• Vítejte na stránkách ZŠ jazyků Karlovy Vary.
    • Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary. >>www.mmkv.cz
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Škola umožňuje připojení WiFi a rychlý internet. Nabízíme nadstandardní výuku cizích jazyků.
    • Vedle výuky jazyků nabízíme žákům II.stupně studium základů polytechniky

    • Podporujeme naše žáky v účasti v předmětových olympiádách, ve sportovních soutěžích
    • Škola realizuje projekty se třemi partnerskými školami v Německu.
     • Návštěva 3.A v Ekocentru Cheb - Upeč třeba chleba

      19. 9. 2021

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Návštěva 3.A v Ekocentru Cheb - "Upeč třeba chleba".

      V pátek 17. září děti 3.A zažily úžasný den v krajském středisku ekologické výchovy v Chebu. Žáci se zúčastnili výukového výukového programu ZASAĎ TŘEBA CHLEBA. Cílem návštěvy bylo seznámit se a prohlédnout si základní pěstované obiloviny, naučit se je rozeznávat a popsat jejich stavbu. Děti se také dozvěděly o významu obilovin pro člověka, o jejich pěstování i sklizni. Součástí programu byla i praktická ukázka pravěkých způsobů zpracování obilovin. Děti si ve dvojicích zadělaly těsto, vytvarovaly si malé chlebíčky, které jim paní lektorka upekla. Velká radost byla při ochutnávání. Většina dětí si kousek chlebíčku schovala a odvezla si domů, aby mohli ochutnat i rodiče či sourozence. V rámci této akce se děti potěšily s domácími zvířátky, pochovaly si morčátka, podrbaly kartáčem vepříka Lojzíka,

     • Adaptační kurz 6. tříd

      16. 9. 2021

      Nádherné počasí, krásné okolí, dobré jídlo, pestrý program plný her, soutěží a seznamovacích aktivit, ale hlavně prima parta - taková slova mohou charakterizovat třídenní pobyt 6.A a 6.B v Perninku v Krušných horách. Šesťáci zde strávili v druhém zářijovém týdnu několik dní, aby se vzájemně poznali s novými spolužáky i se svými novými třídními učiteli. Tento adaptační pobyt byl pro naše šesťáky zorganizován už poosmé a my jsme rádi, že svůj si přestup na druhý stupeň mohli zpestřit zajímavou zkušeností i zábavou. Přejeme jim, aby se jim i nadále dobře dařilo, aby stále fungovali jako dobrý kolektiv a aby svým novým třídním učitelům dělali jen radost!

     • Realizace česko-německého projektu online

      7. 9. 2021

      Kvůli koronavirové pandemii nebylo možné v minulém školním roce uskutečnit v rámci projektu Tvoříme společně trvalou Evropu česko-německá setkání žáků Základní školy jazyků K. Vary, Základní školy K. Vary, 1. máje a Jenaplanschule z Markersbachu. Nakonec se podařilo uskutečnit několik online setkání a vytvořit zajímavé výstupy projektu. Za zmínku stojí již tradiční účast týmů všech partnerských škol v soutěži First Lego League Explore (mladší žáci) a Challenge (starší žáci). Protože osobní účast týmů nebyla možná, musely týmy natočit videa a prezentovat svoji přípravu na soutěž a konečné výstupy během online rozhovoru s porotou. Během přípravy na soutěž probíhaly online schůzky mezi členy týmů partnerských škol. Podařilo se také zrealizovat tradiční soutěže Bohemiáda a Germaniáda, při kterých si žáci Jenaplanschule a ZŠ jazyků navzájem ověřili svoje znalosti v partnerském jazyce formou o

     • Pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců ze zahraničí

      1. 9. 2021

      Pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců ze zahraničí

      Vážení rodiče,
      čas dovolených letos přináší i různá omezení. Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření, které upravuje povinnosti osob při návratu z ciziny. Dotýká se jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak dětí žáků a studenů…

      MŠMT informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9. 7. 2021, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí takto: Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před návratem do zaměstnání do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (resp. 24 hodin, jde-li o sousední země).
      V případě vstupu zpět na území ČR jsou tyto osoby povinny podrob

     • Vzpomínka na příměstský tábor

      1. 9. 2021

      Do školy o prázdninách? Proč ne! Vždyť letní dobrodružství prožité s kamarády nehrozí zkoušením, psaním testů nebo domácích úkolů. Příměstský tábor je to pravé právě pro ty, kteří chtějí školu a také své učitele zažít jinak a přitom se zabývat tím, co je baví. Prázdninový program pro děti naši vyučující pořádají od roku 2019 a na své si přijdou jak ti, co rádi sportují, tak milovníci umění a hudby. Všechny skupiny pak kromě sportovních a výtvarných aktivit jezdí na výlety, hrají týmové hry a občas třeba také nocují ve škole. Také stravování je pro děti zajištěno, proto to jediné, co si nesmí děti s sebou zapomenout přinést, je dobrá nálada!

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonění

   Čtvrtek 23. 9. 2021
  • Tvoříme společně trvalou Evropu
   Nový projekt s Jenaplanschule z Markersbachu. Informace k projektu>> zde
  • Přihlášení