• Údaje o škole. Kontakty. E-maily zaměstnanců.

     ředitel školy: Mgr. Jiří Burian

     IČO: 00872296
     REDIZO: 600067211

     Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary 
     www.mmkv.cz

     Kontaktní adresa školy:
     Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o.
     Libušina 1032/31
     360 01 Karlovy Vary

     INTERNET: www.jazkvary.cz
     E-mail: info@jazkvary.cz

     Datová schránka školy: wtemm3t

     Telefony:
     Sekretariát školy > 725 043 842

     ředitel > 604 170 950

     ekonomka > 725 590 097

     školní jídelna > 774 579 940

     správce školních budov  > 601 087 306

     školník > 601 132 497

     školní družina > 776 397 708

     školička > 606 023 621

     kontakt na pověřence GDPR: povereneckv@centrum.cz

      

     Fakturační údaje:
     ZŠ jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
     Libušina 1032/31
     360 01 Karlovy Vary
     IČO: 00 87 22 96
     číslo účtu: 0800462369/0800

                                                                                                                

     E-maily na pedagogy a pracovníky školy:

     Burian Jiří (ředitel školy):burian@jazkvary.cz ; info@jazkvary.cz
     Trautnerová Jaroslava (zástupkyně ředitele): trautnerova@jazkvary.cz 
     Kubová Danuše (zástupkyně ředitele, správce Edupage): kubova@jazkvary.cz
     Teušlová Radka (výchovná poradkyně): teuslova@jazkvary.cz
     Táborková Jana (metodička prevence): taborkova@jazkvary.cz

     Khollová Alena (sekretářka): sekretariat@jazkvary.cz 
     Biskupová Jana (ekonomka školy): eko@jazkvary.cz 
     Ledinská Eva (vedoucí školní jídelny): jidelna@jazkvary.cz 
     Píchová Danuše (personalistka): pam@jazkvary.cz
     Petr Vícha (správce školních budov): vicha@jazkvary.cz

     Antonín Bican (školník): bican@jazkvary.cz

      

     učitelé 
     1.A    Kuciánová  Hana    kucianova@jazkvary.cz
     1.B    Holá Kristýna    hola@jazkvary.cz
     2.A    Silovská Hana    silovska@jazkvary.cz
     2.B    Zemková Lenka    zemkova@jazkvary.cz
     3.A    Kalčicová Milena    kalcicova@jazkvary.cz
     3.B    Chlapovičová  Eva    chlapovicova@jazkvary.cz
     4.A    Kulhánková Ivana    kulhankova@jazkvary.cz
     4.B    Válková Barbora    durdilova@jazkvary.cz
     5.A    Siřínková Pavla    sirinkova@jazkvary.cz
     5.B    Vitoušová Petra    vitousova@jazkvary.cz
     6.A    Hrubá Hana    hruba@jazkvary.cz
     6.B    Šebek Jiří    sebek@jazkvary.cz
     6.C    Pečimúthová Ivana    pecimuthova@jazkvary.cz
     7.A    Svobodová Dagmar    svobodova@jazkvary.cz
     7.B    Táborková Jana    taborkova@jazkvary.cz
     8.A    Kislinger Lukáš    kislinger@jazkvary.cz
     8.B    Teušlová Radka    teuslova@jazkvary.cz
     9.A    Hlavatý Ladislav    hlavaty@jazkvary.cz
     9.B    Maléřová Monika    malerova@jazkvary.cz
             
     .    Burian Jiří    burian@jazkvary.cz
     .    Cimprichová Monika    cimprichova@jazkvary.cz
     .    Hánová Libuše    hanova@jazkvary.cz
     .    Hrushetska Liubov    hrusecka@jazkvary.cz
     .    Ivan Karel    ivan@jazkvary.cz
     .    Klimajová Štěpánka    klimajova@jazkvary.cz
     .    Kňažko Petr    knazko@jazkvary.cz
     .    Kolačuk Lída    kolacuk@jazkvary.cz
     .    Kordík Štěpán    kordik@jazkvary.cz
     .    Kubová Danuše    kubova@jazkvary.cz
     .    Lavrivská Oleksandra    lavrivska@jazkvary.cz
     .    Mach Stanislav    mach@jazkvary.cz
     .    Maturová Michaela    maturova@jazkvary.cz
     .    Myšková Kristýna    myskova@jazkvary.cz
     .    Orlická Jana    orlicka@jazkvary.cz
     .    Prokešová Stanislava    prokesova@jazkvary.cz
     .    Přibík  Martin    pribik@jazkvary.cz
     .    Sušanská Kateřina    vltavsky@jazkvary.cz
     .    Tomáňová Jaroslava    tomanova@jazkvary.cz
     .    Trautnerová Jaroslava    trautnerova@jazkvary.cz
     .    Turay Simil    sim@jazkvary.cz

     .    Vlnas Martin   vlnas@jazkvary.cz

      

     učitelky přípravného ročníku 
     Svintická Libuše: svinticka@jazkvary.cz 
     Liptáková Nicole: liptakova@jazkvary.cz

     vychovatelky
     Štenglová Patricie (vedoucí ŠD): stenglova@jazkvary.cz
     Houdová Ivana: houdova@jazkvary.cz 
     Svintická Libuše: svinticka@jazkvary.cz
     Liptáková Nicol: liptakova@jazkvary.cz
     Janková Kateřina: jankova@jazkvary.cz
     Kulhánková Zuzana: kulhankova@jazkvary.cz
     Hrubá Michaela: hrubam@jazkvary.cz

      

  • Kontakty

   • Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace
   • sekretariát: 725 043 842
   • Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic
   • Mgr. Jiří Burian e-mail: burian@jazkvary.cz tel.: 604170950
   • +420 725 590 097, eko@jazkvary.cz
   • +420 601 087 306
   • wtemm3t
   • Škola je zřízena Statutárním městem Karlovy Vary www.mmkv.cz
   • 00872296
   • 600067211
   • 606 023 621, 725 908 171, 776 397 708
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320
   • Ing. Hana Nídlová h.nidlova@nidl.cz 353 615 320 (od 7 do 15 hodin)
  • Přihlášení