše škola zpracovala podrobně obce a železniční stanice na trase Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary a partnerská škola trasu Plavno - Kraslice. Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s historií těchto obcí a porovnat jejich podobu před druhou světovou válkou a v současnosti. V rámci tohoto projektu proběhla několikadenní vzájemná setkání, během kterých (kromě práce na projektu, která probíhala i ve škole) se konaly výlety a sportovní aktivity.

     Dalším společným projektem byl projekt s názvem „Ekologie v Karových Varech a Plavně očima žáků“, který se uskutečnil v roce 2009. Žáci se zabývali zdroji energie, výrobou pitné vody, tříděním domovního odpadu a jak sami by mohli přispět k ochraně přírody.

     Posledním realizovaným projektem byl projekt „Dvě školy v Evropě II“ v letech 2013 a 2014, v rámci kterého se uskutečnila dvě třídenní setkání v okolí Mariánských Lázní a Drážďan. Účastníci navštívili během těchto setkání zajímavá místa spojená s historií daného regionu a vzájemně se seznamovali při společných aktivitách. Výstupem byl dvojjazyčný kalendář s fotografiemi a česko-německým popisem míst, která byla společně navštívena, a česko-německý komiks zachycující situace, které prožili žáci během setkání.

     Kromě těchto společných projektů probíhala a probíhají vzájemná jednodenní setkání v Karlových Varech a v Plavně, během kterých se účastníci seznamují s historií a zajímavými místy příslušného města a probíhají aktivity zaměřené na sport či výrobu nějakého tradičního výrobku.

     Poslední společnou akcí byla třídenní návštěva Prahy v září 2016, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Kromě tradiční návštěvy Pražského hradu, Karlova mostu a Staroměstského náměstí, byla součástí programu prohlídka Národního technického muzea a Pražské zoologické zahrady.

     V roce 2015 byla zahájena spolupráce se školou Realschule im Stiftland z Waldsassenu, která je zajímavá tím, že se zde vyučuje český jazyk od 5. třídy. V tomto roce proběhla dvě vzájemná setkání ve Waldsassenu a Karlových Varech. V listopadu 2016 byl zahájen půlroční projekt Schüleraustausch (Výměna žáků), kdy dvanáct našich žáků odjelo do Waldsassenu, kde byli ubytování dvě noci v rodinách svých německých kamarádů. Německé rodiny pro ně musely připravit odpolední a večerní program – např. bowling, návštěva hradu, bruslení nebo společenské hry. Během této návštěvy navštívili účastníci projektu Regensburgu a poslední den se naši žáci zúčastnili vyučování žáků, u kterých byli ubytováni. 9.12.2016 proběhl v partnerské škole ve Waldsassenu školní vánoční jarmark, na kterém tradičně starší třídy prodávají svoje vánoční výrobky a zájemci si je můžou koupit. Naše škola měla vlastní stánek, kde jsme prodávali výrobky našich žáků (sovičky, přáníčka, lucerničky, domečky a náhrdelníky). Během jarmarku hrála školní kapela a v učebně chemie si každý mohl vyzkoušet několik pokusů. Výtěžek z prodeje jsme darovali partnerské škole na charitativní účely. V březnu 2017 se v rámci tohoto projektu konalo třídenní setkání v Karlových Varech, během kterého němečtí žáci byli ubytováni v rodinách našich žáků. Jeden den byl vyhrazen společné návštěvě Plzně a Techmánie, kdy nás s městem zajímavě seznámila v češtině a němčině průvodkyně z Tandemu. Projekt byl zakončen pětidenním pobytem v bavorském mediálním centru Tannenlohe, kde ve smíšených skupinkách za pomoci lektorů vytvořili účastníci česko-německé filmy o tom, jak se v Česku a Německu slaví Mikuláš, Vánoce a Velikonoce. Kromě toho hráli také česko-německé animační hry.

     Třetí partnerská škola Jenaplanschule im Erzbgebirge z Markersbachu spolupracuje s naší školou od roku 2016, kdy byl zahájen tříletý projekt „Společně se učíme pro Evropu“. Tato škola je netradiční tím, že část výuky probíhá formou projektového vyučování, kterého se zúčastňují žáci tří po sobě jdoucích ročníků. Navíc se na této škole, stejně jako ve Waldsassenu, vyučuje povinně čeština již od první třídy. V rámci tříletého projektu probíhají setkání, která jsou různě tematicky zaměřená a kterých se zúčastňují žáci prvního i druhého stupně. Smyslem je, aby se žáci z obou škol zdokonalili v češtině a němčině jako cizího jazyka, poznali příhraniční region a jeho tradice a navázali kamarádství. Mezi červnem a prosincem 2016 proběhlo devět společných setkání,  během kterých naši žáci navštívili Annaberg, Markersbach, Schwarzenberg, Loket, SOOS, Mariánské Lázně, Waschleithe, Oberwiesenthal a Drážďany. Kromě návštěvy zajímavých míst společně s německými žáky odlévali cín, pekli perníčky, vyráběli ozdoby a přáníčka, pracovali na plakátech, navštívili mořské akvárium, lesní ZOO, důl na cín a Muzeum hygieny. Součástí projektu je také příprava a účast našich žáků z kroužku robotika na soutěži First Lego League ve Zwickau, která je zaměřená na programování robotů ze stavebnice Lego Mindstorms. V lednu 2017 při své první účasti vyhráli právě tuto disciplínu. V první polovině 2017 se uskutečnilo dalších 6 setkání: lyžovalo se na Božím Daru, učitelé z partnerské školy se seznámili s pojetím českého školství a výukou především cizích jazyků na karlovarské škole, naši žáci pomáhali při Bohemiádě (olympiádě z českého jazyka), uskutečnil se výlet lanovkou na Fichtelberg, tvořili se plakáty o životním prostředí, sportovalo se, žáci třetího ročníku oslavili s německými kamarády Mezinárodní den dětí a starší žáci navštívili SOOS, Seeberg a Františkovy Lázně. A to je teprve polovina projektu za námi.


     1) Oberschule Friedrich Rückert
     Adresa: Rückertstraße 33, 08525 Plauen, Německo
     Telefon: +49 3741 523828


     2) Staatliche Realschule für Knaben
     Adresa: Schulstraße 11, 95652 Waldsassen, Německo
     Telefon: +49 9632 92060

     2) Trägerverein Jenaplanschule im Erzgebirge e.V.
     Adresa: Annaberger Straße 86, 08352 Raschau-Markersbach, Německo
     Telefon: +49 3774 821068

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení