• Údaje o škole. Kontakty. E-maily zaměstnanců.

     ředitel školy: Mgr. Jiří Burian

     IČO: 00872296
     REDIZO: 600067211

     Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary 
     www.mmkv.cz

     Kontaktní adresa školy:
     Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o.
     Libušina 1032/31
     360 01 Karlovy Vary

     INTERNET: www.jazkvary.cz
     E-mail: info@jazkvary.cz

     Datová schránka školy: wtemm3t

     Telefony:
     Sekretariát školy > 725 043 842

     ředitel > 604 170 950

     ekonomka > 725 556 973

     PaM > 725 590 097

     školní jídelna > 774 579 940

     školník > 601 132 497

     školní družina > 776 397 708

     školička > 606 023 621

     kontakt na pověřence GDPR: povereneckv@centrum.cz

      

     Fakturační údaje:
     ZŠ jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
     Libušina 1032/31
     360 01 Karlovy Vary
     IČO: 00 87 22 96
     číslo účtu: 0800462369/0800

                                                                                                                  

     E-maily na pedagogy a pracovníky školy:

     Burian Jiří (ředitel školy):burian@jazkvary.cz ; info@jazkvary.cz
     Trautnerová Jaroslava (zástupkyně ředitele): trautnerova@jazkvary.cz 
     Teušlová Radka (výchovná poradkyně): teuslova@jazkvary.cz
     Táborková Jana (metodička prevence): taborkova@jazkvary.cz
     Kubová Danuše (ICT koordinátor, krajský ICT metodik): kubova@jazkvary.cz

     Khollová Alena (sekretářka): sekretariat@jazkvary.cz 
     Biskupová Jana (ekonomka školy): eko@jazkvary.cz 
     Ledinská Eva (vedoucí školní jídelny): jidelna@jazkvary.cz 
     Píchová Dana (personalistka): pam@jazkvary.cz 
     Antonín Bican (školník): bican@jazkvary.cz

     třídní učitelé 1. stupně
     1.A Kulhánková Ivana: kulhankova@jazkvary.cz
     1.B Durdilová Barbora; e-mail: durdilova@jazkvary.cz
     2.A Siřínková Pavla:sirinkova@jazkvary.cz
     2.B Plačková Marie: plackova@jazkvary.cz

     3.A Duncsáková Petra: duncsakova@jazkvary.cz
     3.B Kuciánová Hana: kucianova@jazkvary.cz
     4.A Polánská: polanska@jazkvary.cz
     4.B Zemková Lenka:zemkova@jazkvary.cz
     5.A Kalčicová Milena: kalcicova@jazkvary.cz
     5.B Chlapovičová Eva: chlapovicova@jazkvary.cz
     5.C Rotová Jana: rotova@jazkvary.cz

      

     třídní učitelé 2. stupně
     6.A Hlavatý Ladislav: hlavaty@jazkvary.cz
     6.B Maléřová Monika: malerova@jazkvary.cz
     7.A Hrubá Hana: hruba@jazkvary.cz
     7.B Šebek Jiří: sebek@jazkvary.cz
     8.A Svobodová Dagmar: svobodova@jazkvary.cz
     8.B Brhel Petr: brhel@jazkvary.cz
     9.A Kislinger Lukáš: kislinger@jazkvary.cz
     9.B Maturová Michaela: maturova@jazkvary.cz

      

     učitelé
     Prokešová Stanislava: prokesova@jazkvary.cz
     Krügerová Michaela: krugerova@jazkvary.cz
     Lisá Markéta: lisa@jazkvary.cz
     Turay Simil (rodilý mluvčí Aj): sim@jazkvary.cz
     Bot Mathanja Rosina: bot@jazkvary.cz
     Klimajová Štěpánka: klimajova@jazkvary.cz

      učitelky přípravného ročníku 
     Svintická Libuše: svinticka@jazkvary.cz 
     Liptáková Nicole: liptakova@jazkvary.cz

     vychovatelky
     Štenglová Patricie(vedoucí ŠD): stenglova@jazkvary.cz
     Erbenová Soňa: erbenova@jazkvary.cz
     Houdová Ivana: houdova@jazkvary.cz 
     Růžková Kateřina: ruzkova@jazkvary.cz
     Janková Kateřina: jankova@jazkvary.cz