• Evropa ve škole

     • Žáci naší školy občas excelují v různých jazykových, sportovních i technických soutěžích. Rádi bychom se ale pochlubili také úspěchem v soutěži výtvarné a výtvarně-literární. Soutěž Evropa ve škole je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v České republice probíhá od roku 1992. Soutěžním zadáním letos bylo výtvarně nebo literárně vyjádřit svůj postoj k jednomu z šeti zadaných tematických okruhů. Helenka Slezáková ze 7.B si zvolila téma Zvířecí parlament a její práce byla odbornou porotou oceněna jako třetí nejlepší ze všech příspěvků této věkové kategorie v Karlovarském kraji. Helenka obdržela zaslouženou odměnu a její práce postupuje do celorepublikového výběru, stejně jako druhý vítězný projekt, který do soutěže společně vytvořili členové čtenářského klubu ze 6.A. Svou báseň Tuhle tamhle v unii zpracovali jako koláž z textů a obrázků. Z krajského kola postoupila tato práce jako druhá nejlepší v kategorii kolektivních děl. Jde o rýmovánou slovní hříčku založenou na dvojverších, inspirovanou podobnou básní Olgy Hajné, ovšem v naší verzi s jednotícím tématem známých míst Evropské unie. Vymýšlení rýmů na různá evropská města i státy děti velice bavilo a vyhledávání a aranžování vhodných obrázků k dotvoření této kolektivní práce snad ještě více. Také Maxovi, Kubovi, Adélce, Verče, Káje, Nikče, Nině, Evelíně a Ivanovi ze 6.A budeme držet palce, aby jejich práce zaujala a pobavila také pražskou porotu. Za svou snahu si vyberou odměnu v podobě knih vlastního výběru, které budou k dispozici jim i dalším čtenářům ve školní knihovně.

    • Noc s Andersenem
     • Noc s Andersenem

     • Březen je měsíc knihy – tímto heslem se řídíme i my, a proto jsme také letos poslední březnovou páteční noc zasvětili pohádkovému dobrodružství, které dětem přináší celostátní akce s názvem Noc s Andersenem. Naše škola se do andersenovského nocování, kterého se letos zúčastnilo nad 90 000 dětí i dospělých na 764 místech v ČR i mimo ni, zapojila už potřetí. Program noci byl bohatý. Nejdříve při uvítacím divadelním vystoupení starší žáci prozradili téma celého večera – v parodii soutěže Máme rádi Česko totiž formou otázek a odpovědí připomněli nejvýznamnější české spisovatele a ilustrátory dětských knih, kteří publikovali v nakladatelství Albatros. To letos slaví 70. výročí od svého založení, a tak se děti mohly leccos o klasicích naší dětské literatury dozvědět i v další části večera – v pohádkovém soutěžním okruhu. Ve trojčlenných týmech plnily soutěžní kvízy i různé sportovní disciplíny. A na zklidnění jim pan loutkoherec předvedl svůj um při pohádce Ze života čerta Prejta. Tím ale zdaleka ještě nenastal čas k odchodu na kutě, vždyť počasí přálo nočním venkovním aktivitám, při kterých šlo nejenom o to zdolat strach, ale také napnout mozkové závity při luštění světelných šifer, které bylo třeba dosadit do pohádky H.Ch. Andersena. Spaní v provizorních podmínkách tříd po tak vyčerpávajícím programu nakonec většině účastníků vůbec nevadilo. Ráno přineslo ještě slavnostní vyhlášení vítězů sportovního pohádkového okruhu a po rozdání diplomů a úklidu se všichni mohli se spoustou neobvyklých zážitků spokojeně odebrat domů.

      Jménem organizátorů, jmenovitě paní učitelky Táborkové, pana učitele Brhela, třídních učitelek 1.A, paní učitelky Duncsákové, 4.C, paní učitelky Janischové, 5.A, paní učitelky Siřínkové s manželem, dále pak paní učitelky Teušlové a Maturové, bychom rádi poděkovali vybraným žákům z 6.A, 6.B a z 9.A a 9.B, kteří ve svém volném čase dobrovolně, ochotně a spolehlivě vypomohli s přípravou a realizací celé akce. Velice si jejich dobré vůle vážíme. V příloze si můžete prohlédnout fotoprezentaci.Noc_s_Andersenem_2019.pdf​​​​​​​

    • Postup do národního florbalového finále
     • Postup do národního florbalového finále

     • Velikým překvapením ČEPS cupu jsou florbalistky ze ZŠ Libušina

      Neuvěřitelné se stalo skutečností. Florbalistky ze ZŠ Libušina Karlovy Vary postoupily minulý týden v rámci ČEPS cup do národního florbalového finále, které se uskuteční 15. dubna v Ostravě. 

      Na začátku bylo 1263 přihlášených týmů z celé České republiky v kategoriích dívky a chlapci narození v roce 2007 nebo později. Každá základní škola mohla vyslat do bojů dva týmy (jeden dívčí a jeden chlapecký). V Karlovarském kraji se jich přihlásilo 71.

      7. ročník turnaje začal v listopadu 2018 nejprve na okresní úrovni. Z ní postoupili ti nejúspěšnější do prosincového Krajského finále a odtud do Národního finále, buď do skupiny Východ nebo Západ. Toto „semifinále“ se uskutečnilo na konci března. Ti nejlepší se nyní utkají ve Finálovém turnaji o republikové prvenství. 

      Florbalistky ze ZŠ Libušina suverénně zvítězily v okresním i krajském kole a v Národním finále – Západ získaly po parádních výkonech postupové třetí místo. 

      Přitom Karlovarský kraj patří na tomto turnaji k těm florbalově slabším. V dosavadních šesti ročnících se podařilo do finále postoupit pouze dvěma chlapeckým týmům. Dívčí tým nepostoupil zatím žádný. Až v sedmém ročníku se toto „prokletí“ podařilo dívkám ze ZŠ Libušina prolomit. 

      Vítězná sestava, která bude hájit barvy Karlovarského kraje na tomto prestižním turnaji až v daleké Ostravě, je v tomto složení: Natálie Hrbatá, Emma Černá, Tereza Truhlářová, Ella Nádeníčková, Andrea Götzová, Vanessa Havlíková, Rubina Sahatqiu, Monika Pahrová. Paradoxem je, že žádná z dívek nehraje florbal závodně a trénují pouze ve školním kroužku pod vedením učitele Ladislava Hlavatého. I to dokazuje, že už samotný postup do Ostravy je pro tuto školu ohromným úspěchem. 

      Držme našim florbalistkám palce, budou bojovat ve své kategorii s pěti nejlepšími týmy z České republiky!

      Dagmar Svobodová